Siirry suoraan sisältöön

Viestintäosasto edisti Syöpäjärjestöjen mission ja kärkihankkeiden toteutumista. Viestinnän tavoite on, että yhdistyksen palvelut ja tuottama tieto ovat mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä niin sairastuneen, tämän läheisen kuin asiantuntijan tueksi.

 

Viestintäosasto vastaa yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Syöpäjärjestöjen mielikuvasta. Se myös toteuttaa toimintojensa – terveyspalvelujen, terveyden edistämisen ja Suomen Syöpärekisterin – viestintää yhteistyössä toimintojen asiantuntijoiden kanssa.

Viestinnän keinovalikoimassa olivat perinteinen tiedottaminen, vaikuttamisviestintä, omat sosiaalisen median ja verkon tarjoamat kanavat, ostettu mediatila monikanavaisine kampanjoineen, tapahtumat, Syöpä-lehti, uutiskirjeet ja jaettavat materiaalit.

Kesäkuussa 2017 tehtiin organisaatiomuutos, jossa Suomen Syöpäyhdistyksen viestintä ja Syöpäsäätiön varainhankinta yhdistyivät yhden viestintä- ja varainhankintajohtajan alaisuuteen. Muutoksessa säilytettiin molempien toimintojen asiantuntijuusalueet. Synergiaa lähdettiin rakentamaan yhteisten sisältöjen vahvan tiedonkulun kautta.

Digitaalinen viestintä

Vuonna 2017 keskeisessä roolissa oli digitaalisen viestinnän lisääminen ja tehostaminen. Tämä pohjautui prosessien tehostamiseen, tiedolla johtamiseen ja analytiikkaan perustuvaan systemaattiseen uudistustyöhön. Sosiaalisen median ja verkkosivujen keskinäistä hyötysuhdetta tiivistettiin entisestään. Lisäksi selvitettiin kyselyllä digiviestinnän tilaa koko Syöpäjärjestöissä ja aloitettiin järjestön sisäisen valtakunnallisen digitiimin suunnittelu.

Viestintäosasto kehittää Syöpäjärjestöjen työntekijöiden digitaalisen viestinnän valmiuksia. Syksyllä järjestettiin viestinnän koulutuspäivä, joka kokosi yhteen digiviestijöitä ympäri maata. Lisäksi viestintäosasto vahvisti työntekijälähettilyyttä kuukausittaisilla V@rikko-tapaamisilla, joissa käytiin läpi mm. twitterin alkeita ja kuvapankin käyttöä.

Syöpäjärjestöjen uusi materiaalipankki otettiin käyttöön vuoden lopulla. Yhteistyökumppaniksi valittiin Gredi Oy.

Sisäisen viestinnän vahvistamiseksi ja Syöpäjärjestöjen palvelujen tunnettuuden parantamiseksi julkaistiin sekä sisäistä että ulkoista uutiskirjettä. Ulkoisella kirjeellä oli vuoden lopussa 586 vastaanottajaa. Syöpäjärjestöjen palvelujen tunnettuuden lisäämiseksi aloitettiin myös ammattilaisia palvelevan uutiskirjeen luominen. Sen kohderyhmänä ovat terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöt, jotka syöpäpotilas kohtaa hoitopolullaan.

Mediaviestintä

Suomen Syöpäyhdistyksen mediaviestinnän tavoite on antaa suurelle yleisölle ja ammattilaisille tietoa syövän hoidosta ja ennaltaehkäisystä, sairastunutta ja läheistä tukevista palveluista, rekisterien ja tilastojen sekä syöpätutkimuksen merkityksestä sekä vaikuttaa terveyttä koskevaan lainsäädäntöön.

Medianäkyminen 2017 liittyi muun muassa alkoholi- ja tupakkalainsäädäntöön, syövän hoidon kustannuksiin, syöpäennusteisiin ja -tutkimukseen, nikotiinituotteisiin ja soteen. Syöpäyhdistys järjesti kolme tiedotustilaisuutta ja julkaisi 52 tiedotetta. Syöpäjärjestöjen esiintymistä ja käsittelyä mediassa seurataan. Yhteistyökumppanina on Koodiviidakko, jonka epressi-palvelua käytetään tiedotejakelun työkaluna. Seurannan kautta analysoidaan perinteisen median lisäksi entistä paremmin myös sosiaalista mediaa ja blogeja.

Sosiaalinen media

Syöpäjärjestöjen Facebook-sivulla oli vuoden 2017 lopussa 7 406 tykkääjää (vuonna 2016 määrä oli 5 966). Elämä ilman syöpää -sivua on käytetty lähinnä nuuskasta viestimiseen. Vuoden lopulla sillä oli 193 tykkääjää (156 tykkääjiä 2016). Fressistä seuraa 1 538 tykkääjää (1 212 vuonna 2016).

Syöpäjärjestöillä on kolme Twitter-tiliä. Englanninkielisellä Cancer Society of Finland -tilillä julkaistaan lähinnä tutkimustuloksia. Sillä on 831 seuraajaa, vuonna 2016 seuraajia oli 704. Suomenkielisellä Syöpäjärjestöt-tilillä taas julkaistaan tiedotteita, twiitataan mielenkiintoisista asioista ja uudelleentwiitataan ajankohtaisia aiheita suomalaisille. Tiliä seuraa 1 713 twiittaajaa (vuonna 2016 määrä oli 1220). Suomen Syöpäyhdistyksen strategiatyötä varten perustetulla @SSYuudistuu-tilillä oli 676 seuraajaa (2016 seuraajia oli 548). Fressistä seurasi Twitterissä vuoden lopulla 140 tykkääjää).

