Siirry suoraan sisältöön

Syöpäyhdistyksen viestintäyksikkö edisti Syöpäjärjestöjen mission ja kärkihankkeiden toteutumista. Viestinnän tavoite on, että yhdistyksen tuottama tieto ja palvelut ovat mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä sairastuneen, hänen läheistensä ja kaikkien syövästä kiinnostuneiden avuksi.

Viestintäyksikkö vastaa yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä brändistä ja maineesta. Se myös toteuttaa keskustoimiston eri toimintojen viestintää yhteistyössä toimintojen asiantuntijoiden kanssa.

Viestinnän keinovalikoimassa olivat vuonna 2018 perinteinen tiedottaminen, vaikuttamisviestintä, omat sosiaalisen median ja verkon tarjoamat kanavat, podcastit, videot, Syöpä-lehti, uutiskirjeet ja jaettavat materiaalit sekä ostettu mediatila monikanavaisine kampanjoineen.

Elokuussa 2018 tehtiin organisaatiomuutos, jossa Suomen Syöpäyhdistyksen viestintä ja Syöpäsäätiön viestintä sekä varainhankinta jaettiin kahdeksi erilliseksi yksiköksi. Organisaatiomuutoksen myötä Suomen Syöpäyhdistyksen viestintäjohtajana aloitti Jaana Ruuth ja viestintä-varainhankintajohtaja Helena Hulkko siirtyi johtamaan Syöpäsäätiön viestintää ja varainhankintaa.

Syöpäjärjestöjen brändin kirkastus aloitettiin keväällä 2018 yhteistyössä mainostoimisto McCannin kanssa. Työskentely sisälsi kolme työpajaa ja kyselyn henkilökunnalle. Brändityö jatkuu keväällä 2019. Brändin kirkastamisen tueksi viestintäyksikkö koosti Syöpäjärjestöjen ydinviestit.

Vuonna 2018 keskeisessä roolissa oli edelleen digitaalisen viestinnän tehostaminen. Keinoja olivat prosessien tehostaminen, tiedolla johtaminen ja analytiikkaan perustuva systemaattinen uudistustyö. Sosiaalisen median ja verkkosivujen keskinäistä hyötysuhdetta tiivistettiin entisestään. Lisäksi Syöpäjärjestöissä aloitti valtakunnallinen digitiimi, joka kehittää järjestön digitaalista viestintää ja toimii sisäisenä verkostona.

Viestintäyksikkö kehittää Syöpäjärjestöjen työntekijöiden digitaalisen viestinnän valmiuksia. Viestintä järjesti digitiimille kaksi koulutuspäivää. Lisäksi viestintäosasto vahvisti henkilöstön työntekijälähettilyyttä kuukausittaisilla V@rikko-tapaamisilla, jotka välitettiin livelähetyksinä kaikkiin jäsenyhdistyksiin.

Viestintäyksikkö vastaa myös yhdistyksen mediavalmennuksen koordinoinnista. Syksyllä järjestettiin kaksi valmennusta yhteistyössä Constra Oy:n kanssa.

Viestintäyksikkö julkaisee sekä sisäistä että ulkoista uutiskirjettä. Ulkoisella kirjeellä oli vuoden 2018 lopussa 680 vastaanottajaa.

Mediaviestintä

Syöpäyhdistyksen mediaviestintä tarjoaa suurelle yleisölle ja ammattilaisille tietoa syövän hoidosta ja ennaltaehkäisystä, järjestön palveluista sekä Syöpärekisterien tilastoista ja tutkimuksesta. Lisäksi mediaviestinnän tavoite on vaikuttaa terveyttä koskevaan lainsäädäntöön.

Medianäkyvyys vuonna 2018 liittyi muun muassa syöpäennusteisiin ja -tutkimukseen, syöpäseulontoihin, nikotiinituotteisiin ja sote-uudistukseen. Viestintä julkaisi 35 tiedotetta. Mediajakelun ja -seurannan yhteistyökumppanina on Koodiviidakko. Seurannan avulla analysoidaan perinteisen median lisäksi entistä paremmin myös sosiaalista mediaa ja blogeja.

Sosiaalinen media

Viestintäyksikkö vastaa kahdesta Facebook-sivusta. Syöpäjärjestöjen Facebook-sivulla oli vuoden 2018 lopussa 8 679 tykkääjää (vuonna 2017 määrä oli 7 406). Hyvä elämä ilman syöpää -sivua kehitettiin ja siellä julkaistiin aiempaa monipuolisempaa terveyden edistämiseen liittyvää sisältöä. Vuoden lopulla sillä oli 267 tykkääjää (2017 tykkääjiä 193).

Syöpäjärjestöjen viestintä koordinoi kolmea Twitter-tiliä. Englanninkielisellä Cancer Society of Finland -tilillä julkaistaan lähinnä tutkimustuloksia. Sillä on 956 seuraajaa, vuonna 2017 seuraajia oli 831. Suomenkielisellä Syöpäjärjestöt-tilillä julkaistaan järjestön ajankohtaisia asioita ja tiedotteita. Tiliä seuraa 2 101 henkilöä (vuonna 2017 määrä oli 1 713). Suomen Syöpärekisterin tili keskittyy lähinnä rekisterin tiedeviestintään. Tiliä seuraa 320 henkilöä.

