Siirry suoraan sisältöön

Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin 137 822 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

NCU:n apurahat

Pohjoismaiden syöpäunionin syöpätutkimusrahasto jakaa kerran vuodessa tukea yhteispohjoismaisille hankkeille haun perusteella. Hakemukset arvioi NCU:n tieteellinen toimikunta, jossa Suomen edustajana oli vuonna 2018 Syöpäsäätiön apurahalautakunnan puheenjohtaja, professori Klaus Elenius. Toimikunta tekee hakemusten perusteella myös rahoitusesityksen, josta NCU:n hallitus päättää.

Apurahoja myönnetään hankkeille, jotka ovat syövän kannalta merkittäviä ja joissa on mukana tutkijoita vähintään kahdesta Pohjoismaasta. Lisäksi hankkeiden pitää soveltua tehtäviksi juuri Pohjoismaissa ja yhteistyön tulee tuottaa lisäarvoa. Vuonna 2018 apurahojen kokonaissumma oli aiempien vuosien tapaan 750 000 euroa ja se jaettiin yhteensä 16 hankkeelle. Hankkeiden saama apuraha vaihteli 30 000 euron ja 65 000 euron välillä. Hankkeista viisi on suomalaisten tutkijoiden johtamia.

Muu kansainvälinen yhteistyö

Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä brittiläisen Researchfish-yrityksen kanssa. Vuonna 2017 ja sen jälkeen Syöpäsäätiöltä apurahan saaneet tutkijat raportoivat hankkeensa tuloksista ja tuotoksista Researchfish-järjestelmän kautta. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman kuvan syntymisen Syöpäsäätiön tutkimusrahoituksen tuloksista ja vaikutuksista.