Siirry suoraan sisältöön

Myönnetyt tutkimusapurahat 2018

Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys myönsivät vuonna 2018 kaikkiaan 99 tutkijalle tai tutkimusryhmälle apurahan, yhteensä 7 093 000 euroa.

Syöpäsäätiön rahastoista myönnetyt 94 apurahaa, yhteensä 6 333 000 €

Syöpäsäätiön suurapurahat (900 000 €)

Prof. Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, Small molecule targeting of phosphatases for cancer therapy and prevention. Kolmivuotinen apuraha

Akatemiaprof., LT Seppo Ylä-Herttuala (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, Uudet terapeuttiset hoitomenetelmät malignin gliooman hoidossa. Kolmivuotinen apuraha

 

Varma Tuomisen rahaston suurapuaraha (300 000 €) lasten syöpien tutkimukseen

fil. tohtori Merja Heinäniemi (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 300 000 €, Omiikka työkaluksi lasten akuutin lymfoblastisen leukemian hoitojen suunnitteluun. Kolmivuotinen apuraha


Lasten syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi (190 000 €)

Prof. Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Lapsuusiän kantasolusiirtoon liittyvien komplikaatioiden geneettiset riskitekijät. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Dos Päivi Lähteenmäki (Turku) ja tutkimusryhmä, 90 000 €, Raskausaikaan liittyvän syövän vaikutukset potilaaseen ja syntyvään lapseen – Pohjoismainen rekisteritutkimus. Kaksivuotinen tutkimusapuraha


Juhlatoimikunnan rahasto (100 000 €)

PhD Emmy Verschuren (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Metastaattisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän fenotyypin kohdistaminen. Kaksivuotinen tutkimusapuraha


Roosa nauha -rahasto (800 000 €)

Prof. Olli Carpen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Uudet työkalut munasarjasyövän ennusteellisten kudosbiomarkkerien kehittämiseen. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Clinical translation of MYC-dependent immunogenic cell death. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Prof. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Breast-to-brain metastases: Identification of novel biomarkers and therapeutic targets. Yksivuotinen tutkimusapuraha

Professori Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Circulating biomarkers of breast cancer. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

LT, Dos. Tuomo Meretoja (Kirkkonummi) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Leikkaus ja muut paikallishoidot rintasyövän maksametastaasien hoidossa (SUBLIME) – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Kaksivuotinen tutkimusapuraha


Aune Laaksosen rahasto (225 000 €)

FT, prof. Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, ANO7, uusi aggressiivisen eturauhassyövän alttiusgeeni. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Dos, LT Hanna Seppänen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Haimasyöpätutkimus – kohti yksilöllistä hoitoa. Yksivuotinen tutkimusapuraha

 

Elsa Susi-Kiurun rahasto (34 000 €)

Dos. Liisa Kauppi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Epänormaalin dyneiinitranskriptin rooli munasarjasyövässä. Yksivuotinen tutkimusapuraha

FM, LK Nelli Aurora Roininen (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Rintasyöpien pitkäaikaisennusteen erot biologisissa alatyypeissä – miten metastaasit löytyvät?

 

Tyyne Taposen rahasto (100 000 €)

LKT, dosentti Pekka Nieminen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, NOVEL: yhdeksänvalenttisen HPV-rokotteen teho kohdunkaulasyövän esiasteen uusimisen estossa hoidon jälkeen- satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

 

Hilda ja Matti Tedren rahasto (22 000 €)

FM Johannes Merilahti (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Receptorityrosiinikinaasien  proteolyyttisen katkemisen karakterisointi.

MSc Marjaana Ojalill (Turku), 4 000 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän kantasolujen ja soluväliaineen vuorovaikutus: päätekijänä alfa2beeta1-integriini

PhD student Shishir Pant (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Tyrosiinikinaasireseptoreiden estäjien lääkeresistenssin voittaminen syöpägeeni hepsiiniin kohdentuvilla lääkeaineilla

FM Henna Pehkonen (Kirkkonummi), 3 500 €, väitöskirjatyö: Lipriini-alpha-1:n rooli syöpäsolujen adheesiorakenteissa ja syövän kehityksessä

LL Mirkka Pennanen (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Lisämunuaisen kuorikerroskasvainten diagnostiset ja prognostiset markkerit

Barun Pradhan (Espoo), 3 500 €, väitöskirjatyö: LINE-1-tyyppisten tumaelementtien retrotranspositio syövässä

 

Tuovi Saransaaren rahasto (265 000 €)

