Siirry suoraan sisältöön

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiritoimien raportointi toimintakertomuksen yhteydessä perustuu 1.12.2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin. Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten lähipiiritapahtumia.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2018 palkkioita. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu palkkoja tai palkkioita. Säätiö hankkii hallintopalvelunsa Suomen Syöpäyhdistykseltä, jonka työntekijöitä johtoryhmän jäsenet ovat. Säätiön yhdistykselle maksama korvaus hallintopalveluista ja sen perusteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hallituksen jäsenten hakemukset on arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä. Apurahamyönnön sai vuonna 2018 yksi hallituksen jäsen: Klaus Elenius. Hänelle maksettiin 50 000 euroa tästä apurahasta ja 25 000 euroa vuonna 2016 myönnetystä apurahasta. Sirpa Jalkaselle maksettiin vuonna 2017 myönnetystä apurahasta 120 000 euroa. Jukka-Pekka Mecklinille maksettiin 60 000 euroa vuonna 2017 myönnetystä kaksivuotisesta apurahasta. Tapio Visakorvelle maksettiin vuonna 2016 myönnetystä kolmivuotisesta apurahasta 75 000 euroa. Yhteensä hallituksen jäsenille maksettiin apurahoja 350 000 euron edestä.

Maija Hollmen, joka on Sirpa Jalkasen tytär, sai 40 000 euron suuruisen yksivuotisen apurahan, josta maksettiin 20 000 euroa vuonna 2018. Myös tämä hakemus arvioitiin samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä.

Vuoden 2019 alussa hallituksen jäsenenä aloittaneen Kari Varkilan tytär Nora Mattila sai vuonna 2018 Syöpäsäätiön matka-apurahan 1 500 euroa, joka myös maksettiin vuonna 2018.

Apurahan saajien joukossa ei ollut tilintarkastajien eikä Syöpäsäätiön johtoryhmän jäsenten perheenjäseniä tai muita lähisukulaisia.

Lähipiiritoimien lisäksi raportoidaan yksi hankinta, jossa toisena osapuolena oli johtoryhmän jäsenen puolison johtama ja osittain omistama yritys. Syöpäsäätiö hankki vuonna 2017 Roosa nauha -keräyksen yrityskumppaneiden ja jäsenyhdistysten maanlaajuiseen jälleenmyyntiin annettavat Roosa nauhat Logonet Promotion Oy:ltä. Hankintahinta oli 77 280 euroa (ei sis. alv). Vastaava hankintapäätös tehtiin myös vuoden 2018 Roosa nauhojen osalta. Yrityksen osakkaana on välillisesti Syöpäsäätiön viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkon puoliso. Helena Hulkko ei ole osallistunut hankintapäätösten valmisteluun eikä niiden tekemiseen ja hän kuului Syöpäsäätiön lähipiiriin johtoryhmäjäsenyyden kautta. Hankintapäätös tehtiin kilpailutuksen perusteella. Kilpailutukseen osallistui neljä yritystä.