Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Syöpäjärjestöt pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin. Kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja aikuiset.

Suomen Syöpäyhdistys lisäsi alueyhdistyksissä tehtävää terveyden edistämistyötä palkkaamalla Pohjois-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Saimaan ja Keski-Suomen alueille kolme terveyden edistämisen asiantuntijaa. Alueyhdistyksiä tuettiin terveyden edistämistyössä osallistumalla niiden kehittämishankkeisiin.

Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JäNiS)- sekä Savuton Suomi -verkostoissa. Yhteistyö Olympiakomitean (aiemmin Valo) kanssa nuuskan käytön vähentämiseksi urheilussa jatkui. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muun muassa Suomen Sydänliiton, Väestöliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n, Suomen Mielenterveysseuran ja sen jäsenjärjestö Yeesin sekä Marttojen kanssa.

Nuorten terveyden edistäminen

Nuorten terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen on ollut Syöpäjärjestöjen kärkihankkeena vuodesta 2016 alkaen. Nuorten terveyden edistämisen painopisteenä on ollut jo yli 15 vuotta STEA:n (aiemmin RAY) rahoittama Nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentämishanke (NuoTup). Vuonna 2018 aloitettiin myös STEA-rahoitteinen kolmivuotinen Fressis – nuorten terveystietotaidon vahvistaminen digitaalisesti -hanke.

Nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentäminen

Fressis. Nuorille suunnattu terveellisiin elintapoihin kannustava viestinnällinen kokonaisuus Fressis antaa nuorille tietoa sekä kannustaa nikotiinittomaan elämään ja terveellisiin elintapoihin. Fressis sisältää verkkosivuston Fressis.fi, sitä tukevat sosiaalisen median kanavat sekä kerran vuodessa ilmestyvän Fressis-lehden.

Vuonna 2018 Fressiksen kanaviin on tuotettu runsaasti uutta, monipuolista materiaalia. Sisällöntuotannossa on hyödynnetty lehtitalon ja mainostoimistojen osaamista. Sisällöntuotantoon sekä Fressiksen arviointiin ja kehittämiseen ovat osallistuneet yhä vahvemmin myös nuoret itse mm. nuorisoraatien ja nuorten suosimien vaikuttajien kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Sosiaalisen median rooli on ollut yhä vahvempi. Pääkanava suoraan nuorille on Instagram.

Fressis-lehti ilmestyi syksyllä 2018 ja sen jakelu kohdistui ammattikoululaisiin ja yläkouluikäisiin. Lehden painosmäärä oli 50 000. Nuorille tehdyn kyselyn perusteella suurin osa koki aiheet ja sisällöt mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi. He arvioivat lehden hyvällä keskiarvosanalla 7,7/10.

Kysy asiantuntijalta -palstalla vastattiin 51 tupakka- ja nikotiinituotteita koskevaan kysymykseen. Joulukuussa pilotoitiin ”Kysy tupakasta ja nuuskasta” -chat, jossa nuoret saivat nimettömänä keskustella tupakkatuotteista. Chatissa käytiin 62 keskustelua. Lisäksi nuorten näkemyksiä lopettamisen tuen tarpeista jatkokehittämisen pohjaksi kartoitettiin kahdella nuorisoraadilla.

Vuoden 2018 vaikuttamiskampanjalla ”Suojaa päätä” lisättiin nuorten tietoa nikotiinin haitoista. Kampanjalla tavoitettiin noin 500 000 silmäparia eri kanavat yhteen laskien. Tavoitetuista 30 000 siirtyi Fressis-sivustolle tutustumaan aiheeseen lisää.

Oppilaitosyhteistyönä toteutettiin alkuvuodesta ”Droppaa se biitti” -somekampanja, nikotiinituotteiden lopettamiseen kannustava joulukalenteri sekä vuonna 2017 mediakriittisyyden näkökulmasta tuotettujen videoiden levittäminen. Väestöliiton Poikien Puhelimen kanssa tuotettiin yhteistyössä kolme nuuska-aiheista videota Poikien Puhelimen Youtube-kanavalle. Justimus-somevaikuttajakolmikon kanssa toteutettiin vaikuttajayhteistyökokonaisuus.