Prof. Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 225 000 €, Sikiökautisten makrofagien merkitys syövässä. Kolmivuotinen tutkimusapuraha

PhD Biswajyoti Sahu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Kudosspesifiset transkriptiotekijät ja onkogeeninen säätelyelementtien. Yksivuotinen tutkimusapuraha

 

Lehtori Sirkku Heikkisen rahasto (188 000 €)

Prof. Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 98 000 €, SIM2-transkriptiotekijän ja SMARCA4-kromatiinimuokkaajan toiminta androgeenisignalloinnissa kastraatioresistenteissä eturauhassyöpäsoluissa. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FT, Dos. Jaana Hartikainen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Ei-koodaavat RNA-molekyylit rintasyövässä. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LT, dos. Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Nrf2-transkriptiotekijän rooli keuhkosyövässä: uusia biomarkkereita ja lääkeaineiden kohdemolekyylejä. Yksivuotinen tutkimusapuraha


Makarna Eira och Birger Nyströms fond (58 000 €)

Professor Vincenzo Cerullo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, PREIMMBOOST: Exploiting the pre-existing immunity to enhance cancer immunotherapy. Yksivuotinen tutkimusapuraha

MSc Sarika Heino (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Transkriptiofaktorin Lef1 merkitys kolorektaalisyövän tuumorigeneesissä

LL, EL Annu Heinonen (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Kohdunkaulan syövän esiasteiden hoito ja sen vaikutus elämänlaatuun ja lisääntymisterveyteen.


Ahlström Osakeyhtiön rahasto (40 000 €)

Dosentti Maija Hollmén (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Clever-1-välitteinen immuunisäätely rintasyövässä. Yksivuotinen tutkimusapuraha

 

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (64 500 €) 

LT, dos. Marko Pesu (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, T solujen FURIN proteaasi syövän immuunivasteessa. Yksivuotinen tutkimusapuraha

FM Tiia Honkanen (Oulu), 3 000 €, väitöskirjatyö: HER-proteiineja kohdistavien lääkkeiden tehokkaampi käyttö syöpähoidoissa; immunologiset merkkiaineet metastaattisessa HER2+ rintasyövässä sekä HER-proteiinien merkitys syövän kantasoluille kiinteissä syövissä.

M.Sc. Sawan Jha (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Towards the development of rational therapeutics for breast cancer associated lymphedema

TtM Maija Jäntti (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: A randomized trial on the effects of colorectal cancer screening on health and lifestyle

DI Kimmo Kartasalo (Tampere), 4 000 €, väitöskirjatyö: Kuva-analyysiin ja koneoppimiseen perustuva 3D-digitaalipatologia

 

Eturauhassyöpärahasto (30 000 €)

FT, PsM Ulla-Sisko Lehto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Valtakunnallinen kysely eturauhassyöpään sairastuneille miehille. Yksivuotinen psykososiaalinen tutkimusapuraha


Ilma ja Vilho Mankin rahasto (100 000 €)

LT, dos Pia Österlund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, RAXO study: A population-based prospective study to evaluate clinical behaviour, resectability and survival in metastatic colorectal cancer patients in Finland. Kaksivuotinen tutkimusapuraha


Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (350 000 €)

Prof, ylilääkäri Martti Färkkilä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Primaariin skleroisoivaan kolangiittiin liittyvän sappitiehytdysplasian ja kolangiokarsinaaman varhaistoteaminen. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FT Kirsi Granberg (Tampere) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Syväsekvensoinnin ja nestemäisten biopsien hyödyntäminen aivokasvainten diagnostiikassa ja hoidossa. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Prof. Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Eturauhassyövän kantasolujen kaltaiset solut – soluväliaineen vaikutus solujen eloonjäämiseen ja lääkeaineresistenssiin. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Prof, LKT Juha Tapanainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Syöpähoitojen vaikutukset hedelmällisyyden säilyttämiseksi pakastettavaan lasten ja nuorten munasarjakudokseen. Yksivuotinen tutkimusapuraha

 

Punaisen Sulan Lions-rahasto (50 000 €)

 VTT, Dos. Marko Elovainio (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Onko sosiaalisella eristäytyneisyydellä ja syrjäytymisellä yhteys syövän hoitoon ja lopputuloksiin? Yksivuotinen psykososiaalinen tutkimusapuraha

 

Liisa Mäkisen rahasto (105 000 €)

LT, Dos Riku Kiviranta (Turku) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Epigeneettinen säätelijäkompleksi LSD1/RCOR tukirangan sarkoomien ennustetekijänä ja lääkehoidon kohteena. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FM Iikki Donner (Espoo), 5 000 €, väitöskirjatyö: Perinnöllisen syöpäalttiuden ja uusien alttiusgeenien tutkiminen Suomen Syöpärekisteriä ja arkistoitua kudosmateriaalia hyödyntäen.

