Siirry suoraan sisältöön

Pääsihteerin katsaus

Tärkeimmät toimintaympäristömuutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen viivästymiseen, Veikkaus Oy:n toimintaa koskeviin muutoksiin ja kansallisen syöpäkeskuksen käynnistymiseen. Näillä kaikilla on vaikutusta Syöpäjärjestöjen toimintaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallisella vaikuttamisella Syöpäyhdistys pyrkii edistämään poliittisessa päätöksenteossa tavoitteitaan. Ne kattavat koko toimintakentän ja liittyvät kaikkiin vaiheisiin syöpäpotilaan polulla. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi tapa toteuttaa yhdistyksen strategiaa, missiota ja visiota.

Lue lisää: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Järjestötoiminta

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Yhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä ja kuusi valtakunnallisia potilasyhdistyksiä. Vuoden 2019 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 113 830 (117 953 vuotta aiemmin).

Lue lisää: Järjestötoiminta

Terveyden edistäminen

Syöpäjärjestöjen terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Syöpäjärjestöt pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin. Kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja aikuiset.

Lue lisää: Terveyden edistäminen

Kansainvälinen toiminta

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni).

Lue lisää: Kansainvälinen toiminta

Suomen Syöpärekisteri

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n valtakunnallista syöpärekisteriä, jonka osana ovat rinta- ja kohdunkaulan syövän joukkotarkastusrekisterit.

Lue lisää: Suomen Syöpärekisteri

Viestintä

Syöpäyhdistyksen viestintäyksikkö edisti Syöpäjärjestöjen strategian ja kärkihankkeiden toteutumista. Viestinnän tavoite on, että yhdistyksen tuottama tieto ja palvelut ovat mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä sairastuneen, hänen läheistensä ja kaikkien syövästä kiinnostuneiden avuksi.

Lue lisää: Viestintä

Näytekokoelmat

Päättyneen laboratoriotoiminnan myötä Suomen Syöpäyhdistykselle on kertynyt runsaasti biologista näytemateriaalia. Näytekokoelmat ovat muodostuneet Helsingin, Kotkan, Oulun ja Tampereen patologian laboratorioiden toiminnan myötä.

Lue lisää: Näytekokoelmat