Siirry suoraan sisältöön

Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin 150 838 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

NCU:n apurahat

Pohjoismaiden syöpäunionin syöpätutkimusrahasto jakaa kerran vuodessa tukea yhteispohjoismaisille hankkeille haun perusteella. Hakemukset arvioi NCU:n tieteellinen toimikunta, jossa Suomen edustajana oli vuonna 2019 Syöpäsäätiön apurahalautakunnan puheenjohtaja, professori Klaus Elenius. Toimikunta tekee apurahahakemuksista rahoitusesityksen, josta NCU:n hallitus päättää.

Apurahoja myönnetään hankkeille, jotka ovat syövän kannalta merkittäviä ja joissa on mukana tutkijoita vähintään kahdesta Pohjoismaasta. Lisäksi hankkeiden pitää soveltua tehtäviksi juuri Pohjoismaissa ja yhteistyön tulee tuottaa lisäarvoa. Vuonna 2019 apurahojen kokonaissumma oli aiempien vuosien tapaan 750 000 euroa ja se jaettiin yhteensä 16 hankkeelle. Hankkeiden saama apuraha vaihteli 40 000 euron ja 76 000 euron välillä. Hankkeista kolme on suomalaisten tutkijoiden johtamia.

Muu kansainvälinen yhteistyö

Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä brittiläisen Researchfish-yrityksen kanssa, joka vuonna siirtyi toiminnan muuttumatta Yhdysvalloissa toimivan Interfolio Ltd. -yrityksen omistukseen. Vuonna 2017 ja sen jälkeen Syöpäsäätiöltä apurahan saaneet tutkijat raportoivat hankkeensa tuloksista ja tuotoksista Researchfish-järjestelmän kautta. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman kuvan syntymisen Syöpäsäätiön tutkimusrahoituksen tuloksista ja vaikutuksista. Ensimmäinen pakollinen raportointi järjestelmän kautta toteutettiin keväällä 2019, jolloin kaikki 2017 tutkimusapurahan saaneet kirjasivat tuloksensa.