Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen työsuhteessa olevan henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 113. Edellisvuoden 2018 lopussa henkilökunnan määrä oli 104.

Työsuhteista oli vakinaisia 83 ja määräaikaisia 30. Henkilöstöstä oli vuoden 2019 lopussa naisia 86 ja miehiä 27 ja henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. Vuoden 2019 aikana solmittiin 27 uutta työsopimusta ja 21 työsopimusta päättyi.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon käytänteitä sujuvoitettiin edelleen. Samalla vahvistettiin ja yhtenäistettiin esimiestyötä.
Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön uusi henkilöstöhallinto-ohjelma. Se on ensivaiheessa työväline henkilöstöhallinnolle, mutta jatkossa myös esimiehille ja henkilöstölle.
Keskustoimistossa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja vuonna 2017 voimaan astunutta paikallista sopimusta.

Työterveys

Suomen Syöpäyhdistyksen työterveyspalveluiden tuottamisesta vastasi edelleen Mehiläinen Forum. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon, yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja ja tarvittaessa kaksi erikoislääkärikäyntiä työterveyslääkärin lähetteellä.
Syksyllä 2019 teetettiin lakisääteinen työpaikkaselvitys, johon kuului myös työilmapiirikysely.

Henkilöstötilaisuudet

Vuoden aikana järjestettiin yhdeksän henkilöstöpalaveria. Tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja esiteltiin hallitusten ja valiokuntien päätökset.
Henkilöstöpalavereiden lisäksi järjestettiin useita vapaamuotoisempia aamukahvitilaisuuksia, joissa toiminnot kertoivat ajankohtaisista projekteistaan. Tilaisuuksissa kuultiin myös jäsenyhdistysten puheenvuoroja.

Työhyvinvointi

Vuoden 2019 alusta alkaen henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus käyttää viikoittain tunti työaikaa liikuntaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kasvattaa yleistä hyvinvointia ja tuoda virkeyttää työpäivään. Lisäksi jokaisella työntekijällä oli vuoden aikana oikeus 300 euron arvoiseen liikunta- ja kulttuuritukeen.
Henkilöstöä kannustettiin edelleen lisäämään omia työyhteisötaitojaan ja korostettiin jokaisen omaa vastuuta ja esimerkkiä hyvän hengen edistämisessä. Vuoden päätteeksi palkittiin työyhteisön henkeen myönteisesti vaikuttaneet työntekijät.

Sairauspäivien osuus kaikista työpäivistä oli 3,8 prosenttia.

Etätyön mahdollistavaa työskentelyä vahvistettiin. Henkilöstö työskenteli etätyössä yhteensä 2 500 työpäivää.

Työsuojelu

Syöpäyhdistyksen työsuojelutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana työsuojelupäällikkö Minna Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Anne Sköld sekä varavaltuutetut Tuulia Råmark ja Milla Lehtinen.

Luottamusmies ja -valtuutettu

Viestinnän asiantuntija Maarit Rautio jatkoi ERTOa edustavana luottamusmiehenä ja tutkija Maija Jäntti luottamusvaltuutettuna.

Toimintavuoden aikana sekä työsuojelutoimikunta että johdon ja luottamusväen yhteistyöryhmä kokoontuivat säännöllisesti. Kokouksissa käsiteltiin mm. työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, matka-ajan laskentaa, palkkausjärjestelmää ja vaativuusluokittelua.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista kannustetaan. Työntekijät osallistuivat useille yksittäisille koulutus- ja seminaaripäiville sekä myös pidempiaikaiseen, työn ohelle suoritettavaan koulutukseen.