Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiö on kerännyt vuodesta 2013 lähtien lahjoituksia syöpätyön tukemiseen.

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset saivat tukea, jonka suuruus oli 15 000–50 000 euroa. Lisäksi Suomen Syöpäyhdistyksen syöpätyötä tuettiin 75 000 eurolla. Neuvontaa on tuettu ja laajennettu valtakunnallisesti eri puolilla maata. Neuvontatyön ohjeistusta on yhtenäistetty ja tuotettu työn tueksi aineistoa. Kaikki uusi materiaali on pyritty tuottamaan myös ruotsinkielisenä.

Syöpäsäätiön avulla yhtenäistettiin vuonna 2016 vertaistukea ja tuotettiin koulutusmateriaalia. Vertaistukitoiminnan käsikirja valmistui 2016 alkuvuodesta. Palliatiivisen ja saattohoidon vapaaehtoisten koulutushanke alkoi.

Valtakunnallinen neuvontapalvelu

Säätiö tukee Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin. Koulutetut hoitajat antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvontahoitajat antavat myös periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Neuvontapalveluun tuli vuoden 2016 aikana yhteensä yli 4 400 yhteydenottoa, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2015. Syöpäkipujen hoidossa auttava neuvontapalvelu Syöpäkipulinja toteutettiin yhteistyössä Hyksin Kipupoliklinikan kanssa. Kipulinjan toiminta on aloitettu vuonna 2014.

Vuonna 2016 neuvontapalvelun kulut olivat 355 770 euroa (345 192 euroa vuonna 2015)

Osana valtakunnallista neuvontaa toimii maksuton etuusneuvontapuhelin. Se auttaa syöpäpotilaiden toimeentuloon ja etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Etuusneuvontapuhelimeen tuli vuoden aikana yhteensä 90 yhteydenottoa. Potilaat kysyivät erityisesti sairausvakuutukseen ja toimeentuloon liittyviä asioita. Palvelun toteutuksesta vastasi Pirkanmaan Syöpäyhdistys.