Siirry suoraan sisältöön

Liike, kuva tai tarina kertoo ajatukseni syövästä

Marika Skyttä

Marika Skyttä

Sain muutama viikko sitten puhelun eräältä syöpään sairastuneelta naiselta joka kysyi, voisinko auttaa häntä täyttämään hakemuksen Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meren Aalloilla -kuntoutuskurssille(avautuu uudessa ikkunassa). Kyseisellä kurssilla tutustutaan melontaan ja opitaan melonnan alkeet sekä pelastautumistekniikat. Lisäksi kurssilla pohditaan uusia näkökulmia suhtautua omaan elämään, kun syöpä on sitä kolhinut. Tästä keskustelusta mieleeni jäi lause: ”Tämä melontakurssi olisi niin mun juttu, että kurssille olisi päästävä. Olen joskus nuoruudessani melonut. Tämä kurssi olisi juuri se mitä mieleni ja kehoni kaipaa, kun sairauteni on uusiutunut. Haluan kokea ja oppia vielä uutta”.

Meillä jokaisella on omat tapamme käsitellä vaikeita asioita elämässämme, kuten syöpään sairastumista.  Usein puhuminen omista ajatuksista ja tunteista auttaa. Joku toinen taas voi kokea puhumisen vaikeana ja lähtee mieluummin omien ajatusten kanssa liikkumaan, metsään luonnon hiljaisuuteen.

Syövästä toipuminen tai sen kanssa rinnalla eläminen vaatii paljon fyysistä jaksamista ja henkisiä voimavaroja. Sairauden herättämien ajatusten ja tunteiden käsittely on tarpeellista, jotta toipuminen pääsee alkamaan ja etenemään. Onneksi mielen sopukoissa pyörivät ajatukset ja tunteet on mahdollista päästä purkamaan eri keinoilla, kuten musiikin, tanssin, kuvien tai kertomusten avulla. Esimerkiksi kuvallinen työskentely luo mahdollisuuden käsitellä omia kokemuksia ja tunteita symbolien avulla. Kuva toimii kommunikaation ja ilmaisun välineenä, mutta sillä on myös ihmisen sisäistä maailmaa eheyttäviä vaikutuksia. Kirjoittamalla esimerkiksi päiväkirjaa tai tarinoita, voi hahmottaa elämänsä tapahtumia ja niiden merkityksiä. Näiden toiminnallisten keinojen avulla voidaan luoda suunta, jossa määränpäänä on itselle mielekäs ja hyvä elämä. Sille ajalle joka meillä kullakin on vielä elettävänä.

Olemme Syöpäjärjestöjen kuntoutuskursseilla hyödyntäneet useita luovia terapiamuotoja, kuten tanssi-, musiikki- ja kuvataideterapiaa. Niissä omaa itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan liikkeen, musiikin, kuvan tai tarinan kautta. Nämä toiminnalliset menetelmät luovat mahdollisuuden kohdata ja käsitellä ajatuksia ja tunteita juuri itselle sopivalla tavalla. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuksia kokea elämyksiä ja oppia uusia taitoja.

Ajattelen, että olemme onnistuneet entistä paremmin luomaan erilaisia kuntoutukursseja syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Ne mahdollistavat erilaisia tapoja käsitellä omia ajatuksia ja tunteita. Kurssit auttavat löytämään omia keinoja ja voimavaroja, joiden avulla elämä ja arki ovat helpompia syövän kanssa. Tutustupa siis Syöpäjärjestöjen kurssitarjontaan täältä(avautuu uudessa ikkunassa). Toivon, että sieltä löytyisi sinullekin kurssi, jonne on pakko päästä.

Jos et vielä ole katsonut vanhaa animaatioelokuvaa Inside Out – mielen sopukoissa(avautuu uudessa ikkunassa), niin teepä se. Elokuva kertoo viidestä tunteesta, jotka 11-vuotias Riley-tyttö tuntee ja jotka yrittävät ohjata häntä elämässään. Mielestäni elokuva on onnistunut kuvaus siitä, miten saada holtittomat tunteet taas järjestykseen.

Annetaan tilaa kaikille tunteillemme.

Kevättä kohden.