Siirry suoraan sisältöön

Talouskoordinaattori Nina Seliniä veti järjestökentälle halu tehdä merkityksellistä työtä.

Pankissa vietettyjen työvuosiensa aikana Nina Selin usein mietti, että mitä ”toisessa päässä” tapahtuu. Asian pohdiskelu johti lopulta opintojen päivittämiseen, ja työura jatkui taloushallinnon tehtävissä.

 Pankissa työskennellessäni olin eniten tekemisissä yritysasiakkaiden kanssa, joten näin pankissa yritysten rahaliikennepuolen. Taloushallinto kiinnosti. Pankkityö on kuitenkin niin erilaista kuin taloushallinto, että siirtymää ei voi suoraan tehdä. Opiskelin tradenomiksi ja kävin lisää taloushallinnon kursseja, Nina kertoo.

Ennen Syöpäjärjestöjä Nina ehti olla taloushallinnon tehtävissä pääasiassa yritysmaailmassa. Kokemusta kertyi erilaisista yrityksistä monelta eri toimialalta, mitä kautta työhön tuli myös vaihtelevuutta, mistä hän on pitänyt.

  Kun edellisessä työpaikassa oli tullut työt jo hyvin tutuiksi, Syöpäjärjestöjen työpaikkailmoitus sattui vastaan. Olin aiemmin ollut määräaikaisessa työssä toisessa järjestössä töissä ja pitänyt siitä kovasti. Ajattelin myös, että Syöpäjärjestöt tekee yhteiskunnallisesti hyvää ja se tuntui kivalta ajatukselta.

Rutiinityötä ja kiirehuippuja

Syöpäjärjestöjen taloushallinnossa työskentelee neljän hengen tiimi, joista jokaisella on oma vastuualueensa. Nina kertoo, että työ on pitkälti yksintyöskentelyä.

Taloushallinnossa tavanomainen työpäivä kuluu tietokoneen, numerojen ja lukujen äärellä. Työ on melko rutiininomaista, mutta ajoittain nopeatempoista. Kuussa on tiettyjä kiirepäiviä – esimerkiksi palkkoja edeltävä viikko on aina hektinen.

Toisaalta työhön kuuluu kiinteänä osana talousjärjestelmän käytön tukea työntekijöille.

 Syöpäjärjestöissä suhteellisen moni on tekemisissä talousjärjestelmän kanssa. Aiemmissa työpaikoissani esimerkiksi on ollut rajatumpaa se, ketkä saavat ostaa. Lisäksi on matkalaskuja, joten meillä lähes kaikkien pitää osata käyttää talousjärjestelmää jollain tavalla.

Taloushallinnon töissä tarvittaviksi ominaisuuksiksi Nina mainitsee tarkkuuden, järjestelmällisyyden ja kärsivällisyyden lisäksi asiakaspalveluhalukkuuden. Auttamiskyky on tärkeää.

Ja koska työ on niin paljon tietokoneella tekemistä, työn vastapainona on hyvä olla aktiivisia vapaa-ajan harrastuksia.

 Liikun ulkona ja käyn tiiviisti jumpassa. Kivaa on, että meillä on käytössämme tunti työaikaa liikuntaan, vaikka sitä ei aina meinaa ehtiä käyttää!

Talous pois paitsiosta ja puheeksi

Oman vastuualueensa tehtävistä oleellisimpana ja merkityksellisimpänä Nina pitää palkanmaksua.

 Palkka on kaikille tärkeä asia, se, että tehdystä työstä tulee korvaus.

Palkkaa ja muita työn kompensaatioita lukuun ottamatta taloushallinto on kuitenkin monille melko tuntematon toiminto, vaikka se on organisaatioille hyvin tärkeä asia. Ilman taloushallintoa se ei pystyisi edes toimimaan.

 Talousasiat ovat työntekijöille vieraita. Kaipaisin sitä, että talous otettaisiin pois paitsiosta ja siitä puhuttaisiin meillä ääneen enemmänkin.