Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2018 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Myös Syöpäsäätiön rahastojen aktiivisen käytön suunnittelun ansiosta saatiin varoja tutkimuksen tukeen ja muuhun käyttöön.

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaan. Suunnitelma päivitettiin syksyllä 2017 ja annettiin salkunhoitajien huomioitavaksi. Salkunhoito kilpailutettiin keväällä 2018 ja salkunhoito siirtyi kolmelle eri varainhoitajalle yhtenevin osuuksin. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Evli Pankki Oyj:llä, SEB Investment Management AB:lla ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Sijoituksia ei tehdä alkoholi- eikä tupakkayhtiöihin.

Sijoitusomaisuuden tuotto oli -3,7 prosenttia vuonna 2018. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 57,0 miljoonaa euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero 31.12.2018 oli 36 502 euroa.

Testamenttilahjoituksina saatuja asuntoja ja kiinteistöjä myytiin vuoden aikana yhteensä 10 kappaletta. Näin varat saatiin lahjoittajan tahdonilmaisun mukaiseen käyttöön, muun muassa syöpätutkimuksen tukemiseen.

Avustus W Thuringin säätiöltä oli vuonna 2018 800 000 euroa.

Syöpäsäätiön rahastoselvitys saatettiin päätökseen vuoden 2018 aikana. Tällä selkeytettiin ja päivitettiin rahastojen käyttösuunnitelmat sekä tarkennettiin rahastojen kirjanpidollista käsittelyä sekä jaottelua. Tavoitteena oli rahastojen sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteutumisen varmistaminen.

Säätiön kokonaistuotot olivat 20 895 238 euroa (13 457 605 euroa vuonna 2017) ja kokonaiskulut 14 974 639 euroa (14 308 496 euroa vuonna 2017).

Syöpäsäätiön-tilinpäätös-2018

Syöpäsäätiön-tilintarkastuskertomus-2018