Siirry suoraan sisältöön

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Syöpäsäätiö on kerännyt vuodesta 2013 lähtien lahjoituksia myös syöpätyön tukemiseen.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset saivat tukea yhteensä 1 230 387 euroa. Tukea myönnettiin paitsi syöpätuen perustukena, myös erillishankkeisiin, joissa järjestön sisäisenä yhteistyönä kehitetään syövän hoidon uusia toimintamalleja ja tukitoimia. Hankkeet ovat pääsääntöisesti kaksivuotisia. Syövän sairastaneiden ja heidän läheistensä tueksi tarkoitettua neuvontaa ja psykososiaalista tukea on tuettu ja laajennettu valtakunnallisesti eri puolilla maata. Neuvontatyön ohjeistusta on yhtenäistetty ja aineistoa on tuotettu työn tueksi. Kaikki uusi materiaali on pyritty tuottamaan myös ruotsinkielisenä.

Syöpäsäätiön tuella yhtenäistettiin ja kehitettiin vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa sekä tuotettiin koulutusmateriaalia. Syöpätyön tuella vahvistettiin mm. aluetoiminnan neuvontapalveluita, tuettiin taideterapiatoimintaa sekä toteutettiin potilasoppaita. Lisäksi tuettiin kuntoutustyön ja perhetyön toimintaa.

Syöpäsäätiö tukee avustuksellaan Suomen Syöpäyhdistykselle Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin. Koulutetut hoitajat antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvontahoitajat antavat myös periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Avustukset

Avustukset vähävaraisille syöpäpotilaille. Syöpäsäätiö on saanut testamenttilahjoituksia vähävaraisten syöpäpotilaiden tukemiseen. Tuottoja samaan tarkoitukseen saadaan myös säätiön muista keräyksistä. Säätiön tuki vähävaraisille syöpäpotilaille jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan kautta. Avustuksia myönnetään hakemuksesta, johon on liitetty sosiaalityöntekijän lausunto.

Avustuksia myönnetään hakemuksesta, johon on liitetty sosiaalityöntekijän lausunto. Avustuksia jaettiin vuonna 2019 yhteensä 1343 henkilölle (vuonna 2018 yhteensä 1 186 henkilölle). Avustusten kysyntä on kasvanut: vuodesta 2014 lähtien avustuksensaajien määrä on nelinkertaistunut. Avustukset olivat suuruudeltaan 400–800 euroa. Vuonna 2019 jaettujen avustusten kokonaissumma oli 657 700 euroa (vuonna 2018 yhteensä 499 840 euroa). Hakemusten perusteella hakijoiden keskimääräinen taloudellinen tilanne vaikuttaisi olevan aiempaa huonompi

Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi on perustettu 1981. Kyseessä on Syöpäsäätiön alainen itsenäinen rahasto, joka myöntää tukea perheille, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen lapsen syöpäsairauden vuoksi. Rahasto myönsi vuonna 2019 avustuksia yhteensä 25 perheelle. Avustusten kokonaissumma oli 30 000 euroa. Rahasto voi myöntää matka-apurahoja sairaanhoitajille sekä tukea lasten syöpien tutkimusta.

Svea Ahlqvists fond. Rahasto on perustettu vuonna 2014 ja sen tarkoituksena on antaa avustuksia syöpään sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Rahastosta myönnettiin vuonna 2019 avustuksia yhteensä 31 200 euroa 26 perheelle.