Pääsihteerin katsaus

Toimintaympäristössä tapahtui paljon merkittäviä asioita vuoden 2017 aikana. Eduskunta päätti uudesta alkoholilaista, valtioneuvosto päätti kansallisen syöpäkeskuksen perustamisesta ja tiettyjen syöpähoitojen keskittämisestä ja STM antoi ohjeet palliatiivisen ja saattohoidon järjestämisestä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitteena on sääntöjen mukaan ehkäistä syöpäsairauksien kansallemme tuottamaa tuhoa. Terveyden edistämisen, neuvonnan, kuntoutuksen, viestinnän ja tutkimuksen lisäksi yhdistys pyrkii edistämään tätä tavoitetta vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon.

Lue lisää

Järjestötoiminta

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Sillä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä, ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Vuoden 2017 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 119 607.

Lue lisää

Terveyden edistäminen

Suomen Syöpäyhdistyksen terveyden edistämistyössä on kaksi pääkohderyhmää: syöpäriskinsä vähentämisestä kiinnostuneet aikuiset sekä nuoret.

Lue lisää

Koulutus

Syöpäjärjestöt tarjosivat monipuolisesti koulutustaan niin eri ammattiryhmille kuin vapaaehtoisillekin.

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni).

Lue lisää

Suomen Syöpärekisteri

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n valtakunnallista syöpärekisteriä, jonka osana ovat rinta- ja kohdunkaulan syövän joukkotarkastusrekisterit.

Lue lisää

Viestintä

Viestintäosasto edisti Syöpäjärjestöjen mission ja kärkihankkeiden toteutumista. Viestinnän tavoite on, että yhdistyksen palvelut ja tuottama tieto ovat mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä niin sairastuneen, tämän läheisen kuin asiantuntijan tueksi.

Lue lisää

Hallinto ja tietohallinto

Keskustoimiston työtapoihin ja järjestön strategian toteutukseen haettiin vahvistusta tarkastelemalla toimintojen ja organisaation muutostarpeita kevään 2017 aikana.

Lue lisää

Henkilöstöasiat

Yhdistyksen työsuhteessa olevan henkilökunnan määrä oli vuoden 2017 lopussa 97. Edellisvuoden 2016 lopussa henkilökunnan määrä oli 100.

Lue lisää

Näytekokoelmat

Päättyneen laboratoriotoiminnan myötä Suomen Syöpäyhdistykselle on kertynyt runsaasti biologista näytemateriaalia. Näytekokoelmat ovat muodostuneet Helsingin, Kotkan, Oulun ja Tampereen patologian laboratorioiden toiminnan myötä.

Lue lisää