Siirry suoraan sisältöön

Säätiön lähipiiritapahtumien raportointi perustuu säätiölakiin.

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiritapahtumien raportointi toimintakertomuksen yhteydessä perustuu 1.12.2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin.

Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten lähipiiritapahtumia.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2016 palkkioita. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu palkkoja tai palkkioita. Säätiö hankkii hallintopalvelunsa Suomen Syöpäyhdistykseltä, jonka työntekijöitä johtoryhmän jäsenet ovat. Säätiön yhdistykselle maksama korvaus hallintopalveluista ja sen perusteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hallituksen jäsenten hakemukset on arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä. Apurahamyönnön sai vuonna 2016 kaksi hallituksen jäsentä. Klaus Elenius sai kaksivuotisen 100 000 euron suuruisen apurahan, josta hänelle maksettiin vuonna 2016 25 000 euroa. Sen lisäksi hän sai vuonna 2013 myönnetystä apurahasta viimeinen 50 000 euron erä. Tapio Visakorvelle myönnettiin kolmivuotinen 225 000 euron apuraha, josta hänelle maksettiin vuonna 37 500 euroa. Lisäksi Visakorvelle maksettiin viimeinen 25 000 euron erä vuonna 2014 myönnetystä apurahasta ja 40 000 euroa vuonna 2015 myönnetystä apurahasta. Muista hallituksen jäsenistä Heikki Joensuulle maksettiin 100 000 euroa ja Jukka-Pekka Mecklinille 90 000 euroa vuonna 2015 myönnetyistä apurahoista. Sirpa Jalkanen valittiin hallituksen jäseneksi marraskuussa 2016. Hänelle maksettiin vuonna 2016 75 000 euroa vuonna 2015 myönnetystä apurahasta. Yhteensä hallituksen jäsenille maksettiin apurahoja 402 500 euron edestä. Jutta Huvila, joka on hallituksen jäsen Eero Vuorion tytär, sai kevään 2016 matka-apurahahaun yhteydessä 700 euron apurahan pohjoismaiseen kokoukseen osallistumiseen.