Siirry suoraan sisältöön

Syöpäyhdistyksen viestintäyksikkö edisti Syöpäjärjestöjen strategian ja kärkihankkeiden toteutumista. Viestinnän tavoite on, että yhdistyksen tuottama tieto ja palvelut ovat mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä sairastuneen, hänen läheistensä ja kaikkien syövästä kiinnostuneiden avuksi.

Viestintäyksikkö vastaa yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä brändistä ja maineesta. Se myös toteuttaa keskustoimiston eri toimintojen viestintää yhteistyössä toimintojen asiantuntijoiden kanssa.

Viestinnän keinovalikoimassa olivat vuonna 2019 perinteinen tiedottaminen, vaikuttamisviestintä, omat sosiaalisen median ja verkon kanavat, podcastit, videot, Syöpä-lehti, uutiskirjeet ja jaettavat materiaalit sekä ostettu mediatila monikanavaisine kampanjoineen.

Syöpäjärjestöjen viestintäohjelma tehtiin vuonna 2019 ja se toimii katto-ohjelmana kaikkien Syöpäjärjestöihin kuuluvien tahojen viestintästrategioille. Viestintäohjelma loi pohjan viestintäyksikön sisältöstrategiatyölle, joka jatkuu ja tarkentuu vuonna 2020.

Syöpäjärjestöjen sidosryhmäkysely toteutettiin talvella 2019. Sen keskeinen tulos oli, että järjestön maine on erinomainen kaikissa tutkituissa ryhmissä. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä ilmoitti olevansa valmiita toimimaan Syöpäjärjestöjen mainelähettiläinä. Sidosryhmäkyselyn mukaan mainetta ei kuitenkaan vielä pystytä merkittävästi vahvistamaan yksinomaan sosiaalisella medialla. Perinteisiin printtijulkaisuihin on panostettava jatkossakin.

Vuosi 2019 oli vahvasti sisäisen viestinnän vuosi. Syöpäjärjestöjen uusi intranet Teams-työtiloineen avattiin. Viestintäyksikkö julkaisi sekä sisäistä että ulkoista uutiskirjettä. Ulkoisella kirjeellä oli vuoden 2019 lopussa 762 vastaanottajaa.

Digitaalista viestintää kehitettiin voimakkaasti. Systemaattinen uudistustyö pohjautui prosessien tehostamiseen, tiedolla johtamiseen, kävijäpalautteen keräämiseen ja analytiikkaan. Sosiaalisen median ja verkkosivujen keskinäistä hyötysuhdetta tiivistettiin entisestään.

Viestintäyksikkö kehittää Syöpäjärjestöjen työntekijöiden digitaalisen viestinnän valmiuksia. Viestintäyksikkö järjesti digiviestijöille kaksi koulutuspäivää. Lisäksi aloitettiin kuukausittaiset digiviestijöiden Teams-tapaamiset, joissa käytiin läpi yhteisiä viestintäasioita ja pureuduttiin erilaisiin haasteisiin, kuten trollaukseen ja maalittamiseen sosiaalisessa mediassa.

Mediaviestintä

Suomen Syöpäyhdistyksen mediaviestintä tarjoaa suurelle yleisölle ja ammattilaisille tietoa syövän hoidosta ja ennaltaehkäisystä, järjestön palveluista sekä Suomen Syöpärekisterien tilastoista ja tutkimuksesta. Lisäksi mediaviestinnän tavoite on vaikuttaa terveyttä koskevaan lainsäädäntöön.

Medianäkyvyys vuonna 2019 liittyi muun muassa syöpäennusteisiin ja -tutkimukseen, syöpäseulontoihin, nikotiinituotteisiin ja soteen. Viestintäyksikkö julkaisi 34 tiedotetta. Yksikkö myös seuraa Syöpäjärjestöjen medianäkyvyyttä. Yhteistyökumppanina tiedotejakelussa ja seurannassa on Liana Technologies. Seurannassa analysoidaan perinteisen median lisäksi myös sosiaalista mediaa ja blogeja.

Sosiaalinen media

Viestintäyksikkö vastaa kahdesta Facebook-sivusta sekä järjestön LinkedIn-sivusta. Syöpäjärjestöjen Facebook-sivulla oli vuoden 2019 lopussa 10 464 tykkääjää (vuonna 2018 määrä oli 8 679). Hyvä elämä ilman syöpää -sivulla oli 364 tykkääjää (2018 tykkääjiä 267).

Syöpäjärjestöjen viestintä koordinoi kahta Twitter-tiliä. Syöpäjärjestöt-tilillä julkaistaan järjestön ajankohtaisia asioita ja tiedotteita. Tiliä seuraa 2 517 henkilöä (vuonna 2018 määrä oli 2 101). Suomen Syöpärekisterin tili keskittyy lähinnä rekisterin tiedeviestintään. Tiliä seuraa 454 henkilöä.

