Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen. Vuonna 2014 hyväksytty strategia ja vuonna 2016 uudistetut säännöt tukevat näitä kahta tehtävää.

Syöpäsäätiö on maamme merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Strategiaa toimeenpanevan kärkihankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja kaksinkertaistaa apurahojen kokonaissumma noin 3,5 miljoonasta eurosta (2014) seitsemään miljoonaan euroon (2020). Saavutimme tavoitteen etuajassa: syksyllä 2018 säätiön apurahajaon kokonaissumma ylitti 7 miljoonan euron rajan. Summa sisältää myös Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista maksetut apurahat. Syöpäsäätiön hallitus päätti marraskuussa 2018 kahdesta 450 000 euron kohdentamattomasta suurapurahasta ja yhdestä 300 000 euron suurapurahasta lasten syöpien tutkimukseen. Lisäksi Syöpäyhdistyksen Potilaan polku -rahastosta myönnettiin yksi 450 000 euron suurapuraha.

Lisäksi Syöpäsäätiö tuki 1,15 miljoonalla eurolla Suomen Syöpärekisterin toimintaa. Säätiö osoitti avustuksia Pohjoismaiden syöpäunionille (NCU) tutkimusyhteistyöhön ja Kansainväliselle syöpäunionille (UICC) kehittyvien maiden tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseen.

Tarkoitustensa edistämiseksi Syöpäsäätiö tukee Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimintaa. Vuonna 2018 Syöpäsäätiö tuki jo kuudetta vuotta peräkkäin yli puolella miljoonalla eurolla Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten neuvontapalveluja ja syövän ehkäisytyötä.

Syöpäjärjestöjen varainhankinta on vuodesta 2012 lähtien ollut keskitettynä Syöpäsäätiölle. Merkittävä osa säätiön varainhankinnan tuotosta tulee testamenttilahjoituksista; vuonna 2018 osuus oli 47 prosenttia. Muun varainhankinnan merkitys on kasvanut jatkuvasti suunnitelmallisen kehittämistyön ja huolella harkitun markkinointiviestinnän ansiosta. Syöpäsäätiön brändi on entistä tunnetumpi ja sen alabrändi Roosa nauha -keräys nousi vuonna 2018 Taloustutkimuksen kyselyssä mieluisimmaksi lahjoituskohteeksi. Kuudettatoista kertaa järjestetty Roosa nauha -kampanja tuotti vuonna 2018 noin 2,3 miljoonaa euroa, joka on suurin summa tähän mennessä.

Vuosi 2018 oli Syöpäsäätiön 70-vuotisjuhlavuosi, jota vietettiin koko vuosi Suomen tärkein apuraha -keräyksen merkeissä. Kampanjassa kansalaisia pyydettiin antamaan se tärkein apuraha Syöpäsäätiölle. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja ruova Jenni Haukio toimivat keräyksen suojelijoina. Ensimmäisessä suurkeräyksessämme 1950 – 51 suojelijoina toimivat presidentti Juho Kusti Paasikivi ja rouva Alli Paasikivi. Juhlavuoden keräys sai hyvin paljon näkyvyyttä ja varainhankinnan kokonaistuotto nousi 11,3 miljoonaan vuonna 2018. Keräyksen lisäksi Syöpäsäätiö kiinnitti eri tavoin päättäjien ja suuren yleisön huomiota lääketieteellisen rahoituksen ongelmiin, erityisesti valtion terveyden tutkimukseen osoittaman budjettirahoituksen romahdukseen vuosien kuluessa.

Syöpäsäätiö teetti vuoden alussa haastattelututkimuksen, jonka kohteena olivat Syöpäsäätiöltä apurahan saaneet senioritutkijat ja aiheena syöpätutkimuksen rahoituksen tilanne. Tutkijat toivat esille yliopistojen perusrahoituksen vähäisyyden ja kilpailun kiristymisen julkisen rahoituksen saamisessa. Syöpäsäätiön rahoitus oli haastatelluille tutkijoille hyvin tärkeä rahoituslähde ja sen merkityksen nähtiin jatkossa kasvavan.

Syöpäsäätiön symposiumi järjestettiin 45. kerran, ja sen aiheena olivat gynekologiset syövät. Symposiumi järjestettiin toista kertaa Hotelli Korpilammella Espoossa. Syöpäsäätiön vuosittain järjestämä symposiumi on syövänhoidon alalla hyvin arvostettu ja vaikuttava tapahtuma. Yhteistyö Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin kanssa jatkui symposiumin esitysten saattamisessa katsausartikkeleiden muodossa laajemman asiantuntijajoukon saataville.