Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön kaksi keskeistä roolia on rahoittaa syöpätutkimusta ja tukea syöpätyötä.

Vuonna 2014 hyväksytty strategia ja vuonna 2016 uudistetut säännöt tukevat näitä kahta tehtävää. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti Syöpäsäätiön uudet säännöt 14. kesäkuuta 2016.

Syöpäsäätiö on maamme merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Strategiaa täsmentävän kärkihankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja kaksinkertaistaa Syöpäsäätiön apurahojen kokonaissumma noin 3,5 miljoonasta eurosta (2014) seitsemään miljoonaan euroon (2020).

Tässä tavoitteessa edettiin merkittävästi vuonna 2016, kun säätiön apurahojen kokonaissumma ylitti 5,5 miljoonan euron rajan. Lisäksi Syöpäsäätiö tuki 1,15 miljoonalla eurolla Suomen Syöpärekisterin toimintaa sekä 300 000 eurolla Suomen Syöpäinstituutin säätiön tutkijantoimia. Säätiö osoitti avustuksia Pohjoismaiden syöpäunionille (NCU) tutkimusyhteistyöhön ja Kansainväliselle syöpäunionille (UICC) tutkimustoiminnan ja erityisesti syöpärekisteröinnin kehittämiseen kehittyvissä maissa.

Syöpäsäätiö tukee Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimintaa tarkoitustensa edistämiseksi. Vuonna 2016 Syöpäsäätiö tuki jo neljättä vuotta peräkkäin yli puolella miljoonalla eurolla Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten neuvontapalveluja ja syövän ehkäisytyötä. Lisäksi Syöpäsäätiö tukee valtakunnallista neuvontapalvelua.

Syöpäjärjestöjen varainhankinta on vuodesta 2012 lähtien ollut keskitettynä Syöpäsäätiölle.

Yli 60 prosenttia säätiön varainhankinnan tuotosta tulee testamenttilahjoituksista.

Muun varainhankinnan merkitys kasvaa jatkuvasti suunnitelmallisen kehittämistyön ja markkinointiviestinnän ansiosta. Kolmattatoista kertaa järjestetty Roosa nauha -kampanja tuotti vuonna 2016 ennätykselliset 1,8 miljoonaa euroa ja kolmatta kertaa järjestetty joulukeräys noin 300 000 euroa vähävaraisten syöpäpotilaiden tukemiseen.

Syöpäsäätiön hallitus päätti marraskuussa 2016 kolmesta 450 000 euron suurapurahasta. Näistä yksi rahoitettiin Roosa nauha -keräyksen tuotoilla ja yhdessä yhteistyökumppanina oli LähiTapiola.

Syöpäsäätiön symposiumi järjestettiin Gustavelundissa 43. kerran, ja sen aiheena oli suolistosyöpä. Syöpäsäätiön vuosittain järjestämä symposiumi on syövänhoidon alalla hyvin arvostettu ja vaikuttava tapahtuma. Vuonna 2016 tehtiin ensimmäisen kerran yhteistyötä Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin kanssa symposiumin esitysten saattamisessa katsausartikkeleiden muodossa laajemman asiantuntijajoukon saataville.