Järjestöllä on myös YouTube-kanava, jolla on 969 tilaajaa (2018 heitä oli 651). Parhaimmillaan Syöpäjärjestöjen yksittäiset videot tavoittivat yli 150 000 eri katsojaa per video.

Verkkosivustot ja intranet

Syöpäjärjestöjen keskeiset ulkoiset verkkomediat ovat Kaikki syövästä-, Syöpäjärjestöt- ja Ilman syöpää -sivustot. Viestintäyksikkö vastaa sivustojen päivityksestä, analytiikasta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Verkon kovassa kilpailutilanteessa kaikkien Syöpäjärjestöjen sivustojen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hakukoneoptimointiin, analytiikkaan, konversio-optimointiin sekä sosiaalisen median ja blogien käyttöön. Vuoden 2019 keskeisimmät kehityshankkeet sivustoilla liittyivät saavutettavuuskorjauksiin, joita tehtiin kolmella sivustolla: Suomen Syöpärekisteri, Syöpäjärjestöt ja Kaikki syövästä. Saavutettavuuskorjaukset jatkuvat muiden sivustojen osalta vuonna 2020.

Potilaille ja läheisille suunnatun Kaikki syövästä -sivuston tunnettuus ja kävijämäärät kasvoivat jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Sivusto on mukana Google järjestöille -ohjelmassa, joka tarjoaa yhdistykselle 10 000 dollarin kuukausittaisen mainosbudjetin Google-markkinointiin. Eri kävijöitä oli suomenkielisillä sivuilla lähes 1 463 000, kasvua edellisvuoteen noin 472 000. Ruotsinkielisillä sivuilla kävijöitä oli noin 236 000 (290 000 vuonna 2018) ja englanninkielisisillä noin 333 000 (135 000). Sivuston suosituin osio oli edelleen Syöpätaudit-kokonaisuus.
Syöpäjärjestöt-sivusto on suunnattu ensisijaisesti järjestöaktiiveille, vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ja medialle. Suomenkielisellä sivustolla oli kävijöitä vuodessa noin 194 000, mikä oli lähes puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsinkielisillä ja englanninkielisillä sivuilla kävijöitä oli yhteensä noin 40 000.

Ilman syöpää -sivusto on suunnattu omasta terveydestään ja syövän ehkäisystä kiinnostuneille. Suomenkielisellä sivustolla vieraili vuoden aikana noin 180 000 eri kävijää, lähes 70 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ruotsinkielisillä ja englanninkielisillä sivuilla kävijöitä oli yhteensä noin 21 000.

Suomen Syöpärekisteri -sivustoa kehitettiin saavutettavuusselvityksen ja viestintästrategian pohjalta. Sivuston suosituin osio on sovellus, josta kävijä voi itse hakea erilaisia syöpätilastoja. Vuonna 2019 sivustolla kävi 63 000 eri käyttäjää, mikä on noin 21 000 kävijää enemmän kuin vuonna 2018. Sivustoa kehitettiin mm. lisäämällä sinne interaktiivista infografiikkaa.
Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten sivustoprojekti jatkui vuonna 2019, jolloin julkaistiin Rintasyöpäyhdistyksen sivusto. Viestintäyksikkö koordinoi jäsenyhdistysten sivustoprojekteja ja vastaa yhdistysten henkilöstön koulutuksesta.

Viestintäosasto vastaa Syöpäjärjestöjen yhteisen intranetin kehittämisestä ja kuvapankin ylläpidosta. Valo-intranet avattiin kesäkuussa 2019 ja syksyllä aloitettiin Teams-koulutukset sekä keskustoimistossa että jäsenyhdistyksissä. Koulutukset jatkuvat keväällä 2020.

Syöpä-Cancer-lehti

Vuonna 2019 Syöpä-Cancer-lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden levikki on 105 017. Lehti postitettiin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten jäsenille sekä lehden tilaajille. Syöpä-Cancer-lehden välissä ilmestyi ruotsinkielinen liite niille lukijoille, jotka sen halusivat. Ruotsinkielisen liitteen painos oli 5 000 kappaletta. Lehden päätoimittajana jatkoi dosentti Sirkku Jyrkkiö.
Keväällä 2019 konseptoitiin lehden uusia sisältöjä yhteistyössä suunnittelutoimisto Legendiumin kanssa. Kesällä julkaistiin digilehti Kaikki syövästä -sivustolla. Jokaisessa lehden numerossa oli juttuja, joita täydensi videohaastattelu. Syksyllä aloitettiin lehden ulkoasu-uudistuksen suunnittelu. Lehden lukijoista koottu kahdentoista henkilön fokusryhmä oli mukana kehittämässä digilehteä, lehden sisältöjä ja lehden ulkoasu-uudistusta.