Siirry suoraan sisältöön

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Syöpäsäätiö on kerännyt vuodesta 2013 lähtien lahjoituksia myös syöpätyön tukemiseen.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset saivat tukea, jonka suuruus oli 15 000 eurosta 50 000 euroon, yhteensä 575 000 euroa. Syövän sairastaneiden ja heidän läheistensä tueksi tarkoitettua neuvontaa ja psykososiaalista tukea on tuettu ja laajennettu valtakunnallisesti eri puolilla maata. Neuvontatyön ohjeistusta on yhtenäistetty ja aineistoa on tuotettu työn tueksi. Kaikki uusi materiaali on pyritty tuottamaan myös ruotsinkielisenä.

Syöpäsäätiön tuella yhtenäistettiin ja kehitettiin vuonna 2018 vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa sekä tuotettiin koulutusmateriaalia. Syöpätyön tuella vahvistettiin mm. aluetoiminnan neuvontapalveluita, tuettiin taideterapiatoimintaa sekä toteutettiin potilasoppaita. Lisäksi tuettiin kuntoutustyön ja perhetyön toimintaa.

Syöpäsäätiö tukee avustuksellaan Suomen Syöpäyhdistykselle Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin. Koulutetut hoitajat antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvontahoitajat antavat myös periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton. Neuvontapalveluun tuli vuoden 2018 aikana yhteensä lähes 6 100 yhteydenottoa, joista valtaosa tuli puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Vuonna 2018 avattiin toinen LiveChat, mikä nelinkertaisti verkkokeskustelujen määrän.

Syöpäkipujen hoidossa auttava neuvontapalvelu Syöpäkipulinja aloitettiin yhteistyössä Hyksin Kipupoliklinikan kanssa vuonna 2014. Syöpäkipulinja tarjoaa valtakunnallista syöpäkivun puhelinneuvontaa. Neuvonta on tarkoitettu niin potilaille, omaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin. Syöpäkipulinjan puhelimeen vastaa kivun hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja, joka tarvittaessa konsultoi kivun hoitoon erikoistunutta lääkäriä. Yhteydenottojen syitä syöpäkipulinjaa olivat muun muassa: hallitsematon kipu, riittämätön kipulääkitys, ongelma kipulääkityksen toteutuksessa ja tietämättömyys minne tulisi olla yhteydessä.

Osana valtakunnallista neuvontaa toimii maksuton etuusneuvontapuhelin. Se auttaa syöpäpotilaiden toimeentuloon ja etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Etuusneuvontapuhelimeen tuli vuoden aikana yhteensä 81 yhteydenottoa. Potilaat kysyivät erityisesti sairausvakuutukseen ja toimeentuloon liittyviä asioita. Palvelun toteutuksesta vastasi Pirkanmaan Syöpäyhdistys.

Syöpäjärjestöissä annettavan periytyvyysneuvonnan tarkoituksena on auttaa perinnöllisestä syöpäalttiudesta huolestuneita henkilöitä kartoittamaan, onko tilannetta syytä selvittää tarkemmin. Jokainen, joka on huolissaan mahdollisesta omasta, puolisonsa tai lastensa perinnöllisestä syöpäalttiudesta ja haluaa saada asiaan liittyen lisätietoa, voi ottaa yhteyttä oman alueensa syöpäyhdistykseen tai valtakunnallisen neuvontapalveluun maksuttomaan periytyvyysneuvontaan. Syöpäjärjestöissä periytyvyysneuvontaa antavat syövän periytyvyysneuvontaan koulutetut sairaanhoitajat, jotka vastaavat kysymyksiin syöpätautien perinnöllisyyteen liittyvissä asioissa yleisellä tasolla. Syöpäjärjestöjen syövän perinnöllisyyteen erikoistunut asiantuntijalääkäri puolestaan arvioi jatkotutkimusten tarpeen. Vuonna 2018 periytyvyysneuvontaan otti yhteyttä 144 henkilöä, joista 63 sai lähetteen jatkotutkimuksiin.

Avustukset

Avustukset vähävaraisille syöpäpotilaille. Syöpäsäätiö on saanut testamenttilahjoituksia vähävaraisten syöpäpotilaiden tukemiseen. Tuottoja samaan tarkoitukseen saadaan myös säätiön muista keräyksistä. Säätiön tuki vähävaraisille syöpäpotilaille jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan kautta. Avustuksia myönnetään hakemuksesta, johon on liitetty sosiaalityöntekijän lausunto.

Avustuksia jaettiin vuonna 2018 yhteensä 1 186 henkilölle. (2017 yhteensä 787 henkilölle). Avustusten kysyntä on kasvanut: vuonna 2016 avustus myönnettiin yhteensä 679 henkilölle, vuonna 2015 avustuksia sai 549 ja vuonna 2014 yhteensä 354 henkilöä. Avustukset olivat suuruudeltaan 300–1 000 euroa. Vuonna 2018 jaettujen avustusten kokonaissumma oli 499 840 euroa (346 300 euroa vuonna 2017). Hakemusten perusteella hakijoiden taloudellinen tilanne vaikuttaisi olevan aiempaa huonompi ja heitä on nyt yli kolme kertaa niin paljon kuin vuonna 2014.

Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi. Kyseessä on Syöpäsäätiön alainen itsenäinen rahasto, joka on perustettu vuonna 1981. Se myöntää tukea perheille, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen lapsen syöpäsairauden vuoksi. Rahasto myönsi vuonna 2018 avustuksia yhteensä 25 perheelle. Avustusten kokonaissumma oli 30 000 euroa. Rahasto voi myöntää matka-apurahoja sairaanhoitajille sekä tukea lasten syöpien tutkimusta.

Svea Ahlqvists fond. Rahasto on perustettu vuonna 2014 ja sen tarkoituksena on antaa avustuksia syöpään sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Rahastosta myönnettiin vuonna 2018 avustuksia yhteensä 13 200 euroa 11 perheelle.