Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.

Kesäkuussa 2018 tehtiin organisaatiomuutos, jossa Suomen Syöpäyhdistyksen viestintä ja Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä eriytettiin kahden eri johtajan alle. Vuoden takainen yhdistyksen ja säätiön toimintojen yhdistäminen ei tuonut tarvittavaa synergiaa. Säätiön kasvanut varainhankinta ja viestintä edellyttivät suurempaa johtamisen panosta.

Varainhankinta

Syöpäsäätiön varainhankinnan punainen lanka vuonna 2018 oli säätiön 70-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden suurkeräys Suomen tärkein apuraha siivitti varainkeruuta ja kasvatti syöpätutkimukseen ja syöpäyhdistysten kautta sairastuneiden tukemiseen jaettavaa tuottoa.

Varainhankinnan vuoden 2018 tuotot olivat 11 365 842 euroa (vuonna 2017 10 610 672 euroa). Tuottojen merkittävin erä oli testamenttilahjoitukset. Myös Roosa nauha -keräys ylsi uuteen ennätykseensä – 2,3 miljoonaan euroon. Kuukausilahjoitusten tuotto kaksinkertaistui yli miljoonaan euroon.

Testamenttituotot vuonna 2018 olivat yhteensä 5 326 942 euroa (5 863 231 euroa vuonna 2017). Roosa nauhan kirjanpidollinen tulos oli 2 250 642 euroa (1 845 113 euroa vuonna 2017).

Testamentit. Säätiön saamat testamenttilahjoitukset muodostivat edelleen merkittävimmän osuuden varainhankinnan tuotoista. Vuoden aikana järjestettiin kaksi lahjoittajille suunnattua testamenteista kertovaa iltaa, toinen huhtikuussa ja syyskuussa. Toinen näistä oli ensi kertaa ruotsinkielinen. Uusien testamenttien hoitamisen painopistettä siirrettiin entistä enemmän varainhankintaan.

Roosa nauha. Naisten syöpien tutkimukseen ja neuvontapalveluihin varoja keräävä Roosa nauha -keräys näkyi kautta maan entistä mittavammin lahjoitetun mediatilan ja aktiivisen ansaitun median seurauksena. Sillä myytiin Anna Puun nauhaa 455 000 kappaletta eli ensimmäistä kertaa yli miljoonalla eurolla. Roosa nauha nousi Suomi Tänään –kyselyssä (Taloustutkimus 3/18) kaikkien keräysten mielikuvaykköseksi.

Keräyksen yrityskumppanimäärää kasvatettiin 28:aan. Nauhamyynti ja muu yhteistyökumppaneiden tuki kasvoi 30 prosenttia. 2,3 miljoonan euron keräystulos koostui nauhamyynnin lisäksi yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotemyynnistä sekä yksityishenkilöiden ja yritysten tekemistä lahjoituksista verkossa, omakeräyspoteissa, tilisiirtoina sekä keräyslippaissa. Pääyhteistyökumppaneina olivat edelleen SOK, Kesko sekä Lindex. Nämä kaikki myivät Roosa nauhoja ja lisäksi Kesko oli jälleen mukana Pirkka-tuotteilla. Yritysyhteistyö sekä nauhamyynti toivat keräykselle 1,9 miljoonaa euroa.

Keräys jalkautui kautta maan SSY:n jäsenyhdistysten kautta, jotka keräävät sillä varoja omaan työhönsä sairastuneiden ja läheisten tukena. Yhdistykset olivat aktiivisesti mukana nauhojen myynnillä, lipaskeräyksillä sekä erilaisilla Roosa nauha -tapahtumilla kautta Suomen. Lipaskeräyksen tuotto kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Kuukausilahjoitukset. Vuonna 2018 jatkettiin panostamista kuukausitukijoiden rekrytoimiseen sekä lahjoittajien sitouttamiseen. Kuukausilahjoittajien laskutus kaksinkertaistui: he lahjoittivat ennätyksellisesti yli miljoona euroa. Syöpäsäätiö rekrytoi kuukausitukijoita pääasiallisesti televarainhankinnan, television, katufeissauksen ja verkkosivujen välityksellä. Tv-ohjelman Tanssii tähtien kanssa seurauksena liittyneiden lahjoittajien määrä nousi 13 000:een (2018 7 000 kpl), joista vuonna 2018 ehti aktivoitua 9 800 kappaletta. Loput uudet aktivoituivat heti vuoden vaihteen jälkeen.

Edellisenä vuonna lanseerattua Tutkimusmatkalla -konseptia jatkojalostettiin. Lahjoittajat saivat sen ansiosta kuulla useammin tutkijoiden terveisiä sekä tuloksia tutkimusmatkasta, joka on lahjoittajien ansiosta mahdollinen.

Asiakkuudenhallintajärjestelmää kehitettiin edelleen lahjoitusprosessin nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Prosesseja hiottiin EU:n uuden henkilötietoasetuksen kriteerien mukaan säilyttämään asiakastietojen käsittely laadukkaana.

