Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni).

Yhdistys oli mukana myös muissa suoraan tai välillisesti Syöpäjärjestöjen toimintaan liittyvissä kansainvälisissä järjestöissä.

ECL. Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat osallistuivat marraskuussa Luxemburgissa pidettyyn ECL:n vuosikokoukseen. Yhdistyksen pääsihteeri jatkaa ECL:n puheenjohtajana, jossa tehtävässä hän aloitti vuonna 2015. ECL:n jäseninä on 29 järjestöä 24 maasta. Syöpäyhdistys on osallistunut ECL:n Patient Support -työryhmän työskentelyyn, jossa on ollut esillä muun muassa syöpäpotilaiden työhön paluu, vapaaehtoistoiminta, kuntoutus ja vakuutusten kanssa ilmenevät ongelmat. Lisäksi olemme mukana Access to Medicines Task Force’n toiminnassa.

IARC (International Agency for Research on Cancer eli WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimus-laitos) ja Suomen Syöpärekisteri tekevät tutkimusyhteistyötä erityisesti seulontojen ja kehittyvien maiden syöpätaakan tutkimuksessa. Syöpärekisterin tilastojohtaja kuuluu IARC:n tieteelliseen neuvostoon. IARC:n johtajana vuoden 2019 alusta aloitti Elisabete Weiderpass, jolla on myös Suomen kansalaisuus ja joka on työskennellyt tutkijana Suomen Syöpärekisterissä. Yhdistys toimi aktiivisesti Weiderpassin ehdokkuuden hyväksi Suomessa ja kansainvälisesti.

IPAAC. Syöpäyhdistys vastaa syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja syöpäseulontojen kokonaisuudesta yhteistoimintahankkeessa (Joint Action), joka alkoi 2018 ja kestää kolme vuotta. Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) on EU:n terveysohjelmasta rahoitettu hanke, jossa Suomen edustajina toimivat THL ja Suomen Syöpäyhdistys. IPAAC-hankkeessa on yhteensä 10 työkokonaisuutta. Hanke on jo neljäs syöpäpolitiikkaan liittyvä Joint Action, ja tavoite on kerätä kokemukset myös aiemmista hankkeista (EPAAC, CANCON ja JARC). iPAAC keskittyy syöpäpolitiikan käytännön toteuttamisen keinoihin EU:n jäsenmaissa.

JARC. Syöpäyhdistys oli sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä Suomen edustajana toteuttamassa EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettavaa harvinaisiin syöpiin liittyvää kolmivuotista JARC-hanketta (Joint Action on Rare Cancers), joka alkoi 2016 ja päättyi 2019. Yhdistys vastasi hankkeen sisäisestä arvioinnista (WP3 Evaluation) ja oli mukana neljässä muussa osahankkeessa. Helsingissä järjestettiin syyskuussa 2019 hankkeen arviointiryhmän viimeinen kokous.

NCU. Pohjoismaiden syöpäunioni NCU rahoittaa yhteispohjoismaisia syöpätutkimushankkeita. Syöpäsäätiö maksaa Suomen rahoitusosuuden. NCU:n tuella on myös rakennettu Pohjoismaiden syöpärekisterien yhteinen verkkoportaali NORDCAN. Lisäksi NCU käynnistää ja koordinoi syöpäyhdistysten yhteisiä syövän hoidon ja torjunnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Vuonna 2019 NCU myönsi tutkimusapurahoja 750 000 euroa. Näistä 3 hanketta on suomalaisten tutkijoiden johtamia. Lisäksi NCU myönsi 250 000 euroa strategista rahoitusta NORDCAN-verkkoportaalin kehittämiseen. Suomen Syöpäyhdistyksen vuoro johtaa NCU:n toimintaa alkaa vuonna 2021. Puheenjohtajuuskauteen liittyvät valmistelut aloitettiin syksyllä 2019.

UICC. Yhdistyksen terveysosaston johtaja osallistui Kazakstanissa järjestettyyn World Cancer Leaders’ Summit -tapahtumaan. Yhdistys osallistui omalla viestinnällään Suomessa UICC:n maailman syöpäpäivän viettoon 4. helmikuuta 2019.

ICISG, FCA ja muut verkostot. Suomen Syöpäyhdistyksellä on edustaja kansainvälisen syöpäinformaation ja -neuvonnan verkoston hallituksessa (International Cancer Information Service Group). Tupakoinnin torjunnan puitesopimuksen FCTC:n (Framework Convention on Tobacco Control) tueksi on tehty laaja globaali tukijärjestö, Framework Convention Alliance (FCA), jonka jäsen Syöpäyhdistys on. Yhdistys on mukana eri maiden syöpäyhdistysten Prevent20-verkostossa, joka pyrkii tupakkatuotteiden vähentämiseen verotuksen keinoin. Pohjoismaisella tasolla sekä neuvonnassa että tupakkapolitiikassa on säännöllisesti yhteyttä pitävä asiantuntijaverkosto.

Suomen Syöpäyhdistyksellä on ollut edustaja vuodesta 2019 alkaen Nordic Network for Overweight Preventionissa.

Suomen Syöpärekisterin kansainvälistä toimintaa on käsitelty rekisterin muun toiminnan yhteydessä.