Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7,9 miljoonalla eurolla.

Syksyllä 2019 Syöpäsäätiö myönsi 101 apurahaa, joiden yhteissumma oli 6 472 500 euroa. Summa sisältää kaksi 450 000 euron suuruista ja yhden 300 000 euron suuruisen kolmivuotisen suurapurahan sekä 41 väitöskirja-apurahaa. Väitöskirja-apurahan sai 62 prosenttia hakijoista. Keväällä 2019 myönnettiin 56 tutkijalle matka-apurahoja yhteensä 64 319 euroa. Matka-apurahan sai 42 prosenttia hakijoista. Kaikkiaan Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2019 yhteensä 157 apurahaa, joiden yhteissumma oli 6 593 819 euroa.

Syöpäsäätiön vuoden 2019 suurapurahojen saajat olivat akatemiaprofessori Johanna Ivaska (Turun yliopisto), professori Sampsa Hautaniemi (Helsingin yliopisto) ja professori Gonghong Wei (Oulun yliopisto).

Syöpäsäätiö aloitti tutkimusrahoituksensa määrätietoisen kehittämisen keväällä 2019, jolloin arviointitoimikuntien ja apurahalautakunnan jäsenet kokoontuivat iltapäivätilaisuuteen keskustelemaan rahoitusprosessin ja rahoitusmuotojen tulevaisuudesta. Kehittämiskokous päätettiin järjestää vuosittain ja tässä kokouksessa kannatettuja ehdotuksia (nuoren lupaavan tutkijan kotiinpaluurahoitus, kliinisen syöpätutkijan osarahoitteinen toimi, arvioitsijoiden määrän vähentäminen neljään per hakemus) aletaan toteuttaa vuoden 2020 hausta alkaen.

Muu tieteen tuki

Syöpäsäätiö tuki vuonna 2018 Suomen Syöpärekisteriä yhteensä 1,15 miljoonalla eurolla. Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin 150 838 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen.