Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys järjestää valtakunnallisen neuvontapalvelun, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin.

Neuvontahoitajat antavat myös periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia näkyi neuvontapalveluun tulleissa yhteydenotoissa. Yhteydenottajilla oli suuri hätä koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista ja rajoitustoimista syöpäpotilaiden elämään. Valtakunnallinen neuvontapalvelu sai positiivista palautetta tavoitettavuudesta ja mahdollisuudesta purkaa koronatilanteen aiheuttamaa huolta ja ahdistusta. Palveluun tuli vuoden 2020 aikana yhteensä noin 6 300 yhteydenottoa.

Syöpäkipulinja

HYKS:n Kipuklinikan ja Syöpäjärjestöjen tarjoama puhelinneuvonta Syöpäkipulinja tarjoaa valtakunnallista syöpäkivun puhelinneuvontaa potilaille, omaisille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koronapandemia näkyi myös Syöpäkipulinjaan tulevissa yhteydenotoissa.

Syöpäkipulinjan puhelimeen vastaa kivun hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja, joka tarvittaessa konsultoi kivun hoitoon erikoistunutta lääkäriä. Yhteydenottojen syitä syöpäkipulinjaan olivat muun muassa hallitsematon kipu, riittämätön kipulääkitys, ongelma kipulääkityksen toteutuksessa ja epätietoisuus minne tulisi olla yhteydessä, kun kipulääkitys on riittämätön.

Etuusneuvontapuhelin

Maksuton etuusneuvontapuhelin auttaa syöpäpotilaiden toimeentuloon ja etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelun toteutuksesta vastasi Pirkanmaan Syöpäyhdistys, ja puhelimeen vastasivat terveyssosiaalityössä työskentelevät laillistetut sosiaalityöntekijät.

Erityisesti toimeentuloon liittyvät asiat olivat keskiössä johtuen koronapandemian aiheuttamista vaikutuksista talouteen. Sosiaalityöntekijät, jotka vastasivat puhelimeen, pitivät Teams-infon etuusneuvonnan toiminnasta kaikille Syöpäjärjestöjen jäsenjärjestöille.

Periytyvyysneuvonta

Periytyvyysneuvonta auttaa perinnöllisestä syöpäalttiudesta huolestuneita henkilöitä kartoittamaan, onko tilannetta syytä selvittää tarkemmin. Syöpäjärjestöissä periytyvyysneuvontaa antavat syövän periytyvyysneuvontaan koulutetut sairaanhoitajat, jotka vastaavat kysymyksiin syöpätautien perinnöllisyyteen liittyvissä asioissa yleisellä tasolla. Syövän perinnöllisyyteen erikoistunut asiantuntijalääkäri arvioi jatkotutkimusten tarpeen.

Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvontaan otti vuoden aikana yhteyttä 232 henkilöä, joista 78 asiakasta valtakunnalliseen neuvontaan. Pirkanmaan Syöpäjärjestön periytyvyysasiakkaat siirtyivät Suomen Syöpäyhdistyksen asiantuntijalääkärin palveluiden piiriin.

Vuoden 2020 Roosa nauha -kampanjan aiheena oli syövän periytyvyys, ja se lisäsi periytyvyysneuvontaan liittyviä keskusteluja kaikissa eri neuvontakanavissa.

Muu toiminta

Alueellisten jäsenjärjestöjen neuvontapalveluissa koronapandemia aiheutti suuria muutoksia, koska koronarajoitukset estivät kasvokkain tapaamiset ja kurssien pitämiset. Jäsenjärjestöt joutuivat kehittämään uusia neuvontamuotoja ja avasivat uutena toimintamuotona paikallisia chat -palveluja. Valtakunnallinen neuvontapalvelu järjesti kahden päivän chat-koulutuksen jäsenjärjestöjen ja potilasjärjestöjen neuvontahoitajille ja toiminnanjohtajille.

Yhteistyöllä ammattikorkeakoulujen kanssa halutaan vahvistaa terveydenhuollon henkilöstön syöpäasiantuntemusta ja valmiuksia soveltaa omassa työssään parhaita terveyden edistämisen, psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen tuen käytäntöjä. Koronapandemian vuoksi aiemmin korkeakouluissa pidetyt luennot siirrettiin verkkoon. Neuvontapalvelujen päällikkö luennoi Zoomissa 14 kertaa pääkaupunkiseudun eri ammattikorkeakouluissa.

FICAN:n alueellisiin syöpäkeskuksiin kohdistuvaa yhteistyötä jatkettiin syövän ehkäisyssä, psykososiaalisen tuen antamisessa ja kuntoutumisen tuessa. Neuvontapalvelu keskittyi psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistamisen ja Syöpäjärjestöjen tarjoamien eri auttamismenetelmien kirjoittamiseen potilaan polun eri vaiheisiin. Tavoitteena on vakiinnuttaa Syöpäjärjestöt luontevaksi osaksi potilaan hoitoketjua hoitojärjestelmän yhteistyökumppanina.

Kuntoutus. Neuvontapalvelu organisoi kaksi valtakunnallista BRCA-avokuntoutuskurssia perinnöllisyyslääkärin koordinoimana. Sekä sairastuneiden BRCA-avokurssi että terveiden BRCA-avokurssi järjestettiin Teams-verkkokurssina.

Koulutus. Neuvontapalvelu on järjestänyt useana vuonna Fioca Oy:n kanssa syöpäseminaarin neuvontahoitajille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Vuonna 2020 se jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan. Samalla monivuotinen yhteistyö Fiocan kanssa päättyi.

Valtakunnallinen neuvontapalvelu järjesti erilaisia syöpäasiantuntemusta vahvistavia Teams-koulutuksia ja yhteistyöpalavereja jäsenjärjestöjen neuvontahoitajille, toiminnanjohtajille sekä järjestön henkilökunnalle.

Taloudelliset avustukset. Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta tukee Syöpäsäätiön antamin avustuksin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita syöpäpotilaita. Suomen Syöpäyhdistykseen tulleet hakemukset valmistellaan neuvontapalvelussa, ja sosiaalitoimikunta tekee päätökset avun saajista.

Etätyöhön siirtymisen vuoksi suositeltiin hakemusten jättämistä sähköisesti. Hakemusten määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta.