Siirry suoraan sisältöön

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiritoimien raportointi toimintakertomuksen yhteydessä perustuu 1.12.2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin. Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten lähipiiritapahtumia.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2019 palkkioita. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu palkkoja tai palkkioita. Säätiö hankkii hallintopalvelunsa Suomen Syöpäyhdistykseltä, jonka työntekijöitä johtoryhmän jäsenet ovat. Säätiön yhdistykselle maksama korvaus hallintopalveluista ja sen perusteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hallituksen jäsenten hakemukset on arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä. Hallituksen jäsen Klaus Eleniukselle maksettiin 100 000 euroa vuonna 2018 myönnetystä 200 000 euron suuruisesta apurahasta. Sirpa Jalkaselle maksettiin vuonna 2017 myönnetystä apurahasta 80 000 euroa. Tapio Visakorvelle myönnettiin 200 000 euron apuraha ja hänelle maksettiin vuonna 2016 myönnetystä kolmivuotisesta apurahasta 37 500 euroa ja vuonna 2019 myönnetystä apurahasta 50 000 euroa. Yhteensä hallituksen jäsenille maksettiin apurahoja 267 500 euron edestä.

Maija Hollmenille, joka on Sirpa Jalkasen tytär, myönnettiin vuonna 2019 50 000 euron apuraha ja hänelle maksettiin vuonna 2019 20 000 euroa vuonna 2018 myönnetystä apurahasta, mutta vuonna 2019 myönnetystä apurahasta ei vielä maksettu vuonna 2019 mitään. Myös tämä hakemus oli arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä.

Apurahan saajien joukossa ei ollut tilintarkastajien eikä Syöpäsäätiön johtoryhmän jäsenten perheenjäseniä tai muita lähisukulaisia.

Muita kuin yllä mainittuja lähipiiritoimia ei hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja johtoon kuuluville tehdyssä kyselyssä tullut esille.