Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Syöpäjärjestöt pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin. Kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja aikuiset.

Suomen Syöpäyhdistys lisäsi alueyhdistyksissä tehtävää terveyden edistämistyötä vuonna 2018 palkkaamalla Pohjois-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Saimaan ja Keski-Suomen alueille kolme terveyden edistämisen asiantuntijaa. Lisäksi alueyhdistyksiä tuettiin terveyden edistämistyössä osallistumalla niiden kehittämishankkeisiin.

Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti vuonna 2016 perustetuissa Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JäNiS)- sekä Savuton Suomi, Savuton Helsinki ja Hyvä kierre -verkostoissa. Yhteistyö Suomen Olympiakomitean kanssa nuuskan käytön vähentämiseksi urheilussa jatkui. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muun muassa Suomen Sydänliiton, Väestöliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton, Aivoliiton, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n, Suomen Mielenterveysseuran, Nuorten mielenterveysseura Yeesin sekä Marttojen kanssa.

Nuorten terveyden edistäminen

Nuorten terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen on ollut Syöpäjärjestöjen kärkihankkeena vuodesta 2016 alkaen. Nuorten terveyden edistämisen painopisteenä on ollut jo yli 15 vuotta STEA:n (aiemmin RAY) rahoittama Nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentämishanke (NuoTup). Vuosi 2019 oli kolmivuotisen STEA-rahoitteisen Fressis – nuorten terveystietotaidon vahvistaminen digitaalisesti -hankkeen toinen vuosi. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 29 -vuotiaiden nuorten terveyttä edistävä Hyvä Päivä -projekti on ollut käynnissä vuodesta 2016 alkaen. Hyvä Päivä -toiminnan rahoitus tulee STEA:lta ja Syöpäsäätiön yritysyhteistyön kautta LähiTapiolalta.

Nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentäminen

Fressis. Nuorille suunnattu terveellisiin elintapoihin kannustava viestinnällinen kokonaisuus Fressis antaa nuorille tietoa sekä kannustaa nikotiinittomaan elämään ja terveellisiin elintapoihin. Nikotiinituotteista käsitellään savukkeita, nuuskaa ja sähkösavukkeita. Erityisen vahvasti vuonna 2019 oli esillä nuuska. Fressis sisältää verkkosivuston Fressis.fi, sitä tukevat sosiaalisen median kanavat sekä Fressis-lehden.

Vuonna 2019 Fressis palveli nuoria tietopankein, artikkelein, tietotestein ja kampanjoin. Nuoret osallistuivat Fressiksen sisällöntuotantoon, arviointiin ja kehittämiseen vapaaehtoistoiminnan, nuorisoraatien ja nuorten suosimien vaikuttajien kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Sosiaalisen median kanavista pääkanava nuorille on Instagram. Lisäksi kampanjoissa hyödynnettiin laajasti muita kanavia.

Nuorten terveysaiheisiin kysymyksiin vastataan Kysy asiantuntijalta -palvelussa. Palvelussa vastattiin 2019 sataan tupakka- ja nikotiinituotteita koskevaan kysymykseen. Erityisesti nuoria mietityttivät nuuskan haitat ja nuuskan käytön lopettaminen. Keväällä 2019 nuoria palveltiin Nikotiiniton-chatilla, jonka tarkoitus oli tarjota tukea ja ohjausta nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

Fressis-lehden kohderyhmänä vuonna 2019 olivat yläkouluikäiset. Suomenkielisen lehden painosmäärä oli 50 000 ja ruotsinkielisen 4 000. Nuorilta saadun arvioinnin mukaan suurin osa koki sisällöt mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi. Fressis-lehden artikkeli saavutti pronssia kansainvälisessä ICMA-kilpailun Alternative Storytelling -kategoriassa.
Vuoden 2019 aikana toteutettiin kaksi yhteistyötä, joissa nuorten suosimat vaikuttajat kannustivat tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen. Lisäksi valmisteltiin nuorten nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen kannustavaa kampanjaa, joka toteutuu vuonna 2020.