Järjestöllä on myös YouTube-kanava, jolla on 651 tilaajaa (2017 heitä oli 351). Parhaimmillaan Syöpäjärjestöjen yksittäiset videot tavoittivat yli 100 000 katsojaa.

Verkkoviestintä

Syöpäjärjestöjen keskeiset verkkomediat ovat Kaikki syövästä-, Syöpäjärjestöt- ja Ilman syöpää -sivustot. Viestintäyksikkö vastaa sivustojen päivityksestä, analytiikasta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Verkon kovassa kilpailutilanteessa kaikkien Syöpäjärjestöjen sivustojen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hakukoneoptimointiin, analytiikkaan, konversio-optimointiin sekä sosiaalisen median ja blogien käyttöön. Sisältöjen löydettävyyden parantamiseksi vuonna 2018 panostettiin vahvasti Adwords- hakukonemainontaan sekä jatkuvaan seurantaan, mittaamiseen ja kehitykseen.

Potilaille ja läheisille suunnatun Kaikki syövästä -sivuston tunnettuus ja kävijämäärät kasvoivat jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Sivusto on mukana Google järjestöille -ohjelmassa, joka tarjoaa yhdistykselle 10 000 dollarin kuukausittaisen mainosbudjetin Google-markkinointiin. Eri kävijöitä oli suomenkielisillä sivuilla lähes 991 000, kasvua edellisvuoteen noin 13 000. Ruotsinkielisillä sivuilla kävijöitä oli noin 290 000 (140 300) ja englanninkielisisillä noin 135 000 (139 900). Sivuston suosituin osio oli edelleen Syöpätaudit-kokonaisuus. Kaikkisyövästä.fi-etusivulle lisättiin paikat videoille ja podcasteille. Sivustolla otettiin käyttöön myös someseinä ja React and Share -palvelu.

Syöpäjärjestöt-sivusto on suunnattu ensisijaisesti järjestöaktiiveille, vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ja medialle. Suomenkielisellä sivustolla oli kävijöitä vuodessa noin 110 000, mikä oli lähes puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsinkielisillä ja englanninkielisillä sivuilla kävijöitä oli yhteensä noin 24 000. Syöpäjärjestöt-etusivulle lisättiin tänä vuonna paikat videoille ja podcasteille. Tiedotteissa ja verkkouutisissa otettiin käyttöön React and Share -palvelu.

Ilman syöpää -sivusto on suunnattu omasta terveydestään ja syövän ehkäisystä kiinnostuneille. Suomenkielisellä sivustolla vieraili vuoden aikana vajaat 110 000 eri kävijää, mikä oli lähes 70 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ruotsinkielisillä ja englanninkielisillä sivuilla kävijöitä oli yhteensä noin 11 000.

Syöpärekisterin sivuston kehitystä jatkettiin tilaamalla käytettävyysanalyysi, jonka tuloksia käytetään sivuston kehittämiseen. Sivuston suosituin osio on tautitilastoapplikaatio. Kävijämäärä sivustolla kasvoi edellisvuoteen verrattuna kolminkertaiseksi. Vuonna 2018 sivustolla kävi yli 40 000 kävijää. Sivuille tehtiin vuoden aikana pieniä muutoksia.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten sivustoprojekti jatkui vuonna 2018. Sylva julkaisi oman sivustonsa tammikuussa ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys joulukuussa. Lisäksi julkaistiin siskola.fi -sivusto. Viestintäyksikkö on koordinoinut yhdistysten sivustoprojekteja ja vastannut yhdistysten henkilöstön koulutuksesta.

Syöpäjärjestöjen sivustoja koskettaa jatkossa saavutettavuusdirektiivi, joka tulee voimaan vuonna 2020. Tähän varautumista varten on perustettu projektiryhmä.

Sisäinen viestintä

Syöpäjärjestöjen sisäinen uutiskirje lähti kaikille Syöpäjärjestöjen työntekijöille noin kerran kuukaudessa. Viestintäosasto vastaa Syöpäjärjestöjen yhteisen intranetin kehittämisestä sekä kuvapankin ylläpidosta. Syksyllä 2018 uuden intranetin toteuttajaksi valittiin Sininen Meteoriitti. Intranetin toteutusvaihe ajoittuu vuodelle 2019.

Syöpä-Cancer-lehti

2018 Syöpä-Cancer-lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden levikki on 105 017. Lehti postitettiin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten jäsenille sekä lehden tilaajille. Syöpä-Cancer-lehden välissä ilmestyi ruotsinkielinen liite niille lukijoille, jotka sen halusivat. Ruotsinkielisen liitteen painos oli 6 000 kappaletta. Lehden päätoimittajana jatkoi dosentti Sirkku Jyrkkiö.

Syöpä-lehden laajentamista verkon puolelle jatkettiin. Jokaisessa lehden numerossa oli juttuja, joiden pidempi versio julkaistiin Syöpäjärjestöt-sivustolla. Lehden nettiosiota ja lehtiarkistoa kehitettiin käyttäjäystävällisemmiksi. Lisäksi lehden lukijoista koottiin kahdentoista henkilön fokusryhmä kehittämään lehden sisältöjä.

Syöpä-lehden digiversion suunnittelu alkoi syksyllä 2018. Samalla aloitettiin myös lehden sisältöjen konseptointi. Digilehti julkaistaan osana Kaikki syövästä -sivustoa vuonna 2019.