Pääsihteerin katsaus

Toimintaympäristön muutokset olivat osin erilaisia kuin oli odotettu. Eduskunta ei kyennyt päättämään sote-uudistuksesta, ja maakuntauudistus lykkääntyi. Alkoholilain muutos ei johtanut odotetun laiseen kokonaiskulutuksen kasvuun. Maailmanpolitiikan epävakaus, osakemarkkinoiden notkahdus ja ilmastonmuutoksen torjunta olivat vuoden merkittävimpiä ilmiöitä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Syöpäjärjestöjen tarkoituksena on syövän voittaminen. Syöpäjärjestöt vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi tärkeä tapa toteuttaa yhdistyksen strategiaa ja edistää yhdistyksen tavoitteita. Vaikuttamistyötä tehdään sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Lue lisää

Järjestötoiminta

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Yhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Vuoden 2018 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 117 953 (119 607 vuotta aiemmin).

Lue lisää

Neuvontapalvelut, kuntoutus ja vertaistuki

Syöpäyhdistys järjestää valtakunnallisen neuvontapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat syöpää koskeviin kysymyksiin. Syöpäjärjestöt järjesti vuoden aikana yli 60 kuntoutumista tukevaa sopeutumisvalmennuskurssia. Lisäksi vapaaehtoistoimintaa kehitettiin aktiivisesti.

Lue lisää

Terveyden edistäminen

Syöpäjärjestöjen terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Syöpäjärjestöt pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin. Kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja aikuiset.

Lue lisää

Koulutus

Syöpäjärjestöt tarjosi monipuolisesti koulutustaan eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille.

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta

Vuoden 2018 aikana Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni).

Lue lisää

Suomen Syöpärekisteri

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n valtakunnallista syöpärekisteriä, jonka osana ovat rinta- ja kohdunkaulan syövän joukkotarkastusrekisterit.

Lue lisää

Viestintä

Syöpäyhdistyksen viestintäyksikkö edisti Syöpäjärjestöjen mission ja kärkihankkeiden toteutumista. Viestinnän tavoite on, että yhdistyksen tuottama tieto ja palvelut ovat mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä sairastuneen, hänen läheistensä ja kaikkien syövästä kiinnostuneiden avuksi.

Lue lisää

Hallinto, tietohallinto ja tietoturva

Vuonna 2017 käynnistetty organisaatiouudistus jatkui, kun sen sujuvuutta tarkasteltiin ja tehtiin vielä joitakin uudistuksia. Yhdistys ja sen työntekijät vastaavat yhdessä tietoturvallisesta työskentelystä.

Lue lisää

Henkilöstöasiat

Yhdistyksen työsuhteessa olevan henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 104. Vuoden 2017 lopussa henkilöstön määrä oli 97.

Lue lisää

Näytekokoelmat

Jo päättyneen laboratoriotoiminnan myötä Suomen Syöpäyhdistykselle on kertynyt runsaasti biologista näytemateriaalia. Näytekokoelmat ovat muodostuneet Helsingin, Kotkan, Oulun ja Tampereen patologian laboratorioiden toiminnan myötä.

Lue lisää