Siirry suoraan sisältöön

Hallituksen, työvaliokunnan, raha-asiainvaliokunnan ja tilintarkastajien kokoonpanot.

Hallitus

Akateemikko Sirpa Jalkanen, Turku, puheenjohtaja
Professori Tapio Visakorpi, Tampere, varapuheenjohtaja
Professori Klaus Elenius, Turku
Professori (emeritus) Eero Kasanen, Helsinki
Dosentti Petri Koivunen, Oulu
Ekonomi Satu Marttila, Espoo
Ylilääkäri Liisa Sailas, Kuopio
Kansanedustaja Sari Sarkomaa, Helsinki
Johtaja asiantuntija Kari Varkila, Helsinki
Professori (emeritus) Eero Vuorio, Helsinki

Syöpäsäätiön hallitus kokoontui seitsemän kertaa.

Työvaliokunta

Professori Sirpa Leppä, puheenjohtaja
Akateemikko Sirpa Jalkanen, varapuheenjohtaja
Professori Klaus Elenius
Ekonomi Satu Marttila
Professori Tapio Visakorpi
Valtiopäiväneuvos Matti Väistö
Pääsihteeri Sakari Karjalainen

Työvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Työvaliokunta on yhteinen Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa.

Raha-asiainvaliokunta

Ekonomi Satu Marttila, puheenjohtaja
Professori (emeritus) Eero Kasanen, varapuheenjohtaja
Pääsihteeri Sakari Karjalainen
Liiketoimintajohtaja Lassi Kurkijärvi
Professori Tapio Visakorpi
Talous- ja hallintojohtaja Raija Jokila, sihteeri

Raha-asiainvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Raha-asiainvaliokunta on yhteinen Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa.

Tilintarkastajat

Syöpäsäätiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisina tarkastajina KHT Samuli Perälä ja KHT Jaana Salmi.