Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2016 ajan.

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuotoilla pystyttiin rahoittamaan tutkimuksen tukeminen ja säätiön muu toiminta. Myös rahastojen aktiivisen käytön suunnittelun ansiosta saatiin varoja tutkimuksen tukeen ja muuhun käyttöön.

Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Nordea Investment Management Oy:llä ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Sijoitusomaisuutta hoidettiin Syöpäjärjestöjen vuonna 2013 vahvistetun sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Sijoituksia ei tehdä alkoholi- eikä tupakkayhtiöihin.

Sijoitusomaisuuden tuotto oli 5,5 prosenttia vuonna 2016. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 58,3 miljoonaa euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero 31.12.2016 oli 7 767 549 euroa. Sijoitusomaisuudesta realisoitiin joulukuussa 3,2 miljoonaa euroa maksuvalmiuden varmistamiseksi. Syöpäsäätiön metsäomaisuus kartoitettiin, hoitosuunnitelmat päivitettiin ja hakkuu- ja hoitotoimia aktivoitiin.

Testamenttilahjoituksina saatuja asuntoja ja kiinteistöjä myytiin vuoden aikaa yhteensä 19 kpl. Näin varat saatiin lahjoittajan tahdonilmaisun mukaiseen käyttöön mm. syöpätutkimuksen tukemiseen.

Rahastoista jaettiin apurahoja ja tukea syöpätyöhön osittain niihin kertyneestä pääomasta sääntöjen ja vuonna 2016 vahvistettujen käyttösuunnitelmien mukaisesti. Säätiön kokonaistuotot olivat 11 930 436 euroa (13 098 789 euroa vuonna 2015) ja kokonaiskulut 13 311 860 euroa (11 188 479 euroa vuonna 2015).

Syöpäsäätiön tilinpäätös 2016