Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni).

Yhdistys oli mukana myös muissa suoraan tai välillisesti Syöpäjärjestöjen toimintaan liittyvissä kansainvälisissä järjestöissä.

Cancon

Suomen Syöpäyhdistys oli sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä Suomen edustajana toteuttamassa EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettua syöväntorjuntaan liittyvää kolmivuotista Cancon-hanketta (joint action), joka alkoi helmikuussa 2014 ja päättyi helmikuussa 2017. Hanke tuotti kattavan oppaan European Guide eurooppalaisesta syöväntorjunnasta jäsenvaltioiden eri toimijoiden käyttöön.

Suomen Syöpäyhdistys koordinoi kahta Canconin yhdeksästä osakokonaisuudesta: seulonnat (Work Package 9) ja hankkeen viestintä (Work Package 2). Lisäksi Suomen Syöpäyhdistys oli mukana potilaiden kuntoutusta ja selviytymistä käsittelevässä osakokonaisuudessa (Work Package 8). Syöpäjärjestöjen budjetti hankkeessa oli noin miljoona euroa, kun koko hankkeen kokonaisbudjetti oli kuusi miljoonaa euroa.

ECL

Yhdistyksen edustajat osallistuivat syyskuussa Kööpenhaminassa pidettyyn ECL:n vuosikokoukseen. Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri jatkaa ECL:n puheenjohtajana, jossa tehtävässä hän aloitti vuonna 2015. Suomen Syöpäyhdistys on osallistunut ECL:n Patient Support -työryhmän työskentelyyn, jossa on ollut esillä muun muassa syöpäpotilaiden työhön paluu, vapaaehtoistoiminta, kuntoutus ja vakuutusten kanssa ilmenevät ongelmat.

IARC

International Agency for Research on Cancer (IARC) eli Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos ja Suomen Syöpärekisteri tekevät tutkimusyhteistyötä erityisesti seulontojen ja kehittyvien maiden syöpätaakan tutkimuksessa. Suomen Syöpärekisterin tutkimusjohtaja oli Suomen toinen edustaja hallintoneuvoston kokouksessa toukokuussa. Yhdistyksen pääsihteerillä oli vuoden aikana kaksi tapaamista IARC:n pääjohtajan kanssa.

JARC

Suomen Syöpäyhdistys on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä Suomen edustajana toteuttamassa EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettavaa harvinaisiin syöpiin liittyvää kolmivuotista JARC-hanketta (Joint Action on Rare Cancers), joka alkoi marraskuussa 2016. Yhdistys vastaa hankkeen sisäisestä arvioinnista (WP3 Evaluation) ja on mukana neljässä muussa osahankkeessa. Yhdistyksen kautta mukana on myös kaksi HUS:n Syöpäkeskuksen asiantuntijaa. Helsingissä järjestettiin syyskuussa 2017 hankkeen arviointiryhmän ensimmäinen kokous, jota isännöi yhdistyksen pääsihteeri.

NCU

Pohjoismaiden syöpäunioni NCU:lla on monta Syöpäjärjestöjen kannalta tärkeätä roolia. Se mm. rahoittaa yhteispohjoismaisia syöpätutkimushankkeita. Syöpäsäätiö maksaa Suomen rahoitusosuuden. NCU:n tuella on rakennettu lisäksi muun muassa Pohjoismaiden syöpärekisterien yhteinen verkkoportaali NORDCAN. NCU myös käynnistää ja koordinoi syöpäyhdistysten yhteisiä syövän hoidon ja torjunnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. NCU:n puheenjohtajuus ja sihteeristötehtävä kiertävät kolmen vuoden välein jäsenyhdistykseltä toiselle. Vuosina 2015–2017 NCU:n toimintaa johti Islannin Syöpäyhdistys.

UICC

Yhdistyksen pääsihteeri oli vuoden aikana useasti yhteydessä UICC:n pääjohtajaan ja muihin työntekijöihin Geneven pääkonttorissa. Pääsihteeri osallistui UICC:n kansainvälisen yhteistyön mallinnuksen valmisteluun ja vuoden 2018 kansainvälisen syöpäkongressin Euroopan alueen tapaamisen valmisteluun. Yhdistys osallistui omalla viestinnällään Suomessa UICC:n maailman syöpäpäivän viettoon 4. helmikuuta.

ICISG, FCA ja muut verkostot

Suomen Syöpäyhdistyksellä on edustaja kansainvälisen syöpäinformaation ja -neuvonnan verkoston hallituksessa (International Cancer Information Service Group). Tupakoinnin torjunnan puitesopimuksen FCTC:n (Framework Convention on Tobacco Control) tueksi on tehty laaja globaali tukijärjestö, Framework Convention Alliance (FCA), jonka jäsen Suomen Syöpäyhdistys on. Järjestön asiantuntijat osallistuivat WHO:n ja UICC:n syövän lakinäkökulmia käsittelevän McCabe-verkoston kahteen Euroopan kokoukseen vuonna 2016.

Suomen Syöpärekisterin kansainvälistä toimintaa on käsitelty rekisterin muun toiminnan yhteydessä.