Siirry suoraan sisältöön

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja henkilöstö- ja niihin liittyviä muita kuluja euroa (vuonna 2019 summa oli 576 000 euroa).

Hallinto vastaa Syöpäsäätiön apurahojen haun, hakemusten arvioinnin ja seurannan järjestämisestä. Säätiöltä laskutettiin työvaliokunnan vahvistaman laskentaperusteen mukaisesti osuus pääsihteerin, talous- ja hallintojohtajan, talouden (neljä henkilöä) ja hallinnon (kolme henkilöä) työpanoksesta sekä pieni osuus ylilääkärin ja strategiajohtajan työtä.

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa osittain Syöpäsäätiön tietojärjestelmäpalveluista. Varainhankinnan asiakkuudenhallintajärjestelmänä käytetään Clara-ohjelmaa. Apurahahallinnossa on käytössä Datalink Oy:n tuottama apurahojen hallinnointi- ja maksatusjärjestelmä. Syöpäsäätiöllä on vuonna 2016 tehty sopimus englantilaisen Researchfish©-palvelun käytöstä. Palvelulla kerätään tietoa Syöpäsäätiön rahoittamien hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Jäsenyydet ja verkostot

Syöpäsäätiö on jäsen Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä, joka on tärkeä vaikuttaja varainhankinnan toimintaympäristön muutoshankkeissa. Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja TM Sari Meller kuuluu Vala ry:n hallitukseen sekä toimii Vala ry:n koulutusjaoston jäsenenä, joka järjestää Rastor Instituutin ja Soste:n kanssa Ammattimainen varainhankinta – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. European Fundraising Association (EFA) on myöntänyt koulutukselle sertifikaatin ainoana Suomessa.

Säätiö on myös jäsen Säätiöt ja rahastot ry:ssä, joka on tärkeä vaikuttaja muun muassa säätiölain seurannassa erityisesti apurahasäätiöiden näkökulmasta. Syöpäsäätiö oli yksi lääketieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden yhteistyöverkoston perustajia. Verkosto julkaisi vuonna 2019 selvityksen lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksen ja toimintaympäristön tilasta Suomessa.

Yhteistyösopimus

Syöpäsäätiöllä on ollut vuodesta 2012 lähtien kumppanuus liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimisto Roschierin kanssa. Roschier lahjoittaa osaamistaan Syöpäsäätiön käyttöön yhteensä noin 20 tuntia kuukaudessa. Toimiston avulla työstettiin muun muassa sopimuksiin ja tavaramerkkeihin liittyviä asioita.