Siirry suoraan sisältöön

Toimintaympäristössä tapahtui paljon merkittäviä asioita vuoden 2017 aikana. Eduskunta päätti uudesta alkoholilaista, valtioneuvosto päätti kansallisen syöpäkeskuksen perustamisesta ja tiettyjen syöpähoitojen keskittämisestä ja STM antoi ohjeet palliatiivisen ja saattohoidon järjestämisestä.

Suomen Syöpäyhdistys oli tiiviisti mukana näiden asioiden valmistelussa tai vaikuttamassa muulla tavoin sisältöihin. Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevat lopulliset päätökset siirtyivät seuraavalle vuodelle. Suomen Syöpäyhdistys sai merkittävän tunnustuksen saattohoidon tukihenkilötoiminnasta.

Yhdistys toteutti strategiaansa sekä kärkihankkeiden että järjestön kehittämissuunnitelman avulla. Kärkihankkeita on kaikkiaan seitsemän ja ne liittyvät neljään strategiseen tavoitteeseen. Kärkihankkeet etenivät suunnitellussa aikataulussa. Järjestön kehittämissuunnitelma sisältää kaksikymmentä suositusta järjestödemokratian ja -toiminnan vahvistamiseksi. Jäsenyhdistysten sivustouudistus saatiin valmiiksi ja vuoden 2017 aikana käynnistyi mittava jäsenpalvelujärjestelmän hankinta. Turussa järjestettiin ensimmäinen jäsenyhdistysten luottamushenkilöille tarkoitettu kaksipäiväinen koulutus.

Syöpäjärjestöt osallistui sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tarttumattomat sairaudet -verkoston säännölliseen yhteistyöhön, jolla edistetään Maailman terveysjärjestö WHO:n tarttumattomien sairauksien ohjelman toteuttamista Suomessa. Järjestöyhteistyön yhtenä tuloksena syntyi uusi Yksi elämä -hanke, jolle Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA myönsi kolmivuotisen avustuksen.

Oman toiminnan laatua ja vaikuttavuutta vahvistettiin eri tavoin. Jäsenyhdistysten edellytyksiä järjestää neuvontaa ja potilastukea tuettiin jo kolmatta vuotta Syöpäsäätiön myöntämillä avustuksilla.

Vuoden aikana jatkettiin työtä toimintojen tehostamiseksi, kulujen pienentämiseksi ja voimavarojen tarkoituksenmukaisen kohdentamisen turvaamiseksi. Toimintavuoden 2017 taloudellinen tulos oli hyvä. Omavaraisuusastetta pystyttiin parantamaan.

Toimintavuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat ja järjestön sisäinen yhteistyö ja yhtenäisyys vahvistuivat entisestään strategian toimeenpanon myötä. Hyvä toiminnallinen ja taloudellinen tulos antaa vahvan perustan jatkotyölle.