Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiö osallistuu NCU:n ja UICC:n toimintaan.

NCU:n apurahat

Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahasto jakaa kerran vuodessa tukea yhteispohjoismaisille hankkeille haun perusteella. Hakemukset arvioi NCU:n tieteellinen toimikunta, jossa Suomen edustajana oli vuonna 2016 apurahalautakunnan puheenjohtaja, professori Klaus Elenius. Toimikunta tekee hakemusten perusteella myös rahoitusesityksen.

Apurahoja myönnetään hankkeille, jotka ovat syövän kannalta merkittäviä ja joissa on mukana tutkijoita vähintään kahdesta Pohjoismaasta. Lisäksi hankkeiden pitää soveltua tehtäviksi juuri Pohjoismaissa ja yhteistyön tulee tuottaa lisäarvoa. Vuonna 2016 apurahoja jaettiin 750 000 euroa yhteensä 16 hankkeelle.

UICC:n kumppanuusohjelma

Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys liittyivät marraskuussa 2013 Kansainvälisen syöpäunionin (UICC) vuosien 2014–2016 kumppanuusohjelmaan Together for Action. Ohjelman tarkoituksena on edistää globaalia syöväntorjuntatyötä kolmen prioriteetin kautta.

Ensinnäkin tavoitteena on saada syöväntorjunta keskeiseksi terveyspolitiikan tavoitteeksi globaalisti ja kansallisesti. UICC ja sen jäsenjärjestöt ovat tiiviisti mukana tarttumattomien tautien ehkäisyn kansainvälisessä viranomais- ja järjestöyhteistyössä. Toisena prioriteettina on yhdistää syöväntorjuntaa tekevien järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen voimat. Tähän liittyy vuosittainen Maailman syöpäpäivä helmikuussa ja vuosittainen World Cancer Leaders’ Summit. Kolmantena tavoitteena on vahvistaa syöväntorjunnan osaamista ja tietopohjaa kaikissa maapallon maissa.

Syöpäsäätiö tuki ohjelmaa 25 000 Yhdysvaltain dollarilla.