Siirry suoraan sisältöön

Toimintaympäristön muutokset olivat osin erilaisia kuin oli odotettu. Eduskunta ei kyennyt päättämään sote-uudistuksesta, ja maakuntauudistus lykkääntyi. Alkoholilain muutos ei johtanut odotetun laiseen kokonaiskulutuksen kasvuun. Maailmanpolitiikan epävakaus, osakemarkkinoiden notkahdus ja ilmastonmuutoksen torjunta olivat vuoden merkittävimpiä ilmiöitä.

Suomen Syöpäyhdistys toteutti strategiaansa sekä kärkihankkeiden että järjestön kehittämissuunnitelman avulla. Kärkihankkeita on kaikkiaan seitsemän. Järjestön kehittämissuunnitelma sisältää kaksikymmentä suositusta järjestödemokratian ja -toiminnan vahvistamiseksi. Sekä kehittämissuunnitelman suositusten toimeenpano että kärkihankkeet etenivät suunnitellussa aikataulussa, ja ne saadaan toteutettua lähes alkuperäisessä laajuudessaan jo vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2018 aikana otettiin useimmissa jäsenyhdistyksissä käyttöön uusi yhteinen jäsenpalvelujärjestelmä Järkkäri. Helsingissä järjestettiin toinen jäsenyhdistysten luottamushenkilöille tarkoitettu koulutus.

Syöpärekisterin tietojärjestelmähanke eteni suunnitellusti, ja joukkotarkastusrekisterien vastaava hanke käynnistyi. Kliinisen syöpätiedon keräämisessä päätettiin luopua paperisista ilmoituksista vuonna 2019, ja niiden tilalle on otettu käyttöön helppokäyttöinen sähköinen syöpäilmoitus, josta tehtiin myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Jo lähiajan tavoitteena on kuitenkin saada kliiniset syöpätiedot suoraan erikoissairaanhoidon toimijoilta.

Suomen Syöpärekisteri pystyi palvelemaan tutkijoita ja muita tiedontarvitsijoita entistä tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Tiedontarvitsija saa itse tarvittavat tilastotiedot verkkosovelluksesta. Syöpärekisteri valmisteli yhteistyökumppaneidensa kanssa suolistosyövän seulonnan käynnistämisen.

Yhdistyksen toimihenkilöjohto uusiutui vuoden aikana, kun ylilääkäri ja talous- ja hallintojohtaja siirtyivät uusien haasteiden pariin.

Syöpäjärjestöt osallistui sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tarttumattomat sairaudet -verkoston säännölliseen yhteistyöhön, jolla edistetään Maailman terveysjärjestö WHO:n tarttumattomien sairauksien ohjelman toteuttamista Suomessa. Järjestöyhteistyön yhtenä tuloksena käynnistyi vuoden alussa uusi Yksi elämä -hanke, jolle Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi kolmivuotisen avustuksen.

Toimintavuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat ja järjestön sisäinen yhteistyö ja yhtenäisyys vahvistuivat entisestään strategian toimeenpanon myötä. Hyvä toiminnallinen ja taloudellinen tulos antaa vahvan perustan jatkotyölle ja uuden strategiakauden valmistelulle.