Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt tarjosi monipuolisesti koulutustaan eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille.

Tukihenkilöt

Tukihenkilöiden koulutuksia oli eri puolilla Suomea lukuisia. Vertaistukihenkilökoulutuksen käyneitä henkilöitä oli 250 henkilöä, saattohoidon tukihenkilökoulutuksen kävi 85 henkilöä ja vertaistukiryhmän ohjaajakoulutuksen kävi 46 henkilöä. Jäsenyhdistykset järjestivät omille tukihenkilöilleen lisäksi täydennyskoulutuksia, joihin osallistui 400 henkilöä. Toiminnanohjauksiin osallistui raporttien mukaan yli 1 000 henkilöä. Tukihenkilöille järjestettiin myös muita tapaamisia.

Palliatiivisen ja saattohoidon tukihenkilöt

Palliatiivisen ja saattohoidon tukihenkilöiden koulutusten pilotointia jatkettiin erityisesti Pohjanmaan syöpäyhdistyksen kanssa. Koulutusmateriaali käännettiin ruotsiksi. Palliatiivisen ja saattohoidon tukihenkilökoulutus on kytketty yhteen vertaistukihenkilökoulutuksen kanssa. Palliatiivinen koulutusosuus toteutuu täydennyskoulutuksena, johon voivat osallistua sekä vertaistukihenkilöt että saattohoidon tukihenkilöt.

Kokemustoimijoiden koulutus

Vuonna 2018 Syöpäjärjestöihin kouluttautui 10 uutta kokemustoimijaa. Kehittäjä-vaikuttaja-jatkokoulutuksen pilotointia jatkettiin.

Sairaanhoitaja ja syöpätyö. Suomen Syöpäyhdistys ja Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy järjestivät yhteistyössä viidennen Sairaanhoitaja ja syöpähoitotyö -seminaarin 17.–19.4.2018 Helsingissä. Seminaari oli suunnattu syöpäpotilaiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Neuvontahoitajia osallistui vuoden aikana eri koulutustilaisuuksiin, mm. Syöpäsäätiön symposiumiin, kuntoutuspäiville, valtakunnallisille syöpäsairaanhoitajapäiville,  palliatiivisille koulutuspäiville ja potilasasiamiespäiville.

Muut koulutukset

Terveystiedon opettajille ja opiskelijoille järjestettiin Jyväskylän yliopistossa koulutus Tupakka ja muut päihteet terveystiedon opetuksessa. Koulutukseen osallistui 102 henkeä. Syöpäjärjestöt järjestävät vuosittain ammattikorkeakoulun syöpäsairaanhoidon opettajille koulutuspäivän. Vuonna 2018 osallistujia oli 24 henkeä.

Suomen Syöpäyhdistys järjestää vuosittain koulutuspäivän alueyhdistysten hoitajille ajankohtaisista terveyden edistämisen teemoista ja toisen kuntoutuksesta.

Roosa-nauha tapahtumissa pidettiin luentoja rintasyövän ehkäisystä ympäri Suomen.

Suomen Syöpärekisterin koulutustoiminta

Syöpärekisterin tilastojohtaja kutsuttiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa syöpäepidemiologian määräaikaiseen, osa-aikaisen professorin tehtävään, jossa Syöpärekisterin johtaja oli aikaisemmin ollut. Syöpärekisterin tutkimusjohtaja toimi epidemiologian määräaikaisena ja osa-aikaisena professorina samassa tiedekunnassa. Moni rekisterin työntekijä on eri yliopistoissa dosenttina sekä osallistuu yliopisto-opetukseen ja väitöskirjojen ja syventävien töiden sekä pro gradu -töiden ohjaukseen. Lisäksi tutkijat toimivat asiantuntijoina esim. alan julkaisujen vertaisarvioijina.

Suomen Syöpärekisteri osallistui ulkomailta tulleiden opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen Tampereen yliopiston International Doctoral Programme in Epidemiology -ohjelmassa. Syöpärekisteri osallistui myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan järjestämään opetukseen, jonka tavoitteena on perehdyttää nuoria tutkijoita ja tulevia lääkäreitä syöpäepidemiologian tutkimukseen. Suomen Syöpärekisterillä on merkittävä rooli myös vastaavin tavoittein toteutettavassa yhteispohjoismaisessa Nordic Summer School in Cancer Epidemiology -koulutusohjelmassa.