 

Saga ja Harri Korhosen rahasto (255 000 €)

Prof Markus Juonala (Raisio) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Childhood risk factors for subsequent cancer – i3c consortium. Yksivuotinen tutkimusapuraha

Dos. Peeter Karihtala (Oulu) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Neuroendokriinisten rintasyöpien biologia ja herkkyys onkologisille hoidoille. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LT, dos. Joonas Kauppila (Solna) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kansallinen suomalainen ruokatorvi- ja mahasyöpäkohortti FINEGO vähentämässä syöpään liittyvää kuolleisuutta ja kärsimystä. Yksivuotinen tutkimusapuraha

FT, Dosentti Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 55 000 €, Onkogeeniset geenifuusiot. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FT, dos. Maria Vartiainen (Sipoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Transkriptiofaktori SRF:n aktiivisuus munasarjasyövässä. Yksivuotinen tutkimusapuraha

 

Kihlakunnantuomari Kalle Antero Vepsäläisen ja hänen vaimonsa, filosofian kandidaatti, proviisori Aira Anelma Vepsäläisen muistorahasto (161 500 €)

LKT, prof. Kim Vettenranta (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, NK-solut hematologisten sekä kiinteiden syöpätautien hoidossa. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FM Elina Hirvonen (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Perinnölliset muutokset akuutissa myelooisessa leukemiassa ja muissa leukemialle altistavissa luuytimen häiriöissä.

FM Jarno Kivioja (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: NUP98-NSD1 fuusion karakterisointi lääkeresistenssissä akuutissa myelooisessa leukemiassa

FM Eleonora Mäkelä (Turku), 3 500 €, Väitöskirjatyö: Tautiaktiivisuuden uudet merkkiaineet akuutissa myelooisessa leukemiassa

 

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (87 000 €)

 LKT Markku Heikinheimo (Tuusula) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Molecular mechanisms of hepatoblastoma pathogenesis. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LT, dos Maria Sundvall (Turku) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Novel mechanistic insights of DNA repair pathways in lethal prostate cancer. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LL Tuomas Laukka (Oulu), 3 000 €, väitöskirjatyö: 2-oksoglutaraatista riippuvaisten entsyymien rooli syövän epigeneettisessä säätelyssä.

FM Satu Luhtala (Nokia), 4 000 €, väitöskirjatyö: HER2-geenimonistuneen rintasyövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit

Syöpäsäätiön käyttörahaston muut apurahat (1 460 000 €)

LT, Dos Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa. Yksivuotinen tutkimusapuraha

MD PhD dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Viral conversion of immunologically cold tumors into hot tumors for curative immunotherapy. Yksivuotinen tutkimusapuraha

Prof. Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset entsyymit syövissä. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Prof. Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Mammary ductal invasion – insights from 4D imaging. Yksivuotinen tutkimusapuraha

Professori Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Geneettinen profilointi nestebiopsialla pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooman hoitovasteen. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

LT, dos. Tuomas Mirtti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Eturauhassyövän yksilöllistetyn diagnostiikan multiparametrinen malli. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Genetic modelling of breast cancer survival. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Professori Jukka Partanen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Genomic prediction in hematopoietic stem cell transplantation. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LT, dos. Sirkku Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Syöpä ja neurofibromatoosi 1 syndrooma. Yksivuotinen tutkimusapuraha

Dos. Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Nuoruusiän syöpien oireyhtymät suomalaisilla. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FT, prof. Eero Ilmari Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden syöpäepidemiologia Suomessa. Yksivuotinen tutkimusapuraha

PhD, Doc Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Integriini-välitteinen syövän verisuonten normalisaatio. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Notch4/14-3-3 interaction in breast cancer and small molecule stabilizers as novel opportunities for breast cancer therapeutics. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Prof. Marja Tiirola (Kuivasmäki) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Blood-based monitoring of lung cancer patients. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

Professori Seppo Vainio (Oulu) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Ei-invasiivisen diagnostiikan kehittäminen munuaissyöpään sekretoitujen solun ulkoisten vesikkelien avulla. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

PhD, Doc Daniela Ungureanu (Tampere) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, ROR-reseptorit kohteena ei-kanonisen Wnt-signaloinnin osuuden selvittämiseksi munasarjasyövän kemoresistanssin synnyssä. Yksivuotinen tutkimusapuraha

FM Terhi Ahvenainen (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Kohdun sileälihaskasvainten genominen profilointi

DDS Rabeia Almahmoudi (Vantaa), 3 500 €, väitöskirjatyö: Interleukin-17F Signalling In Tongue Cancer: A Potential Biomarker and Drug Target?

