Siirry suoraan sisältöön

Pääsihteerin katsaus 2018

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen. Vuonna 2014 hyväksytty strategia ja vuonna 2016 uudistetut säännöt tukevat näitä kahta tehtävää.

Syöpätutkimuksen tuki

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,8 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2018 Syöpäsäätiö sr myönsi 94 apurahaa, joiden yhteissumma oli 6 333 000 euroa. Summa sisältää kaksi 450 000 euron suuruista ja yhden 300 000 euron suuruisen kolmivuotisen suurapurahan sekä 34 väitöskirja-apurahaa, joiden yhteissumma oli 130 000 euroa.

Lue lisää: Syöpätutkimuksen tuki

Koulutuksen tuki

Helmikuussa järjestetyn Syöpäsäätiön 45. asiantuntijasymposiumin aiheena olivat gynekologiset syövät. Symposiumi on vuosittain järjestettävä, moniammatillinen koulutustapahtuma, johon osallistuu yli sata syövän parissa työskentelevää lääkäriä.

Lue lisää: Koulutuksen tuki

Syöpätyön tuki

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Syöpäsäätiö on kerännyt vuodesta 2013 lähtien lahjoituksia myös syöpätyön tukemiseen.

Lue lisää: Syöpätyön tuki

Palkinnot

Syöpäsäätiö jakaa joka toinen vuosi 5 000 euron suuruiset vuoden syöpälääkärin ja vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinnot. Palkinnot luovutettiin Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan kokouksen yhteydessä joulukuussa 2018.

Lue lisää: Palkinnot

Talous

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2018 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Lue lisää: Talous

Hallinto

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja henkilöstö- ja niihin liittyviä muita kuluja 507 000 euroa (vuonna 2017 summa oli 470 855 euroa).

Lue lisää: Hallinto

Lähipiiritapahtumat 2018

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiritoimien raportointi toimintakertomuksen yhteydessä perustuu 1.12.2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin. Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten lähipiiritapahtumia.

Lue lisää: Lähipiiritapahtumat 2018