Fressis-sivustolla oli vuonna 2018 yli 198 000 käyttäjää. Vuonna 2018 sosiaalisessa mediassa panostettiin erityisesti nuorten suosimaan Instagramiin ja siellä saavutettiin 1 000 seuraajan raja ja seuraajien määrässä 23 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Käynnistettiin Somepilotti-toiminta, jossa nuoret itse tuottivat sisältöä.

Röökikroppa. Röökikroppa-palvelu konseptoitiin uudestaan yhdessä nuorten kanssa vastaamaan nykyaikaisiin tarpeisiin. Uudistunut Röökikroppa-palvelu avataan helmikuussa 2019. Röökikroppa tulee jatkossa sisältämään savukkeiden lisäksi tietoa myös nuuskasta ja kuvamaailmassa hyödynnetään mm. 3d-mallinnosta.

NikEdu. Vuonna 2017 avattu, lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille suunnattu sivusto täydentyi vuonna 2018 Nikotiiniton oppilaitos-, Nuorisotyö- ja Ammatillinen oppilaitos -osioilla. Syöpäyhdistys tuotti yhteistyössä EHYT ry:n, Valviran, THL:n ja Opetushallituksen kanssa oppilaitoksille ohjeistuksen nikotiinituotteiden käyttöön puuttumisesta. Sivuston markkinointi kohderyhmille aloitettiin tapahtumissa, verkostoissa ja digitaalisen markkinoinnin keinoin. Vuonna 2018 sivustolla oli noin 6 200 käyttäjää.

Nikotiiniton amis (Namis) -hanke käynnistyi vuonna 2018 Savon ammattiopistossa Kuopiossa. Hankkeen tavoitteena on auttaa oppilaitosta nikotiinittomuutta tukevien toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä vahvistaa henkilökunnan valmiuksia opiskelijoiden nikotiinittomuuden tukemisessa. Ensimmäisenä vuonna hankkeessa on toteutettu mittava alkukartoitus. Konkreettisten toimien suunnittelu yhteistyössä kohderyhmän kanssa on aloitettu, ja vuonna 2019 edetään toimenpiteiden toteuttamiseen. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Savon ammattioppilaitoksen lisäksi Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ja Kuopion kaupungin ehkäisevä päihdetyö.

Nikotiiniton nuorisotyö. Vuonna 2017 pilotoitu Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus- ja kehittämisprosessi toteutettiin vuonna 2018 Kuopiossa ja Joensuussa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sitä, että nuorisotyössä toimintamuodot tukisivat nuoria nikotiinittomaan elämäntapaan. Kuopion koulutukseen osallistui 20 ja Joensuun koulutukseen 23 nuoristyöntekijää.

Urheilun toimintaympäristössä jatkettiin nuuskan käytön vähentämiseen tähtäävää työtä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa.

Fressis – nuorten terveystietotaidon vahvistaminen muissa kuin nikotiiniaiheissa

STEA myönsi vuosille 2018–2020 rahoituksen Fressis-palvelun muiden kuin nikotiinituotteita koskevien aiheiden edistämiseen. Fressis-kokonaisuudessa tämän hankkeen piirissä ovat ravitsemus, liikunta, alkoholi, seksuaaliterveys, auringolta suojautuminen sekä vuorokausirytmi ja positiivinen mielenterveys elämänhallinnan näkökulmasta. Fressis-kokonaisuus kattaa nyt laajasti kaikki syövän ehkäisyn kannalta keskeiset elintavat ja tarjoaa nuorille kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen kokonaisuuden.

Vuonna 2018 on tuotettu runsaasti sisältöä eri aihealueista niin Fressis-sivustolle kuin sosiaalisen median kanaviinkin.

Vuoden 2018 ”Arkirytmihäiriö”-vaikuttamiskampanjan tavoitteena oli tarjota nuorille tietoa arkirytmistä, antaa konkreettisia vinkkejä arjen hallintaan. Kampanjalla tavoitettiin 219 900 nuorta. Kampanjan tärkein tulos oli se, että se lisäsi selvästi kohderyhmän halukkuutta tehdä muutoksia omaan arkirytmiin.

