Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen. Säätiön viestintäresurssit pienenivät vuonna 2019, kun säätiön viestintäjohtajan tehtävää ei enää jatkettu. 

Varainhankinnan vuoden 2019 tuotot olivat 11 803 842 euroa (vuonna 2018 11 365 842 euroa). Tuottojen merkittävin erä oli testamenttilahjoitukset. Myös Roosa nauha -keräys ylsi uuteen ennätykseensä yli 2,8 miljoonaan euroon. Kuukausilahjoitusten tuottojen osuus kokonaistuotoista oli 15 %.

Testamenttituotot vuonna 2019 olivat yhteensä 4 730 298 euroa (vuonna 2018 5 326 943 euroa). Roosa nauhan kirjanpidollinen tulos oli 2 825 900 euroa (vuonna 2018 2 205 642 euroa).

Roosa nauha -keräys. Levinneeseen rintasyöpään ja gynekologisten syöpien tutkimukseen ja neuvontapalveluihin varoja keräävä Roosa nauha -keräys näkyi kautta maan entistä mittavammin lahjoitetun mediatilan ja aktiivisen ansaitun median seurauksena. Seela Sellan suunnittelemaa nauhan hintaa nostettiin kolmesta eurosta neljään euroon ja nauhaa myytiin 440 000 kappaletta.

Yli 2,8 miljoonan euron keräystulos koostui nauhamyynnin lisäksi yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotemyynnistä sekä yksityishenkilöiden ja yritysten tekemistä lahjoituksista verkossa, sosiaalisen median eri alustoilla, tilisiirtoina sekä keräyslippaissa. Pääyhteistyökumppaneina olivat Kesko, S-ryhmä, Lindex, Arabia sekä XXL. Pääyhteistyökumppanit myivät Roosa nauhoja ja Roosa logolla varustettuja tuotteita. Yritysyhteistyö sekä nauhamyynti toivat keräykselle yli 2,3 miljoonaa (vuonna 2018 1,9 miljoonaa).

Roosa nauha -keräys jalkautui eri puolille Suomea SSY:n jäsenyhdistysten kautta, jotka keräävät sillä varoja omaan työhönsä sairastuneiden ja läheisten tukena. Yhdistykset olivat aktiivisesti mukana nauhojen myynnillä, lipaskeräyksillä sekä erilaisilla Roosa nauha -tapahtumilla kautta Suomen. Lipaskeräykseen saattoi osallistua myös ensimmäistä kertaa myös MobilePay lahjoituksella.

Roosa nauha –kampanjasta teetettiin tutkimus yhdessä e2:n kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laajemmin ihmisten käsityksiä hyväntekeväisyyteen lahjoittamisesta ja pitkäkestoisesta sitoutumisesta lahjoittamiseen. Tutkimuksessa arvioitiin myös Roosa nauha -keräyksen yhteydessä myynnissä olevia tuotteita sekä lahjoittamisen motiiveja että Roosa nauha -kampanjan sävyä.

Kuukausilahjoitukset. Vuonna 2019 jatkettiin panostamista kuukausitukijoiden rekrytoimiseen sekä lahjoittajien sitouttamiseen. Kuukausilahjoittajien määrä kasvoi edellisvuodesta ja Syöpäsäätiö vastaanotti säännöllistä tukea 1 711 594 euroa. Syöpäsäätiö rekrytoi kuukausitukijoita pääasiallisesti televarainhankinnan ja katufeissauksen välityksellä. Verkkosivujen kautta kuukausilahjoittajiksi lupautuneiden määrä kasvoi 20 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi tv-ohjelma Tanssii tähtien kanssa – ohjelman myötä tukijoiden kertalahjoittajien sekä kuukausilahjoittajien määrä nosti Syöpäsäätiön tulosta.

Suoramarkkinointivetoomuksia tehtiin neljä kappaletta ja niiden osuus kokonaistuloksesta ovat noin 10 prosenttia.

