Siirry suoraan sisältöön

Uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi käynnistyi keskellä COVID-19-pandemiaa. Vuosi 2020 oli jo opettanut toimimaan olosuhteissa, joissa kaikenlaisia kohtaamisia ja kokoontumisia oli voimakkaasti rajoitettu.

Kohtaamisilla on keskeinen rooli Syöpäjärjestöjen toiminnassa. Henkilökohtainen neuvonta, vertaistuki, tukiryhmätoiminta ja psykososiaalisen tuen muut muodot perustuvat tapaamisiin kasvotusten. Näin ainakin olimme ajatelleet ennen pandemiaa. Kuluneet kaksi vuotta ovat osoittaneet, että jos ei voi tavata kasvotusten, voi psykososiaalista tukea silti tarjota. Esimerkiksi lyhytterapiaa tarjottiin hyvin tuloksin verkkoyhteyksien avulla vuosina 2020–21. STEAn lyhytaikaiseksi jäänyt tuki ei kuitenkaan mahdollistanut palvelun jatkamista.

Pandemia ei ole välttämättä heikentänyt merkittävästi sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjottuja palveluita. Sen sijaan järjestötoiminta on muuttunut – osin ehkä pysyvästikin. Hallitukset ovat kokoontuneet kerran hybridikokoukseen (osa läsnä, osa etänä), mutta muut kokoukset on järjestetty etäyhteyksin. Myönteisenä voidaan pitää sitä, että kokouksiin on osallistuttu aktiivisesti. Perinteiset järjestöpäivät, jotka piti järjestää Turussa, siirtyivät useamman kerran ja lopulta 1,5 vuodella eteenpäin alkuperäisestä ajankohdasta toukokuulle 2022. Järjestöväelle tarjottiin järjestöpäivien sijaan syksyllä kahdesti verkkotapahtuma vastaavista aiheista. Kokemukset olivat lupaavia!

Nyt tiedämme jo kohtuullisen hyvin, mitä voi ja mitä ei kannata järjestää virtuaalisena tapahtumana. Osa hallintoelinten kokouksista voidaan pitää jatkossakin etäyhteyksin. Näin säästämme myös varoja, aikaa ja vähennämme ilmastopäästöjä. Monet koulutustilaisuudet ovat toimivia myös etäyhteyksin ja olemme oppineet järjestämään niiden yhteydessä ryhmätöitäkin. Henkilöstötilaisuudetkin toimivat hyvin verkossa. Ja osa sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjottavista palveluista voidaan toteuttaa etäyhteyksin. Mikään ei kuitenkaan korvaa kokonaan tapaamisia kasvotusten. Niissä toisen ihmisen hahmottaa ja kokee kokonaisemmin ja sävykkäämmin. Lyhyetkin ennakoimattomat jutustelut eri ihmisten kanssa kokoontumisten yhteydessä voivat olla merkittäviä. Niitä ei pääse kokemaan etäyhteyksin. Spontaaniutta on vaikea edistää verkon tarjoamissa puitteissa.

Jotta Syöpäjärjestöt pystyy toteuttamaan tarkoitustaan vaikuttavasti, sen rahoituspohjan on oltava vahva. Syöpäjärjestöjen rahoitus rakentuu valtionavustuksista (STEA ja THL), jäsenmaksuista (jäsenyhdistykset) ja omasta varainhankinnasta. Valtionavustuksiin liittyy tällä hetkellä suuri epävarmuus, kun valtiovalta ei ole vielä päättänyt, miten järjestöjen avustaminen vuodesta 2024 eteenpäin hoidetaan. Jäsenmäärämme on laskenut tasaisesti, mutta tähän pystymme itse vaikuttamaan. Joidenkin yhdistysten jäsenmäärä on jopa kasvanut. Oma varainhankinta on entistä tärkeämpää. Syöpäsäätiön varainhankinta on vuosi vuodelta vahvempaa, ja säätiön rooli Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) ja sen jäsenyhdistysten tukijana on entistä tärkeämpi.

Kolmannen sektorin aktiivinen varainhankinta on kehittynyt suurin harppauksin viime vuosina. Syöpäsäätiö ja SSY:n jäsenyhdistykset joutuvat kilpailemaan lahjoituksista entistä haastavammissa olosuhteissa. Syöpäsäätiö on onnistunut nostamaan itsensä ja erityisesti Roosa nauha -keräyksen suosituimpien lahjoituskohteiden joukkoon. Roosa nauhan tuotto vuonna 2021 ylitti reippaasti tavoitteet ja lähenteli jo 5 miljoonaa euroa. Varainhankinta on ammattimaista toimintaa, jossa vain hyvällä tarkoituksella, sen oikeanlaisella kuvaamisella ja varainhankinnan kaikkien osa-alueiden ensiluokkaisella hallitsemisella voi menestyä. Meillä on tässäkin asiassa avaimet omissa käsissämme.

Syövän ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja sairastuneiden kuntoutus vaativat edistyäkseen vahvaa tutkimusta. Syöpäsäätiö on tärkein yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Vuonna 2021 säätiö jakoi tutkimusapurahoja yli 7,2 miljoonalla eurolla. Tästä on osoitettava suuri kiitos lahjoittajillemme! Yhden vuoden 2021 suurapurahoista mahdollisti ryhmä lahjoittajia, jotka keräsivät vuoden aikana 450 000 euron summan tähän tarkoitukseen.

Vaikuttamistyö on ollut aina tärkeä osa Syöpäjärjestöjen toimintaa. Viime vuosina siihen on panostettu erityisen paljon sekä henkilöresursseina että yhteistyön vahvistamisena eri tahojen kanssa. Keväällä 2021 hallitus hyväksyi laajan ja perusteellisen yhteiskunnallisen linjapaperin, joka on vaikuttamistyömme sisällöllinen perusta. Yksi vuosia kestänyt monipuolinen ja sinnikäs vaikuttamisprojektimme huipentui, kun valtioneuvosto lisäsi suolistosyövän seulonnan kansalliseen seulontaohjelmaan vuoden 2022 alusta.

Laajan ja motivoituneen vapaaehtoisten joukon, ammattitaitoisten ja tehtäviinsä sitoutuneiden työntekijöiden ja uskollisten lahjoittajien ansiosta Syöpäjärjestöjen tulevaisuus on valoisa. Se on tärkeää, koska meidän työtämme ja palveluitamme tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.