Alkukesästä toteutettu aurinkosuojautumiseen kannustava kampanja toteutettiin vaikuttajayhteistyönä kolmen nuorten suosiman somevaikuttajan kanssa. Kampanjalla tavoitettiin yhteensä 636 500 henkilöä. Lisäksi tehtiin vaikuttajayhteistyötä LCMDF-yhtyeen kanssa.

Vuonna 2018 aloitettiin laaja nuorten osallisuuden kehittämistyö. Oppilaitosyhteistyön avulla toteutettiin HPV-aiheinen testi Fressis-sivustolle sekä alkoholiaiheinen somekampanja. Lisäksi aloitettiin oppilaitosyhteistyötä kouluruokailu-aiheesta. Nuoria oli toiminnassa mukana 157.

Kesäkumi-kampanja. Kesäkumi-kampanjalla pyritään lisäämään tietoa seksitaudeista ja niiltä suojautumiselta sekä lisäämään kondomin käyttöä. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Väestöliiton, SPR:n, Yle X:n ja Sotilaskotiliiton kanssa. Kampanja toteutetaan festivaaleilla ja muissa nuorten tapahtumissa sekä somekanavissa. Syöpäjärjestöjen tärkeä rooli kampanjassa on pitää yllä sisältöjä HPV:stä ja sen tartunnan ennaltaehkäisystä.

Vuonna 2018 osana Kesäkumikampanjaa Naimamaisteri-testi uudistettiin. Lisäksi testi käännettiin yhteistyössä kolmelle eri saamenkielelle saamenkielisten nuorten terveyden edistämiseen liittyvän kampanjan myötä. Nettitesti tehtiin vuonna 2018 yli 10 000 kertaa.

Hyvä päivä -projekti

Hyvä päivä -hankkeen tavoitteena on lisätä työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien alle 25-vuotiaiden nuorten tietoja, taitoja ja pystyvyyttä terveellisiin elämäntapoihin liittyvässä elämänhallinnassa. Hyvä Päivä -ryhmiä toteutettiin vuonna 2018 Kajaanissa, Sotkamossa, Joensuussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Vantaalla, Kemijärvellä, Polvijärvellä ja Kaavilla. Yhteensä ryhmiä toteutettiin 20 kpl ja niihin osallistui 100 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta.

Hyvä Päivä -ohjaajiksi koulutettiin vuonna 2018 yhteensä 25 uutta nuorten parissa työskentelevää ammattilaista. Koulutusten lisäksi ohjelman toimintaa juurrutettiin, ohjelmaa esiteltiin ammattilaisille ja tuotettiin sopivaa materiaalia. Hyvä Päivä -toimintaa saatiin mukaan kuntien nuorisopalveluiden vakituiseen palveluvalikkoon.

Lisäksi työstettiin nuorilta kerätyistä elintapakyselyistä arviointitutkimusta ja pro gradu -tutkielmaa, jotka valmistuvat vuonna 2019.  Toimintaa juurrutettiin muun muassa alueellisilla tsemppipäivillä.

Hyvä Päivä hanketta rahoittivat vuonna 2018 STEA ja LähiTapiola.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja selvitykset

Nikotiinittomuustyö ammattikouluissa. Yhdistys tilasi e2 Tutkimukselta laadullisen tutkimuksen ammattikoulujen tupakkatyöstä, jossa paikannettiin nykykäytäntöjä, niihin liittyviä ohjeistuksia ja työkaluja sekä haasteita ja niiden ratkaisuun tarvittavista toimista. Tutkimus julkaistaan 2019 alussa.

Nuuska urheilun toimintaympäristössä. Yhdistys tilasi selvityksen Kuuskulman Tapaustoimisto Osuuskunnalta. Tulokset julkaistaan tammikuussa 2019.

Sähkösavukkeet. Vuoden 2017 tehdyn selvityksen perusteella kirjoitettiin artikkeli Yhteiskuntapolitiikka-lehteen sähkösavukkeiden valvonnasta. Artikkelin tulokset välitettiin mm. STM:n asettaman Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämisryhmän tietoon. Sähkösavukkeiden valvontaan liittyviä kysymyksiä seurattiin edelleen loppuvuodesta 2018.

