Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt on kokoava nimitys Suomen Syöpäyhdistys ry:n, sen jäsenyhdistysten, Syöpäsäätiö sr:n ja Suomen Syöpärekisterin muodostamalle kokonaisuudelle, jolla on yhteinen johtosääntö ja strategia.

Syöväntorjunnan valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen Syöpäyhdistys ry perustettiin vuonna 1936 ja siihen on liittynyt alueellisia yhdistyksiä 1950-luvulta ja potilasyhdistyksiä 1960-luvulta lähtien. Nyt yhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista kaksitoista alueellista yhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Näissä on yhteensä yli 110 000 jäsentä.

Syöpäsäätiö sr perustettiin vuonna 1948 tukemaan syöväntorjuntaa ja syöpätutkimusta. Yhdistyksen ja säätiön yhteistyö alkoi vuonna 1950 yhteisellä suurkeräyksellä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan keräämällä ja jakamalla varoja syöpätutkimukseen ja avustamalla Suomen Syöpäyhdistystä ja sen jäsenyhdistyksiä. Syöpäjärjestöjen varainhankinta on keskitetty Syöpäsäätiölle. Säätiö on suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa.

Vuonna 1952 perustettu Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien epidemiologinen ja tilastollinen tutkimuslaitos. Sen ytimen muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaiset väestöpohjainen syöpärekisteri ja seulontarekisterit. Suomen Syöpärekisterin tehtävänä on tuottaa viranomaisille ja kansalaisille tietoa syöpätilanteesta ja sen kehityksestä, tarjota tutkijoille aineistoa syöpätutkimukseen ja tehdä omaa tutkimusta.

Syöpäjärjestöjen strategia 2021–25

Strategia on Syöpäjärjestöjen lupaus toimia määrätietoisesti terveyden edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi, sairastuneiden tukemiseksi ja syövästä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi koko maassa.

Visio. Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.

Toiminta-ajatus. Ehkäisemme syöpään sairastumista, edistämme siitä selviytymistä ja tarjoamme tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Tavoitteet. Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, joka

 • edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä
 • edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta
 • vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän diagnostiikassa ja hoidossa
 • vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta.

Kehitysohjelmat. Vuosia 2021–2025 koskevan strategian toimeenpanon ytimen muodostavat kehitysohjelmat, joita on viisi:

 • Toimimme ihmisten kanssa ihmisten hyväksi.
 • Teemme asioita, joilla on suuri vaikuttavuus.
 • Edistämme tavoitteitamme jokaisessa kohtaamisessa.
 • Kehitämme järjestön sisäistä yhteistyötä ja työnjakoa.
 • Vahvistamme syövän ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa parantamalla syöpätutkimusta ja asiantuntemusta.

Kehitysohjelmia toteutetaan strategiakauden aikana vuosittain käynnistyvillä projekteilla. Vuonna 2022 käynnistettiin seuraavat projektit:

 • Vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen
 • Palveluiden tunnistaminen ja niiden saatavuus eri puolilla Suomea
 • Tutka – Syöpärekisterin tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen

Muiden projektien osalta tehtiin koko strategiakaudelle 2021–2025 ulottuva jaksotussuunnitelma.

Strategian väliarviointi tehtiin Excellence Finlandin koordinoimana syksyn 2022 aikana, ja sen tuloksena johtoryhmä päätti työstää erityisesti strategian käytäntöönpanon seurantaa vuoden 2023 aikana.