 

Yritysyhteistyö. Roosa nauha -keräyksen kumppanien rinnalla Syöpäsäätiön yritysyhteistyökumppaneita vuonna 2019 olivat mm. LähiTapiola ja Paletti. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa käsitti sekä tutkimushankkeiden tukemista että terveyden edistämistä nuorille suunnatussa Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvä Päivä -hankkeessa. Paletti tuotti jälleenmyyntiin Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan tunnuksilla varustettuja muistoadresseja sekä kortteja. Lukuisat yritykset osoittivat tukensa kotimaiselle syöpätutkimukselle tekemällä lahjoituksen myös jouluna.

Syöpäsäätiön juhlatoimikunta. Juhlatoimikunta on Syöpäsäätiön merkittävin vapaaehtoistoiminnan muoto.  Juhlatoimikunta järjesti vuoden aikana kolme varainkeruutilaisuutta, joista suurin oli marraskuun Tiedetanssiaiset. Syöpäsäätiön vuoden 2019 apurahanjaon yhteydessä jaettiin 100 000 euron suuruinen Juhlatoimikunnan apuraha.

Säätiöavustukset. Varainhankinnan tuottoihin lisätään vuosittainen avustus W Thuringin säätiöltä 800 000 euroa.

Syöpäsäätiön hallinto- ja keräyskulut olivat vuonna 2019 19,23 prosenttia.

Viestintä ja markkinointiviestintä

Syöpäsäätiön viestinnän ensisijaisena tavoitteena oli varainhankinnan tukeminen. Kohderyhmänä olivat median kautta suuri yleisö ja omien viestintäkanavien kautta lahjoittajat. Syöpäsäätiön viestintää toteutetaan pienimmin resurssein kuin vuonna 2019 Syöpäsäätiön viestintäjohtajan tehtävän lakkautuksen myötä.

Syöpäsäätiön viestinnän keinoja ovat tiedotteet ja henkilökohtaiset yhteydenotot toimittajiin, uutiskirjeet, verkkosivut ja lahjoittajakirjeet. Sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram ovat aktiivisessa käytössä. Uutena kanavana otettiin käyttöön podcastit. Sisältöjä tuotettiin aktiivisesti lisäksi esitteitä, suoramarkkinointia ja ostettua mediatilaa varten.

Syöpäsäätiö teki keväällä 2019 vaikuttamisviestintää eduskuntaan päin. Säätiö luovutti yhdessä muiden tutkimusta tukevien tahojen kanssa eduskunnalle vetoomuksen kliinisen tutkimuksen rahoituksen tilanteen parantamiseksi.

Syöpäsäätiön vuoden 2019 apurahoista ja tuetuista tutkimushankkeista viestittiin medialle ja lahjoittajille.

Roosa nauha -keräyksen viestinnässä nostettiin esille levinnyttä rintasyöpää ja gynekologisia syöpiä, joiden elinajan ennusteet ovat huonoja ja joiden tutkimukseen säätiö on suunnannut viime vuosina merkittäviä summia. Roosa nauha -keräyksen käynnistyminen, sen kasvona toiminut näyttelijä Seela Sella ja potilastarinat saivat hyvin huomiota mediassa.

Roosa nauha -keräyksen perinteisten markkinointikanavien rinnalla kokeiltiin vuonna 2019 ensimmäistä kertaa vaikuttajamarkkinointia lupaavin tuloksin. Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitettiin kokonaan uusi kohderyhmä, 25–35 -vuotiaat nuoret aikuiset. Uutena mediana keräykseen otettiin mukaan radio: Roosa nauha -keräys oli vahvasti läsnä Radio Aallon eri ohjelmissa neljän viikon ajan. Radioyhteistyön tavoittavuus oli 150 000 henkilöä viikossa. Sekä vaikuttajamarkkinointi että radioyhteistyö sisälsivät pro bono -työtä.

Syöpäsäätiö halusi vahvistaa brändinäkyvyyttään ja tunnettuuttaan digitaalisissa kanavissa videoiden avulla. Videokerronta tavoitti erittäin hyvin halutut kohderyhmät ja videot olivat merkittävä keino tukea sekä Syöpäsäätiön että Roosa nauhan tunnettuutta. Syöpäsäätiö tuotti myös ensimmäisen kerran sisältöjä podcasteina.