Järjestöllä on myös YouTube-kanava, jolla on 351 seuraajaa.

Verkkoviestintä

Syöpäjärjestöjen keskeiset verkkomediat ovat Kaikki syövästä-, Syöpäjärjestöt- ja Ilman syöpää -sivustot. Viestintäosasto vastaa sivustojen päivityksestä, analytiikasta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Sivustojen tavoite on tarjota ajantasaista tietoa syövän ehkäisystä, syöpätaudeista sekä maanlaajuisista palveluistamme. Sivustojen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hakukoneoptimointiin, analytiikkaan, konversio-optimointiin sekä sosiaalisen median ja blogien käyttöön. Sisältöjen löydettävyyden parantamiseksi 2017 panostettiin vahvasti Ad Words- hakukonemainontaan sekä jatkuvaan seurantaan, mittaamiseen ja kehitykseen.

Hakukonemainonnalla potilaille ja läheisille suunnatun Kaikki syövästä -sivuston tunnettuus ja kävijämäärät lisääntyivät merkittävästi; kuukausitasolla istuntoja oli 20 000 enemmän kuin 2017. Sivuston suosituin osio oli uudistettu, asiantuntijalääkäreiden parin vuoden välein tarkistama Syöpätaudit-kokonaisuus.

Syöpäjärjestöt-sivusto on suunnattu ensisijaisesti järjestöaktiiveille, vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille, apurahojen hakijoille ja medialle. Sivustolla oli istuntoja kuukaudessa noin 10 000, joka on edellisvuoteen verrattuna noin 2 000 istuntoa enemmän kuukaudessa.

Ilman syöpää -sivusto on ensisijaisesti omasta terveydestään ja syövän ehkäisystä kiinnostuneille, joilla ei vielä ole omakohtaista sairastumiskokemusta. Sivustolla oli istuntoja kuukaudessa noin 7 000. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 1 500 istuntoa kuukaudessa. Vuonna 2017 sivusto julkaistiin englanninkielisenä kieliversiona.

Suomen Syöpäyhdistys on hyväksytty mukaan Google järjestöille -ohjelmaan, joka tarjoaa yhdistykselle 10 000 dollarin mainosbudjetin kuukaudessa.

Vuonna 2016 aloitettu sivustouudistusten sarja jatkui vuonna 2017. Syöpärekisterin uusi sivusto julkaistiin lokakuussa. Sivusto on kokonaisuudessaan myös ruotsiksi ja iso osa myös englanniksi. Sivustolla on käytössä tilastoapplikaatio, josta kävijä voi itse hakea erilaisia syöpätilastoja. Käynnissä olevista tutkimusprojekteista kerrotaan myös aiempaa laajemmin.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten sivustoprojekti jatkui, kun Sylva aloitti sivustonsa uudistamisen alkusyksystä. Uusi sivusto tehtiin julkaisua vaille valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sylvan myötä Syöpäjärjestöissä on 12 visuaalisesti ja rakenteellisesti yhtenäistä sivustoa, joista kymmenen on alueyhdistyksissä ja kaksi valtakunnallisissa potilasyhdistyksissä. Syöpäjärjestöjen viestintä on koordinoinut yhdistysten sivustoprojektit ja vastannut yhdistysten henkilöstön koulutuksesta, jotta jäsenyhdistykset voivat jatkossa ylläpitää sivustoja itse.

Sisäinen viestintä

Syöpäjärjestöjen sisäinen uutiskirje lähti kaikille Syöpäjärjestöjen työntekijöille 10 kertaa. Viestintäosasto vastaa Syöpäjärjestöjen yhteisen intranetin kehittämisestä sekä kuvapankin ylläpidosta. Intranetin uudistus viestinnän vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi ajoittuu vuodelle 2018, mutta alustava suunnittelu aloitettiin vuoden 2017 lopussa.

Organisaation sisäisen tiedonvaihdon tehostamiseksi käyttöönotettiin Yammer-palvelu O365:en kautta. Alkuvuodesta käyttöönotettiin Skype for Business -palvelu ja koulutettiin henkilöstö sen käyttöön.

Syöpä-Cancer-lehti

Syöpäjärjestöjen aikakauslehti on viestinnän painetuista tuotteista tärkein. Vuonna 2017 Syöpä-Cancer-lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden teemat olivat Kansainvälisyys ja hoitoonpääsy, Aurinko ja syöpä, Rintasyöpä ja Eturauhassyöpä.

Lehden levikki on 101 216 (LT 2017). Lehti postitettiin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten jäsenille. Syöpä-Cancer-lehden välissä ilmestyi ruotsinkielinen liite niille lukijoille, jotka sen halusivat. Ruotsinkielisen liitteen painos oli 6 000 kappaletta. Lehden päätoimittajana jatkoi dosentti Sirkku Jyrkkiö Turusta.

Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 2016 käynnistyneitä kirjoituskilpailuja jatkettiin ja niihin osallistui kymmeniä kirjoittajia. Nyt kilpailun aiheena oli Syöpä ystävän tai läheisen silmin.

Syöpä-lehden laajentamista verkon puolelle jatkettiin. Jokaisessa lehden numerossa oli juttuja, joiden pidempi versio julkaistiin Syöpäjärjestöt-sivustolla. Syöpä-lehden nettiosiota ja sen arkistoa kehitettiin käyttäjäystävällisemmiksi. Tässä kuunneltiin loppuvuodesta 2016 tehdyn lukijatutkimuksen tuomaa palautetta.