Terveyden edistämiseen ja syövän ehkäisyyn liittyvä politiikka yleisemmin. Yhdistys on antanut lausuntoja tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämisryhmän työstä, ollut yhteyksissä tupakkapolitiikasta ja sen valvonnasta vastaaviin viranomaisiin ja osallistunut mediakeskusteluun.

Yleinen terveyden edistäminen

UV-suojautuminen

Vuonna 2018 pääkohderyhmänä olivat 35–55- vuotiaat miehet. Miehillä melanooma on yleisempi kuin naisilla. Kohderyhmää varten tuotettiin Lomakuvia- video. Vuonna 2018 videota katsottiin135 000 kertaa. Päiväkodeissa eripuolilla Suomea toteutettiin satutunteja, joissa kerrottiin auringossa suojautumisen tärkeydestä ja annettiin opastusta lasten itserasvaukseen. Lasten vanhemmille lähetettiin esite Auringossa terveellisesti – Pieni opas lasten vanhemmille.

Media oli myös kiinnostunut aurinkoasioista ja lukuisat lehdet ja Aamu-Tv haastattelivat terveellisestä aurinkokäyttäytymisestä.

Aattelepaite.fi sivusto

Miehille tehtiin oma nettisivusto Aattelepaite.fi. Sivusto on rakennettu Syöpäjärjestöjen tekemien miehille suunnattujen selvitysten pohjalta. Sivustolla on tietoa tupakasta, ravinnosta, liikunnasta, auringosta, seksistä, alkoholista ja omatarkailusta. Asioita on käsitelty tiedon lisäksi huumorin keinoin. Videoissa esiintyy tavallisten miesten lisäksi, asiantuntijoita ja julkisuuden henkilöitä kuten Iron Maiden Bruce Dickinson. Sivuston videoilla oli YouTubessa yli 250 000 katselua vuonna 2018 ja kävijoitä sivulla 110 570.

Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa

Syöpäyhdistys on ollut mukana Liikkuva yhdistys hankkeessa vuosina 2017–2018 yhteistyössä Sydänliiton, Hengitysliiton, Diabetesliiton ja Aivoliiton kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueyhdistysten avulla paikallisosastoihin kiinnostusta liikuntaan ja sen kehittämiseen. Liikkuva yhdistys hankkeessa on järjestetty koulutuksia eri puolilla Suomea.

Syöpäyhdistys liittyi Sovelin ja Ikäinstituutin jäseneksi. Tämä mahdollistaa aktiivisen yhteistyön tekemisen myös muiden liikunnan ammattilaisten kanssa.

Yksi elämä. Vuonna 2018 Syöpäjärjestöt liittyivät osaksi Yksi elämä -hanketta, jossa ovat mukana Sydänliitto, Hengitysliitto, Aivovammaliitto, Diabetesliitto, Filha, Suomen Mielenterveysseura ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Kohderyhminä ovat kansalaiset, päättäjät, ammattilaiset, työyhteisöt ja vertaistoimijat. Tavoitteena on tavoittaa lapsiperheitä, erityisesti haastavassa elämäntilanteessa olevia. Kohteena ovat väestöryhmät, joissa terveysriskit ovat keskimääräistä suuremmat tai sosiaalinen turvaverkosto puutteellinen. Tavoitteena on myös jakaa tietoa sote- ja kasvatusalan ammattilaisille ja päättäjille.

Alkoholin sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen aikuisilla

Aikuisille suunnatussa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämistyössä lisättiin jo sairastuneille potilaille suunnattua työtä. Sairaaloiden kanssa edistettiin Savuttomana leikkaukseen mallia, pidettiin osastotunteja ja luentoja terveydenhuollon ammattilaisille. Syöpäjärjestöt pyrki monin eri keinoin edistämään myös aikuisväestön tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista. Raskauden aikaisen tupakonnin vähentämistyöhön osallistuttiin useilla eri paikkakunnilla.

Alkoholi. Syöpäjärjestöjen alkoholiesitettä jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa. Alkoholin syöpävaarallisuutta käsiteltiin myös erilaisissa syövän ehkäisyn luentokokonaisuuksissa.