Siirry suoraan sisältöön

Pääsihteerin katsaus 2021

Uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi käynnistyi keskellä COVID-19-pandemiaa. Vuosi 2020 oli jo opettanut toimimaan olosuhteissa, joissa kaikenlaisia kohtaamisia ja kokoontumisia oli voimakkaasti rajoitettu.

Terveyden, hyvinvoinnin ja syövän ehkäisyn edistäjä 2021

Syöpärekisterissä kerätään syöpätietoja kaikkialta Suomesta ja kaikenikäisistä potilaista. Tietojen avulla voidaan tuottaa luotettavia tilastoja syöpätaakan arvioimiseksi Suomessa. Tiedon laatua ja kattavuutta tutkitaan jatkuvasti. Vuonna 2021 laatutarkastuksia on kehitetty yhä järjestelmällisemmiksi mm. tarkastamalla automaattisesti syöpärekisteriin saapuvia syöpäilmoituksia.

Lue lisää: Terveyden, hyvinvoinnin ja syövän ehkäisyn edistäjä 2021

Syöpätutkimuksen ja -asiantuntemuksen vahvistaja

Vuonna 2021 apurahojen kokonaissumma oli noin 7,25 miljoonaa euroa. Tällä rahoitettiin noin 87 tutkijaa. Syöpäsäätiöllä oli yksi apurahajako syksyllä. Silloin jaettiin 4 suurapurahaa, muut tutkimusryhmille tarkoitetut apurahat, psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat sekä väitöskirja-apurahat. Kevään matka-apurahojen hakua ei avattu, sillä pandemian vuoksi valtaosa edellisenä vuonna myönnetyistä matka-apurahoista oli edelleen käyttämättä, ja näiden käyttöaikaa pidennettiin vuoden 2022 loppuun.

Lue lisää: Syöpätutkimuksen ja -asiantuntemuksen vahvistaja