Suoramarkkinointivetoomuksia tehtiin neljä kappaletta ja niiden tuotot kasvoivat edellisvuodesta 47 prosenttia 847 348 euroon. Tähän vaikutti Suomen tärkein apuraha –kampanjan tuoma näkyvyys sekä asiakasymmärryksen jatkuva kehittäminen.

 

Myös suurlahjoituksia tuli juhlavuonna aiempaa enemmän.

Verkkolahjoittamisessa merkittävin muutos oli verkon kautta liittyneiden kuukausilahjoittajien määrän kasvu yli 1 000 henkilöön.

Yritysyhteistyö. Roosa nauha -keräyksen 28 kumppanin rinnalla Syöpäsäätiön yritysyhteistyökumppaneita vuonna 2018 olivat LähiTapiola ja Paletti sekä juhlavuoden mediakumppanina Alma Media. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa käsitti sekä tutkimushankkeiden tukemista että terveyden edistämistä nuorille suunnatussa Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvä Päivä -hankkeessa. Paletti tuotti jälleenmyyntiin Syöpäsäätiön tunnuksilla varustettuja muistoadresseja sekä joulu- ja onnittelukortteja.

Syöpäsäätiö oli hyväntekeväisyyskumppanina kahdessa juoksutapahtumassa, Helsinki City Running Day -tapahtumassa ja Naisten kympillä. Vapaaehtoisten osallistuminen juoksutapahtumien huoltopisteille mahdollisti sen, että Syöpäsäätiö oli tapahtumissa keräyskohteena.

Syöpäsäätiön juhlatoimikunta. Juhlatoimikunta on Syöpäsäätiön merkittävin vapaaehtoistoiminnan muoto. Myös Juhlatoimikunta vietti 2018 juhlavuottaan toimittuaan syövän voittamiseksi 20 vuoden ajan. Se järjesti vuoden aikana kolme varainkeruutilaisuutta, joista suurin oli marraskuun Tiedetanssiaiset. Syöpäsäätiön vuoden 2018 apurahanjaon yhteydessä jaettiin 100 000 euron suuruinen Juhlatoimikunnan apuraha.

Viestintä

Viestintä keskittyi 70-vuotisjuhlavuonna kertomaan tutkimusrahoituksen merkityksestä niin tutkijoiden, omien asiantuntijoiden, sairastuneiden kuin julkisuuden henkilöiden kautta. Viestinnän ensisijaisena tavoitteena oli varainhankinnan tukeminen; sen kohderyhmänä olivat median kautta lahjoittajat. Suomen tärkein apuraha -keräyksen kampanjakasvoina toimi säätiön hallituksen puheenjohtaja kahden muun tutkijan rinnalla. Vuosi päättyi kumppani Alma Median mahdollistamaan kiitostilaisuuteen tutkijoille, yrityskumppaneille, lahjoittajille ja muille tärkeille sidosryhmille.

Syöpäsäätiön viestinnän keinoja ovat tiedottaminen, uutiskirjeet, verkkosivut ja aktiivinen sisällöntuotanto, Facebook, Twitter, Linkedin ja Instagram, tapahtumat, julkaisut ja esitteet sekä ostettu mediatila.

Ansaittuun mediaan liittyvät tavoitteet täytettiin. 70-vuotisjuhlavuoden tiimoilta tarjottuja tutkijoiden haastatteluja taustoitti tutkimusrahoituskysely, jota siteerattiin paljon medioissa. Roosa nauha -keräyksen viestinnässä keskityttiin erityisesti mammografiaseulontaohjelman sekä varhaisen toteamisen ja kolmoisdiagnostiikan tuomiin hyötyihin. Myös Roosa nauhan osalta tavoitteet sekä asiantuntijoiden, potilaiden että julkisuuden henkilöiden saaman mediatilan ja juttujen sävyn osalta täyttyivät. Viestintä pyrki ennakoivaan, nopeaan ja monikanavaiseen toimintaan keräysaikana nousseiden julkisuuden teemojen ympärillä. Vuoden varrelta mainittavan arvoinen viestintäteko oli Kuninkaantien kävely, jossa pääsihteeri ryhmänsä kanssa juhlisti merkkipäiviään ja rakensi Maailman syöpäviikolla liikunnan ja syövän ehkäisyn sekä Syöpäsäätiön tunnettuutta.

Syöpäsäätiön apurahajakoa ja tutkimusryhmiä esitellyt Focus tutkimus -lehti korvattiin monikanavaisella Tutkimusmatkalla-konseptilla.

Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan digitaalisten kanavien kehittämistä lykättiin resurssihaasteiden vuoksi. Syöpäsäätiön verkkosivujen käyttäjämäärä oli vuoden aikana 108 979. Sosiaalisen median kanavina toimivat Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram: näistä merkittävimpänä ohjaajina Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan verkkosivuille oli Facebook. Syöpäsäätiön Facebook-seuraajien määrä kasvoi vuoden aikana 13 prosenttia ja Roosa nauha -seuraajien määrä kasvoi viisi prosenttia.

Syöpäsäätiön viestintää hoitaa viestintä- ja varainhankintajohtaja sekä osana toimenkuvaansa yksityisvarainhankinnan päällikkö.