LL Timo Carpén (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Suunielusyövän kliiniset ja molekylääriset ennusteelliset tekijät

LL Juho Tapani Eineluoto (Jyväskylä), 3 500 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän diagnostiikka ja magneettikuvantaminen aktiiviseurantapotilailla.

LL Ulla-Maija Haltia (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Munasarjan granuloosasolukasvainten uudet hoitomuodot ja kasvainmerkkiaineet

EL Anna Kuisma (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Biologisen kuvantamisen käyttö eturauhassyövän hoidon suunnittelussa

LL Reetta Piili (Tampere), 4 000 €, väitöskirjatyö: Hoitoratkaisut elämän loppuvaiheen hoidossa/Decision-making in end-of-life care

M.Sc. Noora Porkka (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Lynchin syndroomalle ja sen kaltaisille perinnöllisille syöville altistavat geneettiset ja epigeneettiset tekijät

FM Tommi Rantapero (Tampere), 4 000 €, väitöskirjatyö: Laskennallisten menetelmien hyödyntäminen uuden sukupolven sekvensointidatan tulkintaan syövän geneettisen ja epigeneettisen taustan määrittämisessä.

Mr Balaguru Ravikumar (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Modifioitu samankaltaisuusryhmiin perustuva lähestymistapa (similarity ensemble approach): laskennallinen menetelmä lääkekehitysmolekyylien seulontaan ja lääkkeiden uusiokäyttöön suuntaamiseen kinaasien yläperheelle.

LL Miia Ruuskanen (Turku), 4 000 €, väitöskirjatyö: Nenänielusyöpä ja sen hoitotulokset Suomessa 1990-2009.

Mr. Deependra Singh (Tampere), 4 000 €, väitöskirjatyö: Longitudinal profiles of breast symptoms and its association with screening program performance and breast cancer outcomes in Finland

LL Elina Urpilainen (Oulu), 4 000 €, väitöskirjatyö: Metformiinin ja statiinien vaikutus munasarjasyöpään, rintasyöpään sekä kohdunrungon syöpään tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla. Epidemiologinen ja translationaalinen tutkimus


Syöpätutkimusrahasto sidottu (200 000 €)

LT, prof Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Actionable ERBB mutations. Kaksivuotinen tutkimusauraha

 

Syöpätutkimusrahasto vapaa (198 000 €)

Prof. Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Uudet biomarkkerit ruoansulatuskanavan syövissä. Kaksivuotinen tutkimusapuraha

FT, Dos. Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Desmoplastic tumor micro-environment as a target to sensitize ovarian cancer cells to therapy. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LL Helena Leijon (Espoo), 3 000 €, väitöskirjatyö: Biomarkers in pheochromocytomas and paragangliomas

FM Johanna Lilja (Turku), 5 000 €, väitöskirjatyö: SHANKs as critical regulators of integrin dependent processes – novel tumor suppressors inhibiting tumor cell migration, invasion and metastasis

 

Muistorahasto (50 000 €)

LT,dos Suvi-ANNIKA Auranen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kirurgisten toimenpiteiden vaikutus kohdunrunkosyövän ja munasarjasyövän ilmaantuvuuteen. Yksivuotinen tutkimusapuraha

 

Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista myönnetyt 5 apurahaa, yhteensä 760 000 €

Suomen Syöpäyhdistyksen Potilaan polku rahastosta Professori Sakari Mustakallion suurapuraha kliinisen tutkimukseen (450 000 €)

 Prof Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, Yksilöllistä lääkehoitoa lymfoomiin. Kolmivuotinen apuraha.


Raili Pispalan rahasto (80 000 €)

El, dos Jussi Koivunen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Immunologian merkitys syövän hoidossa. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LKT, prof Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit. Yksivuotinen tutkimusapuraha

 

Iida ja Hanna Pirisen muistotili niminen rahasto (230 000 €)

Prof. Thomas Kietzmann (Kello) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Targeting the deubiquitinase USP28 for cancer therapy. Yksivuotinen tutkimusapuraha

LT, dos. Antti Rannikko (Espoo) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Eturauhassyövän varhaisen diagnostiikan kehittämishanke. Kaksivuotinen tutkimusapuraha