Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen talous oli toimintavuonna vakaa. Toimintojen tuotot ja kulut pysyivät pääosin budjetoiduissa. Maksuvalmius pysyi kohtuullisena.

Tilikauden tulos

Tulos on alijäämäinen 34 627 euroa (vuonna 2017 ylijäämä 12 736 euroa). Yhdistyksen tulos oli alijäämäinen huolimatta rahastosiirroista ja myyntivoitoista, jotka tuloutuivat varainhoitajien kilpailutuksen ja salkunvaihtojen seurauksena. Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 8 657 051 euroa (vuonna 2017 tuotot 8 578 223 euroa) ja kokonaiskulut 9 660 914 euroa (vuonna 2017 kulut 8 468 955 euroa).

Suomen Syöpäyhdistyksen tilinpäätös 2018 (linkki)

Talousprosessien kehittämistä jatkettiin. Erityisesti kehitettiin raportointia ja kirjanpidon käytänteitä. Matkalaskujen sähköinen käsittely otettiin käyttöön alkuvuodesta 2018. Loppuvuodesta hankittiin Katre-toiminnallisuudet palkkahallinnon raportoinnin tueksi.

Yksiköiden ja toimintojen tulosvastuun toteutumista ja talousseurantaa tuettiin säännöllisillä talousraporteilla sekä kehitettiin ennustemalleja. Myös rahoittajien vaatimuksiin selkeistä kohdennetuista kuluista ja tuotoista on pystytty vastaamaan kehittämällä talousraportointia.

Sijoitusomaisuus

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaan. Suunnitelma päivitettiin syksyllä 2017. Salkunhoito kilpailutettiin keväällä 2018 ja salkunhoito siirtyi kolmelle eri varainhoitajalle yhtenevin osuuksin. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Evli Pankki Oyj:llä, SEB Investment Management AB:lla ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Salkun tuotto vuonna 2018 oli -5,0 prosenttia. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2018 oli 7 217 409 euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero oli 62 084 euroa.

Testamenttilahjoitukset

Yhdistyksen varainhankinnan tuotot tulevat testamenttilahjoituksista, joita saatiin vuoden 2018 aikana 784 645 euroa (vuonna 2017 testamenttilahjoituksien summa oli 1 741 365 euroa). Testamenttilahjoituksien tahdonilmaisun ja käyttötarkoituksen varmistamiseksi siirrettiin Suomen Syöpäyhdistykseltä Syöpäsäätiölle tilikautena lähes 590 000 euron arvoinen lahjoitus syöpätutkimuksen kehittämiseen ja tukemiseen. Tilikauden aikana vietiin loppuun myös testamenttirahastojen käyttösuunnitelmien päivitys sekä rahastoselvityshanke.

Tutkimusapurahat

Suomen Syöpäyhdistys myönsi Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä rahastoistaan viisi apurahaa. Hakemukset otettiin vastaan Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä ja arvioitiin Syöpäsäätiön arviointitoimikunnissa ja apurahalautakunnassa. Apurahapäätösten kokonaissumma oli 760 000 euroa.

Myönnetyt tutkimusapurahat 2018