Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen toimintojen tuotot ja kulut pysyivät pääosin budjetoiduissa. Maksuvalmius pysyi kohtuullisena.

Tilikauden tulos

Tulos on alijäämäinen 133 141 euroa (vuonna 2018 ylijäämä 12 227 euroa). Yhdistyksen tulos oli alijäämäinen pääsääntöisesti kasvaneiden henkilöstökulujen myötä. Myös toiminnan kasvu aiheutti kustannusten kasvua. Julkisen rahoituksen leikkaukset koskettivat erityisesti terveyden edistämisen toimintoja sekä Syöpärekisterin toimintaa. Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 8 561 081 euroa (vuonna 2018 tuotot 8 703 905 euroa) ja kokonaiskulut 8 931 251 euroa (vuonna 2018 kulut 9 660 913 euroa).

Talousprosessien kehittämistä jatkettiin erityisesti raportoinnin sekä kirjanpidon käytänteiden osalta. Talouden suunnittelu- ja ennusteprosesseja kehitettiin ja yhtenäistettiin sekä otettiin uusia yhteisöllisiä työkaluja käyttöön. Henkilöstön talousosaamista kehitettiin. Taloustoimintoja vahvistettiin. Tulorekisteri otettiin käyttöön ja palkka- ja henkilöstöhallintoa tukemaan hankittiin Sympa HR-järjestelmä. Palkkaraportointia kehitettiin, työnjakoja uudistettiin ja esimiehiä koulutettiin. Yksiköiden ja toimintojen tulosvastuun toteutumista ja talousseurantaa tuettiin säännöllisillä talousraporteilla sekä kehitettiin ennustemalleja rahoitustilanteen seurantaan. Rahoittajien raportointivaatimuksiin vastattiin kehittämällä talousraportointia.

Sijoitusomaisuus

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaan. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Evli Pankki Oyj:llä, SEB Investment Management AB:lla ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Salkun tuotto vuonna 2019 oli 15,1 prosenttia. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2019 oli 7 635 626 euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero oli 449 451 euroa.

Testamenttilahjoitukset

Yhdistyksen varainhankinnan tuotot tulevat testamenttilahjoituksista, joita saatiin tilikautena 1 223 215 euroa (vuonna 2018 testamenttilahjoituksien summa oli 182 735 euroa). Niiden käyttötarkoitus kohdentuu pääasiassa syövän hoitoon sekä potilastyön tukemiseen ja kehittämiseen.

Tutkimusapurahat

Suomen Syöpäyhdistys myönsi Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä rahastoistaan viisi apurahaa. Hakemukset otettiin vastaan Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä ja arvioitiin Syöpäsäätiön arviointitoimikunnissa ja apurahalautakunnassa. Apurahapäätösten kokonaissumma oli 700 000 euroa.
Myönnetyt tutkimusapurahat 2019