Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2019 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Myös Syöpäsäätiön rahastojen aktiivisen käytön suunnittelun ansiosta saatiin varoja tutkimuksen tukeen ja muuhun käyttöön.Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaan. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Evli Pankki Oyj:llä, SEB Investment Management AB:lla ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Sijoituksia ei tehdä alkoholi- eikä tupakkayhtiöihin.

Sijoitusomaisuuden tuotto oli 15,6 prosenttia vuonna 2019. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 65,4 miljoonaa euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero 31.12.2019 oli 7 242 156 euroa.

Testamenttilahjoituksina saatuja asuntoja ja kiinteistöjä myytiin vuoden aikana yhteensä 10 kappaletta. Näin varat saatiin lahjoittajan tahdonilmaisun mukaiseen käyttöön, muun muassa syöpätutkimuksen tukemiseen.

Säätiön kokonaistuotot olivat 15 826 129 euroa (20 895 238 euroa vuonna 2018) ja kokonaiskulut 16 173 129 euroa (14 974 639 euroa vuonna 2018).

 

Syöpäsäätiön tilinpäätös 2019