Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,8 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2018 Syöpäsäätiö sr myönsi 94 apurahaa, joiden yhteissumma oli 6 333 000 euroa. Summa sisältää kaksi 450 000 euron suuruista ja yhden 300 000 euron suuruisen kolmivuotisen suurapurahan sekä 34 väitöskirja-apurahaa, joiden yhteissumma oli 130 000 euroa.

Apurahat

Syöpäsäätiön vuoden 2018 suurapurahojen saajat olivat professori Jukka Westermarck (Turun yliopisto), professori Seppo Ylä-Herttuala (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Merja Heinäniemi (Itä-Suomen yliopisto).

Säätiön apurahojen lisäksi Suomen Syöpäyhdistys ry:n rahastoista myönnettiin syksyllä viisi apurahaa (760 000 euroa).

Säätiö ja yhdistys myönsivät vuonna 2018 yhteensä 158 apurahaa, joiden kokonaissumma oli 7 163 300 euroa.

Kolmivuotisia apurahoja oli neljä. Kaksivuotisia apurahoja oli 29. Roosa nauha -rahastosta jaettiin syksyllä 800 000 euroa. Apurahat on lueteltu liitteessä 1.

Keväällä 2018 myönnettiin 60 tutkijalle matka-apurahoja yhteensä 70 300 euroa. Matka-apurahan sai 40 prosenttia hakijoista. Matka-apurahan saajien tiedot ovat liitteessä 2.

Kaikkiaan Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2018 yhteensä 153 apurahaa, joiden yhteissumma on 6 403 300 euroa. Luvussa ovat mukana myös syksyllä 2018 myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat, joita oli kaksi ja joiden yhteissumma oli 80 000 euroa. Ne on lueteltu liitteessä 3.

Muu tieteen tuki

Syöpäsäätiö tuki vuonna 2018 Suomen Syöpärekisteriä yhteensä 1,15 miljoonalla eurolla. Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin 137 822 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen.