Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Sillä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä, ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Vuoden 2017 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 119 607.

Jäsenyhdistykset

Alueelliset syöpäyhdistykset

Alueelliset syöpäyhdistykset kattavat koko maan. Jokaisella yhdistyksellä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) oli vuonna 2017 vähintään yksi toimipiste, jossa oli tarjolla syöpään perehtyneen sairaanhoitajan neuvontapalveluita. Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä neuvonta, vertaistukiryhmät ja -henkilöt ovat kaikkien alueellisten jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Jokaisella yhdistyksellä on toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja.

Kaikilla alueellisilla yhdistyksillä oli syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitettua syöpäneuvontaa, johon liittyy kiinteästi psykososiaalinen tuki. Lisäksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksellä on saattohoitokoti ja tehostetun palvelun koti sekä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksellä on lääkäriasema ja laboratorio.

Kaikki alueelliset yhdistykset tarjoavat kuntoutumista tukevia palveluita ja toimintaa. Valtaosa alueellisista yhdistyksistä järjestää syöpäpotilaiden sopeutumisvalmennusta, jota Suomen Syöpäyhdistys koordinoi ja sosiaali- ja terveysministeriö tuki Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuotoista maksetuilla avustuksilla. Osa jäsenyhdistyksistä järjestää myös Kelan tai sairaanhoitopiirien rahoittamaa kuntoutustoimintaa. Yhdistykset tukivat syöpään sairastuneita myös taloudellisesti maksamalla hoitopäiväkorvauksia tai avustuksia.

Osa alueellisista jäsenyhdistyksistä tuki myös omalla alueellaan tehtävää tieteellistä tutkimusta erilaisilla apurahoilla.

Valtakunnalliset potilasyhdistykset

Valtakunnalliset potilasyhdistykset toimivat koko maassa ja tekevät yhteistyötä alueellisten yhdistysten kanssa. Potilasyhdistykset tarjoavat eturauhassyöpää, kurkku- ja suusyöpää, rintasyöpää sekä suolistosyöpää sairastaville mahdollisuuden vertaistukeen, yhteiseen toimintaan ja asiantuntijoiden antamaan neuvontaan. Osa potilasyhdistyksistä järjestää myös sopeutumisvalmennusta.

Sylva ry kokoaa yhteen syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten perheet sekä tukee niitä eri tavoin. Suomen Syöpäpotilaat ry vastaa mm. potilasoppaiden tuottamisesta, minkä lisäksi kaikilla potilasyhdistyksillä on omaa, yhdistyksen tavoitteita tukevaa julkaisutoimintaa. Suomen Syöpäpotilailla oli vuonna 2017 yhteensä 17 harvinaisten syöpäsairauksien potilasverkostoa ja syöpää sairastaville nuorille aikuisille tarkoitettu verkosto. Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksellä on Mikkelissä Kyyrönkaita-niminen kurssikeskus.

Paikallinen toiminta

Paikallinen toiminta on monelle jäsenyhdistykselle tärkeää. Erityisesti maantieteellisesti laajoilla alueilla paikallisosastot tarjoavat syrjäisemmilläkin alueilla syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sekä muille kansalaisille kosketuspinnan Syöpäjärjestöjen toimintaan.

Jäsenyhdistyksillä oli yhteensä noin 160 paikallista osastoa tai kerhoa. Suurin määrä oli Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksellä.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset

 

Jäsenyhdistyksen nimi Toimi-pisteiden lukumäärä Jäsenmäärä 31.12.2017 (31.12.2016) Paikallisosastojen ja/tai kerhojen lukumäärä
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry (1965) 4 13 854 (14 333) 16
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry (1956) 1 5 006 (5 112) 5
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry (1956) 2 2 981 (3 042) 5
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry (1951) 6 28 080 (28 815) 12
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry (1951) 7 20 097 (20 714) 2
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry (1956) 4 12 789 (12 815) 29
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry (1956) 1 3 141 (3 213) 13
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry (1959) 1 4 112 (4 204) 20
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry (1957) 2 7 194 (7 455) 35
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry (2005) 1 1 150 (1 075)
Saimaan Syöpäyhdistys ry (1953) 4 7 270 (7 465) 10
Satakunnan Syöpäyhdistys ry (1974) 3 8 162 (8 207) 4
Ålands Cancerförening rf (1986) 1 859 (834)
Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry (2007) 1 534 (533)
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry (1997) 1 1 803 (1 823)
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry (1962) 2 919 (906) 12
Suomen Syöpäpotilaat ry (1971) 1 125 (110) 17 potilasverkostoa
Sylva ry, Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys (1982) 1 1 531 (1 545) 1

 

Yhteistyö

Järjestövaliokunta

Järjestövaliokunta on yhdistyksen hallituksen asettama ja kukin jäsenyhdistys saa siihen vuorollaan edustajansa. Järjestövaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2017 hallituksen jäsen ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Matti Väistö. Järjestövaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja käsitteli muun muassa järjestön kehittämissuunnitelman toimeenpanoa ja strategian kärkihankkeita.

