Siirry suoraan sisältöön

Yhteiskunnallisella vaikuttamisella Syöpäyhdistys pyrkii edistämään poliittisessa päätöksenteossa tavoitteitaan. Ne kattavat koko toimintakentän ja liittyvät kaikkiin vaiheisiin syöpäpotilaan polulla. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi tapa toteuttaa yhdistyksen strategiaa, missiota ja visiota.

Yhteiskunnallista vaikuttamista leimasivat vuonna 2019 vahvasti eduskuntavaalit ja hallitusohjelmaneuvottelut sekä yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.

Vaalit

 • Vuonna 2019 käytiin eduskuntavaalit ja niiden jälkeiset hallitusneuvottelut. Syöpäyhdistyksen loppuvuodesta 2018 priorisoidut vaalitavoitteet olivat:
 • Terveysperusteisen verotuksen käyttöönotto
 • Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen
 • Seulontaohjelmien kehittäminen, mm. suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen
 • Hoitoon pääsyn nopeuttaminen, varsinkin perusterveydenhuollossa
 • Sairastamisen kustannusten alentaminen potilaalle
 • Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon laadun ja riittävyyden varmistaminen

Vuoden 2018 ja talven 2019 aikana oli yhteensä 24 tapaamista keskeisten päättäjien ja vaikuttajien, kuten kansanedustajien, puolueiden ja eduskuntaryhmien työntekijöiden ja ministereiden erityisavustajien kanssa. Vuoden 2018 vaikuttamistyö seulontojen kehittämiseksi yhdistyi 2019 vaalivaikuttamiseen niin, että tapaamisissa puhuttiin myös seulonnoista.
Vaalitavoitteista tehtyjä kuvia jaettiin sosiaalisen median kanavissa, ja ne olivat myös jäsenyhdistysten käytössä.

Hallitusneuvottelujen käynnistyttyä lähetettiin terveysasioita käsittelevän työryhmän jäsenille vielä viesti yhdistyksen tavoitteista. STM:lle ja VM:lle toimitettiin hallitusneuvottelijoiden käyttöön laskelmat seulontatavoitteiden kustannusvaikutuksista ja vaikuttavuudesta.

Yhdistyksen vaalivaikuttamista voi pitää onnistuneena: hallitusohjelmassa on jokin kirjaus kaikista kuudesta kärkitavoitteesta. Hallituskauden aikana aiotaan mm. käynnistää suolistosyövän seulontaohjelma ja toteuttaa saattohoidon, palliatiivisen hoidon ja kivun hoidon kehittämis-ohjelma. Nämä näkyvät myös syksyllä 2019 valmistuneessa julkisen talouden suunnitelmassa. Suolistosyövän seulontaohjelma on aikataulutettu alkamaan vuoden 2022 alussa.

Kliininen tutkimus

Ennen eduskuntavaaleja aloitettiin vaikuttamistyö kliinisen tutkimuksen vahvistamiseksi. Keväällä 2019 laadittiin vetoomus, joka luovutettiin uudelle eduskunnalle ennen hallitusneuvottelujen alkamista. Vetoomuksen allekirjoitti yhteensä 33 lääketieteellisen tutkimuksen parissa toimivaa tahoa. Valitettavasti hallitusohjelmaan ei kuitenkaan saatu mainintaa kliinisestä tutkimuksesta.
Yhteistyötä jatkettiin syksyllä 2019 Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Lääketeollisuuden ja Suomen Lääkäriliiton kanssa lähettämällä yhteinen lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle. Budjettivaikuttaminen ei kuitenkaan tuottanut tulosta.

Lokakuussa järjestettiin eduskunnan Tutkas-verkoston kanssa seminaari lääketieteellisestä tutkimuksesta yhdessä Duodecimin, Helsingin yliopiston, Lääketeollisuus ry:n, Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Tamron kanssa.

Yksi elämä

Vuonna 2019 tehtiin paljon yhteiskunnallista vaikuttamista yhdessä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa Yksi elämä -hankkeessa. Yksi elämän eduskuntavaalitavoitteita valmisteltiin talvella 2018–2019 ja ne hyväksyttiin tammikuussa 2019. Iso osa valmisteluvastuusta oli Suomen Syöpäyhdistyksellä.

Vaikuttamistapaamiset sovittiin Suomen Syöpäyhdistyksen, Hengitysliiton ja Diabetesliiton vastuulle. Alkuvuodesta 2019 tavattiin keskeisiä päättäjiä yhteensä kolmessatoista tapaamisessa. Yksi elämä järjesti ennen vaaleja myös Puhutaan rahasta -seminaarin, jonka paneeliin saatiin mm. kaksi ministeriä ja yksi puoluejohtaja. Marraskuussa järjestettiin vielä toinen Puhutaan rahasta -seminaari, joka käsitteli terveysperusteista verotusta.

Yksi elämän vaikuttamistyön verkoston puheenjohtajaksi valittiin keväällä 2019 Suomen Syöpä-yhdistyksen yhteiskuntasuhteiden päällikkö.

Ennen eurovaaleja Yksi elämä keräsi ehdokkailta näkemyksiä EU:n ja terveyden yhteydestä ja teki aiheesta tiedotteen ja videon.

Yksi elämä -järjestöjen ehdotuksesta eduskuntaan perustettiin lokakuussa Yksi elämä -verkosto kansanedustajien ja järjestöjen yhteistyöelimeksi. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sari Sarkomaa ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Ritva Elomaa.

