Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt tarjosivat monipuolisesti koulutustaan niin eri ammattiryhmille kuin vapaaehtoisillekin.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnan koulutuksia ja tilaisuuksia järjestettiin eri puolilla Suomea. Uusia vertaistukihenkilöitä koulutettiin noin 50 ja saattohoidon tukihenkilöitä 67. Tämän lisäksi alueelliset yhdistykset järjestivät omille tukihenkilöilleen täydennyskoulutuksia, toiminnanohjausta, tapaamisia ja virkistystä.

Palliatiivisen ja saattohoidon tukihenkilöiden koulutusta pilotoitiin kolmen eri yhdistyksen alueella ja Pohjois-Savossa Syöpäyhdistyksen alueen pienemmissä kunnissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Palliatiivisen ja saattohoidon tukihenkilökoulutus on kytketty yhteen vertaistukihenkilökoulutuksen kanssa niin, että osa koulutuksesta on kaikille tukihenkilöille yhteistä ja osa koulutuksesta on eriytetty joko vertaistukitoimintaan tai saattohoidon tukihenkilötoimintaan. Palliatiivinen koulutusosuus toteutuu täydennyskoulutuksena, johon voivat osallistua sekä vertaistukihenkilöt ja saattohoidon tukihenkilöt. Uusia saattohoidon tukihenkilöitä koulutettiin 104.

Kokemustoiminta

Syöpäjärjestöt kuuluvat Kokemustoimijaverkostoon, johon kuuluu 36 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän lähes 600 kokemustoimijaansa. Verkostossa on mukana myös 55 opetusyksikköä eri puolilta Suomea. Kokemustoimijaverkosto saa STEA:lta avustusta toimintaansa. Toimintaa organisoi Reumaliitto.

Vuonna 2017 toiminnassa kehitettiin jatkokoulutusta, jossa koulutetaan vaikuttamis- ja kehittämistaitoja. Jatkokoulutusta pilotoitiin Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Helsingissä. Koulutuksissa oli yhteensä 54 osallistujaa eri yhdistyksistä. Jatkokoulutuksen lisäksi kokemustoimijan peruskoulutuksen kävi 5 uutta kokemustoimijaa.

Syöpäjärjestöissä oli toimintavuoden lopussa yhteensä 16 kokemustoimijaa.  Kokemustoimijoille järjestettiin valtakunnallinen kaksipäiväinen koulutus- ja virkistystapaaminen Helsingissä.

Terveystieto

Terveystiedon opettajille ja opiskelijoille järjestettiin Jyväskylän yliopistossa koulutus Tupakka ja muut päihteet terveystiedon opetuksessa. Koulutukseen osallistui 84 henkeä.

Nuorisotyöntekijöille järjestettiin koulutukset Helsingissä ja Oulussa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 34 henkilöä. Koulutus antoi tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käytön lopettamisesta sekä puheeksiotosta.

Syöpäsäätiön symposiumi

Syöpäsäätiön vuosittaisen asiantuntijasymposiumin aiheena oli ihomelanooma. Koulutus on vuosittainen moniammatillinen tapahtuma noin sadalle syövän parissa työskentelevälle, eri erikoisaloja edustavalle lääkärille. Symposiumi järjestettiin 44. kerran vuonna 2017.

Sairaanhoitaja ja syöpähoitotyö -seminaari

Syöpäjärjestöt ja Sairaanhoitajaliiton omistaman Fioca Oy järjestivät yhteistyössä Sairaanhoitaja ja syöpähoitotyö -seminaarin 26.–27.4.2017 Helsingissä. Seminaari oli suunnattu syöpäpotilaiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutukseen osallistui runsas 100 terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista noin 40 oli Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajia.

Suomen Syöpärekisterin koulutustoiminta

Syöpärekisterin johtaja on edelleen toiminut syöpäepidemiologian osa-aikaisena professorina ja Syöpärekisterin tutkimusjohtaja epidemiologian osa-aikaisena professorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteen yksikössä. Moni työntekijä on eri yliopistoissa dosenttina sekä osallistuu yliopisto-opetukseen ja väitöskirjojen ja syventävien töiden sekä pro gradu -töiden ohjaukseen. Lisäksi tutkijat toimivat tieteellisenä asiantuntijana esim. alan julkaisujen vertaisarvioijina.

Suomen Syöpärekisteri osallistui ulkomailta tulleiden opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen Tampereen yliopiston International Programme in Epidemiology -ohjelmassa. Syöpärekisteri osallistui myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan järjestämään opetukseen, jonka tavoitteena on perehdyttää nuoria tutkijoita ja tulevia lääkäreitä syöpäepidemiologian tutkimukseen. Suomen Syöpärekisterillä on merkittävä rooli myös yhteispohjoismaisessa Nordic Summer School in Cancer Epidemiology -koulutusohjelmassa, johon valitaan joka toinen vuosi viisi opiskelijaa kustakin Pohjoismaasta. Rekisterin tilastojohtaja osallistui Tartossa pidetyn viikon mittaisen epidemiologian kurssin järjestämiseen ja toimi siellä opettajana. Kurssi antaa käytännön opetusta aloittelevien ja varttuneidenkin syöpätutkimukselle keskeisistä tilastollis-epidemiologisista menetelmistä. Rekisterin työntekijät järjestivät Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Sairauksien ehkäisy -kurssin osana seulontaa Suomessa koskevan osion ja toimivat järjestäjinä tapahtuma-aika analyysin kurssilla syksyllä 2017.