Fressis-sivustolla oli vuonna 2019 lähes 365 000 käyttäjää ja yli 430 000 istuntoa. Käyttäjäliikenne kasvoi 94 % verrattuna vuoteen 2018. Verkkotesteihin vastattiin lähes 29 000 kertaa. Fressiksen Instagram-tili saavutti yli 2 000 seuraajan rajan.

Röökikroppa. Vuonna 2018 uudistettu Röökikroppa-palvelu avattiin helmikuussa 2019. Röökikroppa sisältää tietoa savukkeiden lisäksi nuuskasta ja se tukee kiinteästi Fressis- ja NikEdu-palveluita. Röökikroppa toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tanskaksi, viroksi ja venäjäksi. Uusi Röökikroppa lanseerattiin markkinointikampanjalla nuorille sekä opettajille, jotka voivat hyödyntää Röökikroppaa opetustyössä. Vuonna 2019 Röökikropalla oli yli 95 000 kävijää ja lähes 126 000 istuntoa.

NikEdu. Vuonna 2017 avattua, lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille suunnattua NikEdu-sivustoa kehitettiin niin sisällön kuin käytettävyydenkin osalta. Sivustoa markkinoitiin kohderyhmille tapahtumissa, verkostojen kautta, lehtimainonnalla ja digitaalisella markkinoinnilla. Vuonna 2019 sivustolla oli yli 33 000 käyttäjää.

Yläkouluikäisten nuorten vanhemmille toteutettiin Nuuska ei näy -kampanja, joka herätteli vanhempia huomaamaan nuorten nuuskailmiön ja ottamaan nuuskan puheeksi nuoren kanssa. Kampanja toteutettiin sosiaalisessa mediassa ja kampanjasisällöt ohjasivat lisätiedon ääreen Nikedu-sivustolle. Kampanja tavoitti sosiaalisen median mainonnalla yli 182 000 henkilöä ja NikEdu-sivustolle kampanja toi 14 400 kävijää. Ilta-Sanomissa julkaistulla natiiviartikkelilla oli 12 500 lukijaa. Osana kampanjaa toteutettu verkkotesti tehtiin yhteensä 5 300 kertaa.
Oppilaitosten ja nuorisotoimeen tuotettiin yhteistyössä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin kanssa Tarmo-terveyslautapeli.

Nikotiiniton amis (Namis) -hanke käynnistyi vuonna 2018 Savon ammattiopistossa Kuopiossa. Hankkeen tavoitteena on auttaa oppilaitosta nikotiinittomuutta tukevien toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä vahvistaa henkilökunnan valmiuksia opiskelijoiden nikotiinittomuuden tukemisessa. Hankkeen toisena vuotena jatkettiin konkreettisten toimien suunnittelua ja aloitettiin toteuttaminen. Hanke jatkuu vuonna 2020, jolloin kehitettyjä malleja levitetään oppilaitoksen eri toimipisteisiin ja kehitetään laajemmin eri ammatillisiin oppilaitoksiin hyödynnettäväksi. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Savon ammattiopiston lisäksi Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ja Kuopion kaupungin ehkäisevä päihdetyö.

Nikotiiniton nuorisotyö. Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus toteutettiin vuonna 2019 Ikaalisissa, Keuruulla ja Siuntiossa yhteensä 44 nuorisotyöntekijälle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sitä, että nuorisotyössä toimintamuodot tukisivat nuoria nikotiinittomaan elämäntapaan.

Urheilun toimintaympäristössä jatkettiin nuuskan käytön vähentämiseen tähtäävää työtä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Pääpaino vuonna 2019 oli urheiluyläkouluille toteutettavan nuuskaan liittyvän oppituntisisällön pilotointi.

Fressis muissa kuin nikotiiniaiheissa

STEA myönsi vuosille 2018–2020 rahoituksen Fressis-palvelun muiden kuin nikotiinituotteita koskevien aiheiden edistämiseen. Tämän hankkeen piirissä ovat ravitsemus, liikunta, alkoholi, seksuaaliterveys, auringolta suojautuminen sekä vuorokausirytmi ja mielen hyvinvointi elämänhallinnan näkökulmasta. Fressis-kokonaisuus kattaa laajasti kaikki syövän ehkäisyn kannalta keskeiset elintavat ja tarjoaa nuorille kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen kokonaisuuden.

Vuonna 2019 on tuotettu runsaasti sisältöä eri aihealueista niin Fressis-sivustolle kuin sosiaalisen median kanaviin artikkelien, videoiden, infograafien, testien ja somesisältöjen muodossa. Kysy asiantuntijalta -palvelussa vastattiin tupakka- ja nikotiinituoteaiheisten kysymysten lisäksi 256 terveysaiheiseen kysymykseen.

Vuoden 2019 Pikaruokaa hyvällä maulla -vaikuttamiskampanjan kohderyhmänä olivat 15–20-vuotiaat nuoret. Tavoitteena oli antaa konkreettisia vinkkejä siitä, miksi ravinnon saaminen tavallisesta ruuasta on tärkeää. Kampanja toteutettiin sosiaalisen median kanavissa ja Fressis-sivustolla. Sivustolle kampanja toi lähes 60 000 nuorta. Kampanjan tietotestejä tehtiin yli 2 300 kertaa. Arvioinnin mukaan kampanja lisäsi tehokkaasti vastaajien halukkuutta tehdä muutoksia omaan syömiseen, ennen kaikkea vähentämään epäterveellisten välipalojen syöntiä ja syömään enemmän kasviksia.

Vuoden 2019 vaikuttajayhteistyö toteutettiin viiden mikrovaikuttajan kanssa. Kohderyhminä toimivat vaikuttajien seuraajat erityisesti YouTubessa. Viiden erillisen videon aiheiksi valikoituivat arkirytmi, liikunta, ravinto, alkoholi ja mielen hyvinvointi.

Nuoret osallistuivat Fressiksen sisällöntuotantoon, arviointiin ja kehittämiseen vuonna 2019 nuorisoraatitoiminnassa, kesätyöntekijöinä sekä kehittäjinä. Vuoden aikana nuoria oli mukana toiminnassa yhteensä 50.

Kesäkumi-kampanjalla pyritään lisäämään tietoa seksitaudeista ja niiltä suojautumiselta sekä lisäämään kondomin käyttöä. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Väestö-liiton, SPR:n, Yle X:n ja Sotilaskotiliiton kanssa festivaaleilla ja muissa nuorten tapahtumissa. Kampanjan aikana jaettiin tuhansia kondomeja ja nuoret saattoivat suorittaa Naimamaisteritestin sekä tapahtumissa että verkkotestinä. Fressis-sivustolla oleva verkkotesti tehtiin vuonna 2019 yli 12 000 kertaa. Lisäksi varusmiespalveluksen aloittaneet nuoret miehet saivat lomakumin. Syöpäjärjestöt pitää kampanjassa yllä erityisesti sisältöjä HPV:stä ja sen tartunnan ennaltaehkäisystä sekä kannustaa kondomin käyttöön.

Hyvä päivä -projekti

Hyvä Päivä -toimintaa on toteutettu vuodesta 2016 alkaen yhteistyössä kuntien nuorisopalveluiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on lisätä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten tietoja, taitoja ja pystyvyyttä terveellisiin elämäntapoihin liittyvässä elämänhallinnassa. Vuonna 2019 Hyvä Päivä -toimintaa vietiin aktiivisesti Ohjaamoihin ja ryhmätoimintaa jatkettiin yhteistyössä kuntien nuorisopalveluiden kanssa. Hyvä Päivä -ryhmiä toteutettiin vuonna 2019 yhteensä 13 Vantaalla, Lohjalla, Rovaniemellä, Kajaanissa, Varkaudessa, Seinäjoella ja Joensuussa. Niihin osallistui 67 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta.