Yksi elämä -järjestöt valmistelivat syksyllä 2019 tavoitteensa sote-uudistukselle sekä hallitusohjelmaa peilaten tulevalle vaalikaudelle. Päättäjätapaamisista ovat vastuussa Suomen Syöpäyhdistys ja Hengitysliitto.

Kansallinen syöpäkeskus

Helmikuussa järjestettiin FICAN-yhteistyöpäivät alueellisten syöpäkeskusten toimijoille ja Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistyksille. Tilaisuudessa lanseerattiin Potilaan polku -sivusto, joka toimii pitkäjänteisen vaikuttamistyön pohjana. Keväällä 2019 aloitettiin yhteistyö SYLVA:n kanssa Lapsipotilaan polku -sivuston luomiseksi.
Vuoden 2019 aikana järjestettiin tapaamiset kaikkien alueellisten syöpäkeskusten kanssa. FICAN North -tapaaminen siirtyi alkuvuoteen 2020.
Sisä-Suomen syöpäkeskuksen kanssa sovittiin potilasosallisuutta ja potilasviestintää koskevan yhteisprojektin käynnistämisestä. Projektia alettiin suunnitella syksyllä 2019.
Suomen syöpäyhdistys oli mukana Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnat -ohjausryhmässä. Lokakuussa perustettiin kansallisen syöpäkeskuksen koordinaatioyksikkö.

Lääkepolitiikka

Syöpäyhdistyksen eurooppalaisen kattojärjestön Association of European Cancer Leagues’in (ECL) Access to Medicines -ryhmä jatkoi toimintaansa vuonna 2019. Osana hanketta lähetettiin toukokuussa kirje Maailman terveyskokouksen (WHA) Suomen delegaation jäsenille ja kehotettiin heitä tukemaan Italian johdolla valmisteltua resoluutiota, joka lisäisi lääkkeiden hintojen ja hinnanmuodostuksen läpinäkyvyyttä. Lisäksi alkuvuodesta lähestyttiin suomalaisia päättäjiä ja lääkepolitiikan toimijoita lähettämällä tietoa ECL:n Let’s Talk Access -julkaisusta.

Muu vaikuttamistyö

Syyskuussa järjestettiin Syöpä ja eriarvoisuus -keskustelutilaisuus, joka sai paljon medianäkyvyyttä.
Sosten Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston kautta avautui mahdollisuus tuottaa sisältöjä Lääkärin tietokanta -palvelun teksteihin. Palvelua ylläpitävän Duodecim Kustannuksen kanssa sovittiin kahden uuden tekstin kirjoittamisesta ja yhden päivittämisestä.

Syyskuussa julkaistiin tutkimus Savupilvi portin yllä, joka käsittelee ammatillisten oppilaitosten nikotiinittomuuskäytäntöjä. Nikotiinittomuuden vahvistamiseksi tehtävä vaikuttamistyö aloitettiin syksyllä 2019 tapaamalla ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden järjestöt SAKKI ry, OSKU ry ja SAKU ry.

Marras-joulukuussa 2019 valmisteltiin ECL:lle kantoja Euroopan komissioon vaikuttamiseksi koskien tulevaa EU Beating Cancer Plan -toimintaohjelmaa.
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö kommentoi valmistuvan lääkärin osaamistavoitteiden luonnoksia Delfoi-paneelilla kaksi kertaa vuoden aikana.

Lausunnot vuonna 2019

 • Lausunto STM:lle genomilakiesityksestä (kesäkuu 2019)
 • Lausunto STM:lle lääkkeiden ehdollisesta korvattavuudesta (syyskuu 2019)
 • Lausunto VM:lle ja myöhemmin valtiovarainvaliokunnan verojaostolle tupakkaveron korotuksesta (syyskuu ja lokakuu 2019)
 • Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle vuoden 2020 budjettiesityksestä (lokakuu 2019)
 • Lausunto STM:lle laaturekistereistä (marraskuu 2019)

Strateginen tutkimus

Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan tässä käytännönläheistä terveyspoliittiseen päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon liittyvää terveyspoliittista tutkimusta.
Vuonna 2019 tehtiin tutkimus sähkösavukkeiden makuaineiden säätelystä Suomessa, erityisesti siihen liittyvistä oikeudenkäynneistä, sekä siitä, miten kansallinen säätely asettuu eurooppalaiseen

lainsäädäntökehykseen. Tutkimus julkaistiin Tobacco Control -lehdessä (Ollila E. See you in court: obstacles to enforcing the ban on electronic cigarette flavours and marketing in Finland. Tobacco Control 2019, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055260). Tuloksista kommunikoitiin keskeisille suomalaisille ja eurooppalaisille tupakkapolitiikkaa tekeville päätöksentekijöille. Tuloksia esiteltiin myös NuoTup-osuuden rahoittamassa tupakkapoliittisessa seminaarissa. Asiaa käsiteltiin lukuisissa tiedotusvälineissä.

Lisäksi aloitettiin syöpälääkkeitä koskeva lääkepoliittinen tutkimus, jossa selvitetään uusien syöpälääkkeiden merkitystä ja kustannuksia osana modernia syöpähoitoa sekä tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksessa käytetään lääkekulutietoja sekä keskeisten syöpäpolitiikkatoimijoiden haastatteluja. Tutkimus valmistuu vuonna 2020.