Siirry suoraan sisältöön

Pääsihteerin katsaus

Toimintaympäristön muutokset olivat osin erilaisia kuin oli odotettu. Eduskunta ei kyennyt päättämään sote-uudistuksesta, ja maakuntauudistus lykkääntyi. Alkoholilain muutos ei johtanut odotetun laiseen kokonaiskulutuksen kasvuun. Maailmanpolitiikan epävakaus, osakemarkkinoiden notkahdus ja ilmastonmuutoksen torjunta olivat vuoden merkittävimpiä ilmiöitä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Syöpäjärjestöjen tarkoituksena on syövän voittaminen. Syöpäjärjestöt vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi tärkeä tapa toteuttaa yhdistyksen strategiaa ja edistää yhdistyksen tavoitteita. Vaikuttamistyötä tehdään sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Lue lisää: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Järjestötoiminta

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Yhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Vuoden 2018 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 117 953 (119 607 vuotta aiemmin).

Lue lisää: Järjestötoiminta

Terveyden edistäminen

Syöpäjärjestöjen terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Syöpäjärjestöt pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin. Kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja aikuiset.

Lue lisää: Terveyden edistäminen

Kansainvälinen toiminta

Vuoden 2018 aikana Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni).

Lue lisää: Kansainvälinen toiminta

Suomen Syöpärekisteri

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n valtakunnallista syöpärekisteriä, jonka osana ovat rinta- ja kohdunkaulan syövän joukkotarkastusrekisterit.

Lue lisää: Suomen Syöpärekisteri

Viestintä

Syöpäyhdistyksen viestintäyksikkö edisti Syöpäjärjestöjen mission ja kärkihankkeiden toteutumista. Viestinnän tavoite on, että yhdistyksen tuottama tieto ja palvelut ovat mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä sairastuneen, hänen läheistensä ja kaikkien syövästä kiinnostuneiden avuksi.

Lue lisää: Viestintä

Näytekokoelmat

Jo päättyneen laboratoriotoiminnan myötä Suomen Syöpäyhdistykselle on kertynyt runsaasti biologista näytemateriaalia. Näytekokoelmat ovat muodostuneet Helsingin, Kotkan, Oulun ja Tampereen patologian laboratorioiden toiminnan myötä.

Lue lisää: Näytekokoelmat