Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt tarjosi monipuolisesti koulutustaan niin eri ammattiryhmille kuin vapaaehtoisillekin.

Valtakunnallisesta neuvontapalvelusta organisoitiin erilaisia syöpäasiantuntemusta vahvistavia Teams-koulutuksia ja yhteistyöpalavereja jäsenjärjestöjen neuvontahoitajille ja toiminnanjohtajille sekä koko järjestön henkilökunnalle, kuten työhyvinvointia tukevia sekä ammatillisia digikoulutuksia.

Syöpäseminaari. Neuvontapalvelu on sairaanhoitajaliiton koulutusyhtiö Fioca Oy:n kanssa järjestänyt jo usean vuoden ajan syöpäseminaarin jäsenjärjestöjen neuvontahoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka päivittäisessä työssään kohtaavat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. Vuonna 2020 syöpäseminaari jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan. Samalla monivuotinen yhteistyö Fioca Oy:n kanssa päättyi.

Terveystiedon koulutus. Terveystiedon opettajille ja opiskelijoille järjestettiin Jyväskylän yliopistossa koulutus Tupakka ja muut päihteet terveystiedon opetuksessa. Koulutukseen osallistui 46 henkeä.

Alueellisten yhdistysten hoitajat. Suomen Syöpäyhdistys järjestää vuosittain koulutuspäivän alueellisten yhdistysten hoitajille ajankohtaisista terveyden edistämisen teemoista. Roosa nauha -tapahtumissa pidettiin luentoja rintasyövän ehkäisystä ympäri Suomen etänä.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Laaja-alaista yhteistyötä tehtiin eri puolilla Suomea eri yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Opiskelijoille annetiin koulutusta syövästä, Syöpäjärjestöistä, neuvonnasta, kuntoutuksesta ja terveyden edistämistä. Opiskelijat tekivät lukuisia kehittämis- ja päättötöitä Syöpäjärjestöille ja olivat opiskeluharjoittelussa Syöpäyhdistyksessä.

Suomen Syöpärekisterin koulutustoiminta. Syöpärekisterin tilastojohtaja toimi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa syöpäepidemiologian määräaikaisessa, osa-aikaisessa professorin tehtävässä. Moni työntekijä on eri yliopistoissa dosenttina ja osallistuu yliopisto-opetukseen ja väitöskirjojen ja syventävien töiden sekä pro gradu -töiden ohjaukseen. Lisäksi tutkijat toimivat tieteellisenä asiantuntijana esim. alan julkaisujen vertaisarvioijina tai väitöskirjan esitarkastajan roolissa.

Suomen Syöpärekisteri osallistui ulkomailta tulleiden opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen Tampereen yliopiston International Doctoral Programme in Epidemiology -ohjelmassa. Suomen Syöpärekisterillä on merkittävä rooli myös vastaavin tavoittein toteutettavassa yhteispohjoismaisessa Nordic Summer School in Cancer Epidemiology -koulutusohjelmaan, johon valitaan joka toinen vuosi viisi opiskelijaa kustakin Pohjoismaasta.