Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt on kokoava nimitys Suomen Syöpäyhdistys ry:n, sen jäsenyhdistysten, Syöpäsäätiö sr:n ja Suomen Syöpärekisterin muodostamalle kokonaisuudelle, jolla on yhteinen johtosääntö ja strategia.

Syöväntorjunnan valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen Syöpäyhdistys ry perustettiin vuonna 1936 ja siihen on liittynyt alueellisia yhdistyksiä 1950-luvulta ja potilasyhdistyksiä 1960-luvulta lähtien. Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 17 jäsenyhdistystä, joista kaksitoista on alueellisia yhdistyksiä ja viisi valtakunnallisia potilasjärjestöjä. Näissä on yhteensä yli 105 000 jäsentä.

Syöpäsäätiö sr perustettiin vuonna 1948 tukemaan syöväntorjuntaa ja syöpätutkimusta. Yhdistyksen ja säätiön yhteistyö alkoi vuonna 1950 yhteisellä suurkeräyksellä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan keräämällä ja jakamalla varoja syöpätutkimukseen ja tukemalla taloudellisesti Suomen Syöpäyhdistystä ja sen jäsenyhdistyksiä. Syöpäjärjestöjen varainhankinta on keskitetty Syöpäsäätiölle. Säätiö on suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa.

Vuonna 1952 perustettu Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien epidemiologinen ja tilastollinen tutkimuslaitos. Sen ytimen muodostavat väestöpohjainen syöpärekisteri ja seulontarekisterit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on Syöpärekisterin rekisterinpitäjä. Suomen Syöpäyhdistys ry on Syöpärekisterin tekninen ylläpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä. Suomen Syöpärekisterin tehtävänä on tuottaa viranomaisille ja kansalaisille tietoa syöpätilanteesta ja sen kehityksestä, tarjota tutkijoille aineistoa syöpätutkimukseen ja tehdä omaa tutkimusta.

Syöpäjärjestöjen strategia 2021–25

Strategia on Syöpäjärjestöjen lupaus toimia määrätietoisesti terveyden edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi, sairastuneiden tukemiseksi ja syövästä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi koko maassa.

Visio. Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.

Toiminta-ajatus. Ehkäisemme syöpään sairastumista, edistämme siitä selviytymistä ja tarjoamme tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Tavoitteet. Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, joka

  • edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä
  • edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta
  • vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän diagnostiikassa ja hoidossa
  • vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta

Kehitysohjelmat. Vuosia 2021–2025 koskevan strategian toimeenpanon ytimen muodostavat kehitysohjelmat, joita on viisi:

  • Toimimme ihmisten kanssa ihmisten hyväksi.
  • Teemme asioita, joilla on suuri vaikuttavuus.
  • Edistämme tavoitteitamme jokaisessa kohtaamisessa.
  • Kehitämme järjestön sisäistä yhteistyötä ja työnjakoa.
  • Vahvistamme syövän ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa parantamalla syöpätutkimusta ja asiantuntemusta.

Kehitysohjelmia toteutetaan strategiakauden aikana projekteilla, joista tarkemmin kohdassa Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö.