Siirry suoraan sisältöön

Vuoden 2018 aikana Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni).

Yhdistys oli mukana myös muissa suoraan tai välillisesti Syöpäjärjestöjen toimintaan liittyvissä kansainvälisissä järjestöissä.

ECL. Yhdistyksen edustajat osallistuivat marraskuussa Berliinissä pidettyyn ECL:n vuosikokoukseen. Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri jatkaa ECL:n puheenjohtajana. Suomen Syöpäyhdistys on osallistunut ECL:n Patient Support -työryhmän työskentelyyn, jossa on ollut esillä muun muassa syöpäpotilaiden työhön paluu, vapaaehtoistoiminta, kuntoutus ja vakuutusten kanssa ilmenevät ongelmat. Lisäksi yhdistys liittyi Access to Medicines Task Forcen toimintaan.

IARC (International Agency for Research on Cancer eli WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos) ja Suomen Syöpärekisteri tekevät tutkimusyhteistyötä erityisesti seulontojen ja kehittyvien maiden syöpätaakan tutkimuksessa. Syöpärekisterin tilastojohtaja oli yksi Suomen edustaja hallintoneuvoston kokouksessa toukokuussa. IARC:n uudeksi johtajaksi vuoden 2019 alusta valittiin Suomen ehdokas Elisabete Weiderpass, joka on työskennellyt tutkijana Suomen Syöpärekisterissä. Yhdistys teki aloitteen Weiderpassin ehdokkuudesta ja toimi aktiivisesti sen hyväksi Suomessa ja kansainvälisesti.

IPAAC. Innovative Partnership for Action Against Cancer on EU:n terveysohjelmasta rahoitettu hanke, jossa Suomen edustajina toimivat THL ja Suomen Syöpäyhdistys. iPAAC keskittyy syöpäpolitiikan käytännön toteuttamisen keinoihin EU:n jäsenmaissa. Syöpäyhdistys vastaa syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja syöpäseulontojen kokonaisuudesta uudessa yhteistoimintahankkeessa, joka alkoi huhtikuussa 2018 ja kestää kolme vuotta. iPAAC-hankkeessa on yhteensä 10 työkokonaisuutta. Hanke on jo neljäs syöpäpolitiikkaan liittyvä yhteistoimintahanke. Tavoite onkin kerätä kokemukset myös aiemmista hankkeista (EPAAC, CANCON ja JARC).

JARC. Suomen Syöpäyhdistys on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä Suomen edustajana toteuttamassa EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettavaa harvinaisiin syöpiin liittyvää kolmivuotista JARC-hanketta (Joint Action on Rare Cancers), joka alkoi lokakuussa 2016 ja päättyy syksyllä 2019. Yhdistys vastaa hankkeen sisäisestä arvioinnista (WP3 Evaluation) ja on mukana neljässä muussa osahankkeessa. Helsingissä järjestettiin syyskuussa 2018 hankkeen arviointiryhmän toinen kokous.

NCU. Pohjoismaiden syöpäunioni NCU:lla on monta Syöpäjärjestöjen kannalta tärkeätä roolia. Se mm. rahoittaa yhteispohjoismaisia syöpätutkimushankkeita. Syöpäsäätiö maksaa Suomen rahoitusosuuden. Vuonna 2018 NCU päätti rahoittaa pohjoismaista vertailututkimusta syövän hoidon kokonaiskustannuksista. Hanke perustuu alun perin Suomessa tehtyyn tutkimukseen. Vuosina 2018–2020 NCU:n toimintaa johtaa Tanskan Syöpäyhdistys. Sen jälkeen on Suomen Syöpäyhdistyksen vuoro.

UICC. Yhdistyksen pääsihteeri oli vuoden aikana useasti yhteydessä Kansainvälisen syöpäunionin UICC:n pääjohtajaan ja muihin työntekijöihin Geneven pääkonttorissa. Suomen Syöpäyhdistyksen viisihenkinen valtuuskunta osallistui Maailman syöpäkongressiin Kuala Lumpurissa syyskuussa. Yhdistys järjesti seulontoihin liittyvän symposiumin kongressissa yhteistyössä yhdysvaltalaisen yliopiston kanssa. Yhdistys osallistui omalla viestinnällään Suomessa UICC:n maailman syöpäpäivän viettoon 4. helmikuuta.

ICISG, FCA ja muut verkostot. Suomen Syöpäyhdistyksellä on edustaja kansainvälisen syöpäinformaation ja -neuvonnan verkoston hallituksessa (International Cancer Information Service Group). Tupakoinnin torjunnan puitesopimuksen FCTC:n (Framework Convention on Tobacco Control) tueksi on tehty laaja globaali tukijärjestö, Framework Convention Alliance (FCA), jonka jäsen Suomen Syöpäyhdistys on. Suomen Syöpäyhdistys on mukana Prevent20-verkostossa, jonka jäseniä ovat eri maiden syöpäyhdistykset ja joka pyrkii tupakkatuotteiden vähentämiseen verotuksen keinoin. Pohjoismaisella tasolla sekä neuvonnassa että tupakkapolitiikassa on säännöllisesti yhteyttä pitävä asiantuntijaverkosto.

Syöpärekisterin kansainvälistä toimintaa on käsitelty rekisterin muun toiminnan yhteydessä