Toiminnanjohtajakokoukset

Toiminnanjohtajakokouksia pidettiin vuoden 2017 aikana yhteensä kuusi, ja yksi näistä oli kaksipäiväinen kokous Kotkassa Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen vieraana. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Ville Viitanen toimi kokousten puheenjohtajana ja järjestösihteeri niiden sihteerinä. Toiminnanjohtajat osallistuivat aktiivisesti kokouksiin, joissa käsiteltiin strategian ja kehittämissuunnitelman toimeenpanoa, avustuksiin ja talouteen liittyviä kysymyksiä, vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, vertaistukea, vapaaehtoistoiminnan kehittämissuunnitelmaa, varainhankintaa, koulutusta, kuntoutusta ja Syöpälehden kustannusten jakoa. Toiminnanjohtajakokouksilla on tärkeä rooli järjestön palvelutoiminnan yhtenäistämisessä ja laadun varmistamisessa sekä yhteisten toimintojen ja hankkeiden suunnittelussa.

Järjestön ruotsinkielistä toimintaa käsiteltiin kahdessa erillisessä toiminnanjohtajakokouksessa, keväällä ja syksyllä. Kokouksiin osallistuivat jäsenyhdistyksistä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Pohjanmaan Syöpäyhdistys, Ålands Cancerförening sekä Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys. Pohjanmaan Syöpäyhdistys vastaa ruotsinkielisen toiminnan valtakunnallisesta koordinaatiosta kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vaalivaliokunta

Hallituksen nimittämä vaalivaliokunta valmisteli joulukuussa 2017 varsinaisessa kokouksessa ja valtuuskunnassa tehdyt henkilövalinnat. Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimi Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen edustaja, ylilääkäri Helena Mussalo-Rauhamaa.

Syöpäjärjestöjen kehittämissuunnitelma

Kaikki jäsenyhdistykset sitoutuivat kehittämissuunnitelman toteuttamiseen keväällä 2016. Suunnitelmassa on 20 suositusta seitsemältä eri osa-alueelta, ja niiden toimeenpanossa on edetty suunnitelman määrittelemässä aikataulussa. Vuoden 2017 aikana käynnistettiin laaja jäsenpalveluprojekti, jonka päämääränä on hankkia kaikille jäsenyhdistyksille yhteinen jäsenrekisteri- ja asiakkuudenhallintajärjestelmä. Laajan esiselvityksen ja hankesuunnittelun pohjalta laadittiin projektisuunnitelma, johon sekä jäsenyhdistykset että Suomen Syöpäyhdistys sitoutuivat. Suomen Syöpäyhdistys vastaa projektista ja on sitoutunut taloudellisesti alkuinvestointikulujen kattamiseen. Loppuvuodesta käynnistettiin myös jäsenyhdistysten yhteinen työajan seurantajärjestelmän kehittämishanke.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelman toteutus käynnistyi suunnitelman mukaisesti pilottiryhmässä, johon kuuluvat Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Saimaan Syöpäyhdistykset sekä Sylva.

Järjestöpäivät

Syöpäjärjestöjen vuosittaiset järjestöpäivät pidettiin hotelli Rosendahlissa Tampereella 20.–21.1.2017. Järjestelyvastuussa oli Pirkanmaan Syöpäyhdistys. Päivien teemoina olivat sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistukset sekä strategiaan perustuen terveyden edistäminen, elämä syövästä huolimatta sekä vahva ja osaava järjestö. Järjestöpäiville osallistui noin sata henkilöä eri puolilta Suomea.

Luottamushenkilöiden koulutuspäivät

Syöpäjärjestöjen historian ensimmäiset luottamushenkilöiden koulutuspäivät järjestettiin Turussa 18. – 19.8. Meri-Karinassa. Kehittämissuunnitelman suosituksiin perustuva tapahtuma on tarkoitus järjestää vuosittain eri puolilla Suomea niin, että jäsenyhdistysten luottamushenkilöillä on aika ajoin mahdollisuus päivittää tietojaan järjestötoiminnasta ja Syöpäjärjestöjen toimintaympäristön muutoksista. Turussa teemoja olivat alueellinen syöpäkeskus, sote-uudistus, Syöpäjärjestöjen hyvä hallinto, potilasjärjestöjen rooli, varainhankinta ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen Niko-projekti. Osanottajia oli runsaasti ja heidän antamansa palaute oli hyvin positiivista.