Hyvä Päivä -ohjaajakoulutuksia järjestettiin viisi. Niissä koulutettiin vuonna 2019 yhteensä 54 uutta nuorten parissa työskentelevää ammattilaista Hyvä Päivä -ryhmien ohjaajiksi. Hyvä Päivä -ohjaajasivustoa kehitettiin ja sinne lisättiin tietopaketti ruoasta ja ravitsemuksesta. Toimintamallin näkyvyyden lisäämiseksi hyödynnettiin aktiivisesti Hyvä Päivä Instagram- ja Twitter -tilejä sekä Facebook -sivustoa, jotka avattiin vuonna 2019. Toimintaa juurrutettiin muun muassa alueellisilla Hyvä Päivä -ryhmien ohjaajille järjestetyillä tsemppipäivillä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja selvitykset

Nikotiinittomuustyö ammattikouluissa. Suomen Syöpäyhdistys tilasi vuonna 2018 selvityksen E2 Tutkimukselta ammattikoulujen tupakkatyön nykykäytännöistä, haasteita ja niiden ratkaisuun tarvittavista toimista. Savupilvi portin yllä -selvitys julkaistiin vuonna 2019 Opetushallituksen verkkojulkaisusarjassa. Lisäksi aloitettiin vaikuttamistapaamiset ammatilliseen koulutukseen liittyvissä verkostoissa.

Nuuska urheilun toimintaympäristössä. Syöpäyhdistys tilasi vuonna 2018 selvityksen nuuskasta urheilun toimintaympäristössä Kuuskulman Tapaustoimisto Osuuskunnalta. Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa -selvitys julkaistiin 2019 ja tuloksia esiteltiin useissa tapahtumissa vuoden 2019 keväällä. Tuloksia käytetään Olympiakomitean kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Sähkösavukkeet. Vuonna 2019 jatkettiin sähkösavukkeiden valvontaan liittyvää selvitystyötä. Tuloksista julkaistiin tieteellinen artikkeli Tobacco Control -lehdessä. Päätulos oli, että sähkösavukekauppiaat myyvät kiellettyjä ja nuorten suosimia makuaineita pyrkien kiertämään lakia ja tehden koordinoituja valituksia tupakkavalvonnan päätöksistä oikeusasteisiin. Tutkimustuloksista informoitiin valvontaviranomaisia Suomessa, EU:ssa ja muissa EU-maissa, ja niistä tehty lehdistötiedote johti useisiin juttuihin valtakunnallisessa mediassa. Lokakuussa järjestettiin Tuoretta tutkimusta tupakkapolitiikasta -seminaari, jossa esiteltiin Syöpäyhdistyksen selvityksiä sekä ajankohtaisia tupakkapoliittisia tutkimuksia.

Yleinen terveyden edistäminen

UV-suojautuminen

Vuonna 2019 pääkohderyhmänä olivat 25–40-vuotiaat naiset. Terveellisestä aurinkokäyttäytymisestä muistutettiin Iho kertoo tarinoita -videolla, jota jaettiin sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi vuonna 2018 miehille suunnattua Lomakuvia -videota jaettiin edelleen sosiaalisessa mediassa.

Päiväkodeissa jatkettiin satutunteja, joissa kerrottiin auringossa suojautumisen tärkeydestä ja annettiin opastusta lapsille itserasvaukseen. Lasten vanhemmille lähetettiin esite Auringossa terveellisesti – Pieni opas lasten vanhemmille. Päiväkodit saivat julisteen siitä, kuinka lapset toteuttavat rasvauksen itse. Opetustuokioita järjestivät Syöpäjärjestöjen työntekijöiden lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Ohjaustuokioita annettiin 105 päiväkodissa 3 700:lle 3–6-vuotiaalle lapselle.

Luomihuolitarkkailuihin hakeutuminen on lisääntynyt, eikä Syöpäjärjestöt pysty enää vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Vuonna 2019 aloitettiin luomitarkkailun koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille. Siun Soten ja Kuopion maakuntien alueilla koulutettiin 136 ammattilaista luomihuolitoimintaan. Koulutuksia jatketaan vuonna 2020.

Yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa järjestettiin tiedotustilaisuus auringosta ja terveellisestä aurinkokäyttäytymisestä, ja media oli kiinnostunut aiheesta.

Aattelepaite.fi-sivusto

Miehille suunnattu nettisivusto Aattelepaite.fi pohjautuu Syöpäjärjestöjen tekemiin selvityksiin. Sivustolla on videoita tupakasta, ravinnosta, liikunnasta, auringosta, seksistä ja alkoholista. Siellä on myös tietoa, omatarkkailuohjeita ja testejä. Asioita on käsitelty tiedon ja huumorin keinoin. Videoissa esiintyy tavallisten miesten lisäksi asiantuntijoita ja julkisuuden henkilöitä, kuten Iron Maidenin Bruce Dickinson.

Kivesten omatarkkailu

Nuorille miehille (15–35-vuotiaille) suunnatun kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta kivessyövästä, sen oireista ja kivesten palpaatiosta. Kampanjassa tuotettiin esite ja Katsasta kassis -video, jota on jaettu sosiaalisessa mediassa. Video keräsi 26 000 katsojaa. Lisäksi armeijan kutsunnoissa jaettiin materiaalia ja annettiin ohjausta kivesten omatarkkailuun.

Liikunta

Syöpäjärjestöt on ollut vuosina 2017–2018 mukana Liikkuva yhdistys -hankkeessa Sydänliiton, Hengitysliiton, Diabetesliiton ja Aivoliiton kanssa. Yhteistyö jatkui vuonna 2019 liikunnan lisäämisellä paikallisosastotoiminnassa. Yhteistyössä järjestettiin 11 koulutusta.

Suomen Syöpäyhdistys liittyi Soveltava Liikunta ry:n (SoveLi) ja Ikäinstituutin jäseneksi.

Alkoholin sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen aikuisilla

Aikuisille suunnatussa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämistyössä lisättiin jo sairastuneille suunnattua työtä. Sairaaloiden kanssa edistettiin Savuttomana leikkaukseen -mallia ja pidettiin osastotunteja ja luentoja lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Sairaaloiden käyttöön tehtiin asiantuntijavideo. Eri keinoin pyrittiin edistämään myös aikuisväestön tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista.

Tupakka ja raskaus

Eri kaupunkien ja maakuntien raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämistyössä ollaan oltu aktiivisesti mukana. Vuonna 2019 tehtiin Oulun seudun ja Siun Soten alueilla selvitykset neuvolan terveydenhoitajien tiedon ja tuen tarpeesta. Selvityksiä laajennetaan seuraavina vuosina muille alueille. Koulutuksia neuvolan henkilökunnalle järjestettiin Joensuussa ja Turussa, ja niitä laajennetaan tulevina vuosina muualle.

Alkoholi

Vuonna 2019 tehtiin kohderyhmäanalyysi 25–35-vuotiaille naisille. Sen pohjalta tehtiin kolme herättelevää videota sosiaaliseen mediaan. Kuukaudessa niille saatiin 252 000 katsojaa. Nainen ja alkoholi -sivusto avattiin. Kampanjan alussa lähetettiin mediatiedote, jonka pohjalta lukuisat lehdet kirjoittivat aiheesta. Alkoholiteemoja käsiteltiin myös Aattelepaite.fi -sivuilla. Syöpäjärjestöjen alkoholiesitettä jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa, ja alkoholin syöpävaarallisuutta käsiteltiin erilaisissa syövän ehkäisyn luentokokonaisuuksissa.